Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania geofizycznych przyczyn zmian współrzędnych środka mas Ziemi oraz altimetrycznych zmian poziomu oceanów.

2013/09/N/ST10/00664

Słowa kluczowe:

analiza szeregów czasowych ruch geocentrum zmiany poziomów oceanów altimetria satelitarna AAM OAM HAM ziemski układ współrzędnych

Deskryptory:

 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST9_16: Badania Ziemi i otoczenia z wykorzystaniem technik satelitarnych

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Agnieszka Wnęk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 97 862 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2016-05-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Analysis of systematic errors in geocenter coordinates determined from GNSS, SLR, DORIS, and GRACE IF: 1,466
  Autorzy:
  Kosek Wiesław, Popiński Waldemar, Wnęk Agnieszka, Sośnica Krzysztof, Zbylut-Górska Maria
  Czasopismo:
  Pure and Applied Geophysics (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00024-019-02355-5 - link do publikacji
 2. Corrections to sea level anomalies data due to geocenter motion
  Autorzy:
  Wiesław Kosek, Agnieszka Wnęk, Maria Zbylut-Górska
  Czasopismo:
  Geomatics, Landmanagement and Landscape (rok: 2015, tom: 2, strony: 33-44), Wydawca: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15576/gll/2015.2.33 - link do publikacji
 1. Modelowanie altimetrycznych zmian poziomu oceanu światowego
  Autorzy:
  Maria Zbylut-Górska
  Książka:
  Modelowanie altimetrycznych zmian poziomu oceanu światowego z wykorzystaniem analiz czasowo-częstotliwościowych (rok: 2016, tom: 1, strony: 77-129), Wydawca: Wydawnictwo JASNE
  Status:
  Opublikowana