Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i właściwości półprzewodnikowe pochodnych diketopirolopirolu (DPP).

2013/09/N/ST5/02987

Słowa kluczowe:

diketopirolopirole półprzewodniki organiczne synteza organiczna

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Monika Góra 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 49 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-25

Zakończenie projektu: 2015-03-24

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Alternating copolymers of diketopyrrolopyrrole or benzothiadiazole and alkoxy-substituted oligothiophenes: spectroscopic, electrochemical and spectroelectrochemical investigations IF: 4,086
  Autorzy:
  M. Góra,W. Krzywiec, J. Mieczkowski, E.C. Rodrigues Maia, G. Louarn, M. Zagórska, A. Proń
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2014, tom: 144, strony: 211-220), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2014.07.147 - link do publikacji
 2. Supramolecular organization of bi- and terthiophene disubstituted diketopyrrolopyrrole, donor–acceptor–donor semiconducting derivatives IF: 2,222
  Autorzy:
  Tomasz Jaroch, Agnieszka Maranda-Niedbała, Monika Góra, Józef Mieczkowski, Małgorzata Zagórska, Mirosław Salamończyk, Ewa Górecka, Robert Nowakowski
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2015, tom: 204, strony: 133-140), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2015.03.006 - link do publikacji