Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych chiralnych cieczy jonowych bazujących na komponentach naturalnych

2013/09/D/ST5/03904

Słowa kluczowe:

alkohol terpenowy chiralność napięcie powierzchniowe właściwości powierzchniowe

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Feder-Kubis 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 362 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2017-08-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparatura do pomiaru lepkości. Za kwotę 26 000 PLN
 2. Suszarka próżniowa. Za kwotę 30 000 PLN
 3. Wielostanowiskowe mieszadło magnetyczne z grzaniem. Za kwotę 6 600 PLN
 4. Wyparka próżniowa z pompą rotacyjną. Za kwotę 38 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Synthesis and spectroscopic properties of symmetrical ionic liquids based on (–)-menthol IF: 3,648
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2017, tom: 226, strony: 63-70), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jiec.2016.07.003 - link do publikacji
 2. Cholesteric gratings induced by electric field in mixtures of liquid crystal and novel chiral ionic liquid IF: 2,661
  Autorzy:
  M. Czajkowski, J. Klajn, J. Cybińska, J. Feder-Kubis, K. Komorowska
  Czasopismo:
  Liquid Crystals (rok: 2017, tom: 44, strony: 911-923), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/02678292.2016.1254825 - link do publikacji
 3. Nasycone alkohole terpenowe - właściwości i zastosowania w syntezie cieczy jonowych
  Autorzy:
  U. Świerczek , J. Feder-Kubis
  Czasopismo:
  Technical Issues (rok: 2015, tom: 4, strony: 39-46), Wydawca: ADVSEO sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 4. Chiral ionic liquids with a (–)-menthol component as wood preservatives IF: 1,868
  Autorzy:
  J. Zabielska-Matejuk, J. Feder-Kubis, A. Stangierska, P. Przybylski
  Czasopismo:
  Holzforschung (rok: 2017, tom: 71, strony: 751-757), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/hf-2016-0216 - link do publikacji
 5. Renewable sources from the plants as the starting material for designing terpene chiral ionic liquids used for the chromatographic separation of acidic enantiomers IF: 3,108
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis, J. Flieger, M. Tatarczak-Michalewska, A. Płazińska, A. Madejska, M. Swatko-Ossor
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 32344-32356), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra03310a - link do publikacji
 6. Natural terpene derivatives as new structural task-specific ionic liquids enhancing enantiorecognition of acidic enantiomers on teicoplanin-based stationary phase by high-performance liquid chromatography IF: 2,557
  Autorzy:
  J. Flieger, J. Feder-Kubis, M. Tatarczak-Michalewska, A. Płazińska, A. Madejska; M. Swatko-Ossor
  Czasopismo:
  Journal of Separation Science (rok: 2017, tom: 40, strony: 2374-2381), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jssc.201700197 - link do publikacji
 7. The new evolution of protic ionic liquids: antielectrostatic activity in a correlation with their surface properties IF: 4,421
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis, M. Musiał, M. Dzida, M. Geppert-Rybczyńska
  Czasopismo:
  Journal of Industrial and Engineering Chemistry (rok: 2016, tom: 41, strony: 40-49), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jiec.2016.07.003 - link do publikacji
 1. Design, synthesis and characterization of chiral ionic liquids with tetrafluoroborate and hexafluorophosphate anions
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis
  Konferencja:
  International Conference On Phosphorus, Boron and Silicon – PBSi 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: PremC www.premc.org
  Data:
  konferencja 3-5.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. New chiral ionic liquids with natural terpene moiety as template for mesoporous silica nanoparticles for photodynamic therapy
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis, K. Wiercigroch, M. Karbowiak
  Konferencja:
  31st Conference of The European Colloid and Interface Society (rok: 2017, ), Wydawca: ECIS Scientific Committee
  Data:
  konferencja 3-8.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Task-specific ionic liquids containing natural occurring bicyclic terpene derivative as effective template for mesoporous silica nanoparticles
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis, K. Wiercigroch-Walkosz, M. Karbowiak, K. Materna
  Konferencja:
  The 2nd Advances in Green Chemistry Conference – AGChem 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Poznan Science and Technology Park, Adam Mickiewicz University Foundation, Poznan, Poland
  Data:
  konferencja 16-19 kwiecień 2018
  Status:
  Opublikowana
 4. Experimental and theoretical investigations of surface properties of ionic liquids with natural chiral substituents in cation
  Autorzy:
  M. Geppert-Rybczyńska, J. Feder-Kubis
  Konferencja:
  Molecular Liquids Meet Ionic Liquids: From Fundamental to Applications (rok: 2015, ), Wydawca: EMLG/JMLG Scientific Committee
