Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Symbolika liczb w folklorze polskim

2013/09/N/HS3/02348

Słowa kluczowe:

symbolika liczb liczby liczby w folklorze magia liczb folklor magia definicja kognitywna

Deskryptory:

 • HS1_11: Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Magdalena Wójtowicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 49 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-04

Zakończenie projektu: 2015-09-03

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Skaner ręczny. Za kwotę 350 PLN
 2. Laptop. Za kwotę 1 600 PLN
 3. Urządzenie wielofunkcyjne (które ma opcje drukowania, kserowania, skanowania, drukowania na płytach CD). Za kwotę 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (2)
 1. Cetno i licho czyli o opozycji parzyste - nieparzyste w folklorze polskim
  Autorzy:
  Marzena Badach, Katarzyna Smyk
  Książka:
  Opozycje jako kategoria kulturowa (rok: 2016, tom: 1, strony: 75-89), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Liczby a sacrum w folklorze polskim
  Autorzy:
  Jan Adamowski, Mariola Tymochowicz
  Książka:
  Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej (rok: 2016, tom: 60, strony: 43-54), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Status:
  Opublikowana