  Data:
  konferencja 6-10.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Farmakologiczne ciecze jonowe – właściwości i zastosowania
  Autorzy:
  J. Mandziak, J. Feder-Kubis
  Konferencja:
  Konferencja Młodych Naukowców X Edycja pt. "Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia polskiej nauki" (rok: 2016, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 10.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Fenchol – występowanie, właściwości i zastosowania przemysłowe
  Autorzy:
  M. Lejczak, W. Piontek, J. Feder-Kubis
  Konferencja:
  Konferencja Młodych Naukowców X Edycja pt. "Wpływ Młodych Naukowców na osiągnięcia polskiej nauki" (rok: 2016, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 10.12.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Synthesis and spectroscopic properties of symmetrical ionic liquids based on (–)-menthol
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis
  Konferencja:
  Molecular Liquids Meet Ionic Liquids: From Fundamental to Applications (rok: 2015, ), Wydawca: EMLG/JMLG Scientific Committee
  Data:
  konferencja 6-10.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 8. The biotechnological potential of ionic liquids
  Autorzy:
  U. Świerczek, J. Feder-Kubis
  Konferencja:
  EYEC Monograph 4th European Young Engineers Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
  Data:
  konferencja 27-29 kwiecień 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Wielofunkcyjność cieczy jonowych z komponentem terpenowym
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis
  Konferencja:
  IX Sympozjum: Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Naukowy SCSA
  Data:
  konferencja 27-29.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Właściwości i zastosowanie symetrycznych czwartorzędowych soli amoniowych
  Autorzy:
  M. Lejczak, J. Feder-Kubis
  Konferencja:
  IX edycja Konferencji Młodych Naukowców nt.: "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki" (rok: 2016, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 9.01.2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Właściwości spektroskopowe symetrycznych cieczy jonowych z komponentem (–)-mentolu
  Autorzy:
  M. Lejczak, J. Feder-Kubis
  Konferencja:
  IX Sympozjum: Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Naukowy SCSA
  Data:
  konferencja 27-29.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Design and synthesis of new chiral ionic liquids as potential antielectrostatic agents
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis
  Konferencja:
  International Conference on Organic Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: OMICS; omicsonline.org
  Data:
  konferencja 10-11.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 13. New ionic liquids of natural origin as template for mesoporous silica shell formation on upconversion nanoparticles
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis, K. Wiercigroch-Walkosz, J. Cichos, M. Karbowiak
  Konferencja:
  8th International Colloids Conference COLL2018 (rok: 2018, ), Wydawca: COLL Scientific Committee
  Data:
  konferencja 10-13 kwiecień 2018
  Status:
  Opublikowana
 14. Nowe chiralne ciecze jonowe pochodzenia naturalnego i ich zastosowanie w technikach HPLC
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis, J. Flieger, M. Tatarczak-Michalewska, A. Madejska, A. Płazińska
  Konferencja:
  60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Naukowy PTChem
  Data:
  konferencja 17-21.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 15. Słodkie ciecze jonowe o właściwościach luminescencyjnych
  Autorzy:
  J. Feder-Kubis, J. Cybińska
  Konferencja:
  IX Sympozjum: Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania (rok: 2016, ), Wydawca: Komitet Naukowy SCSA
  Data:
  konferencja 27-29.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Ciecze jonowe z anionem mleczanowym – synteza, właściwości i zastosowania
  Autorzy:
  W. Piontek, M. Lejczak, J. Feder-Kubis
  Książka:
  Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój (rok: 2017, tom: 1, strony: 96-103), Wydawca: MN
  Status:
  Opublikowana
 2. Właściwości i zastosowanie symetrycznych czwartorzędowych soli amoniowych
  Autorzy:
  M. Lejczak, J. Feder-Kubis
  Książka:
  Zagadnienia Aktualnie Poruszane Przez Młodych Naukowców (rok: 2016, tom: 1, strony: 292-297), Wydawca: Creativetime
  Status:
  Opublikowana
 3. Fenchol – występowanie, właściwości i zastosowania przemysłowe
  Autorzy:
  M. Lejczak, W. Piontek, J. Feder-Kubis
  Książka:
  Zagadnienia Aktualnie Poruszane Przez Młodych Naukowców (rok: 2017, tom: 1, strony: 46-51), Wydawca: Creativetime
  Status:
  Opublikowana
 4. Unikatowe właściwości mikrobiologiczne chiralnych imidazoliowych cieczy jonowych
  Autorzy:
  U. Świerczek, J. Feder-Kubis
  Książka:
  Zagadnienia Aktualnie Poruszane Przez Młodych Naukowców (rok: 2015, tom: 2, strony: 483-486), Wydawca: Creativetime
  Status:
  Opublikowana