Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza potencjału antyoksydacyjnego białek imobilizowanych na nanocząsteczkach. Badania in vitro, in vivo.

2013/09/B/NZ7/01019

Słowa kluczowe:

nanocząsteczki złota i srebra katalaza dysmutaza aktywność antyoksydacyjna nanocząsteczek in vitro in vivo

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Szemraj 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 964 277 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-09

Zakończenie projektu: 2018-06-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do elektroforezy zawierający: zasilacz, system do elektroforezy poziomej, system do analizy i dokumentacji żeli wraz z odpowiednim oprogramowaniem.. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Hairy roots culture as a source of valuable biopharmaceuticals. IF: 0,671
  Autorzy:
  Kowalczyk T, Łucka M, Szemraj J, Sakowicz T.
  Czasopismo:
  Postepy Hig Med Dosw (rok: 2016, tom: 5; 70, strony: 44570), Wydawca: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17322693.1192186 - link do publikacji
 2. Plants as an alternative source of therapeutic proteins. IF: 0,671
  Autorzy:
  Łucka M, Kowalczyk T, Szemraj J, Sakowicz T.
  Czasopismo:
  Postepy Hig Med Dosw (Online). (rok: 2015, tom: 4;69, strony: 362-73), Wydawca: Instytut Immuologii i Terapii Doświadczalnej PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17322693.1145824 - link do publikacji
 3. The effect of immobilized antioxidant enzymes on the oxidative stress in UV-irradiated rat skin IF: 4,717
  Autorzy:
  Pudlarz AM, Czechowska E, S Karbownik M, Ranoszek-Soliwoda K, Tomaszewska E, Celichowski G, Grobelny J, Chabielska E, Gromotowicz-Popławska A, Szemraj J.
  Czasopismo:
  Nanomedicine (Lond) (rok: 2020, tom: 15(1), strony: 23-39), Wydawca: Future Medicine Ltd
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2217/nnm-2019-0166. - link do publikacji
 4. Comparison of the antioxidant activity of catalase immobilized on gold nanoparticles via specific and non-specific adsorption IF: 3,997
  Autorzy:
  Czechowska E., Ranoszek-Soliwoda K., Tomaszewska E., Pudlarz A., Celichowski G., Gralak-Zwolenik D., Szemraj J., Grobelny J.
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (rok: 2018, tom: 18, strony: 30483-1.), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2018.07.036 - link do publikacji
 5. Differences in corona formation of catalase immobilised on gold and silver nanoparticles IF: 3,99
  Autorzy:
  Katarzyna Ranoszek-Soliwoda; Ewa Czechowska; Emilia Tomaszewska; Agnieszka Pudlarz; Janusz Szemraj; Grzegorz Celichowski; Jaroslaw Grobelny
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2020, tom: 600, strony: xx), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2020.125003 - link do publikacji
 6. A study of the activity of recombinant Mn-superoxide dismutase in the presence of gold and silver nanoparticles IF: 1,751
  Autorzy:
  Agnieszka Małgorzata Pudlarz , Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Ewa Czechowska, Emilia Tomaszewska, Grzegorz Celichowski, Jarosław Grobelny, Janusz Szemraj
  Czasopismo:
  Appl Biochem Biotechnol (rok: 2019, tom: 187, strony: 1551-1568), Wydawca: Spinger
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12010-018-2896-y - link do publikacji
 7. "Nanoparticles as carriers of proteins, peptides and therapeutic molecules IF: 0,764
  Autorzy:
  Pudlasz A, Szemraj J
  Czasopismo:
  Open Life Sciences (rok: 2018, tom: 13, strony: 285–298), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/biol-2018-0035 - link do publikacji
 8. Catalase-modified gold nanoparticles: Determination of the degree of protein adsorption by gel electrophoresis IF: 3,887
  Autorzy:
  . Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Ewa Czechowska, Emilia Tomaszewska, Grzegorz Celichowski, Tomasz Kowalczyk, Tomasz Sakowicz, Janusz Szemraj, Jarosław Grobelny
  Czasopismo:
  Colloids Surf B Biointerfaces (rok: 2017, tom: 159, strony: 533-539), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfb.2017.08.019. - link do publikacji
 9. Immobilization of Recombinant Human Catalase on Gold and Silver Nanoparticles. IF: 1,751
  Autorzy:
  Pudlarz AM, Czechowska E, Ranoszek-Soliwoda K, Tomaszewska E, Celichowski G, Grobelny J, Szemraj J.
  Czasopismo:
  Appl Biochem Biotechnol (rok: 2018, tom: 184, strony: 44580), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12010-017-2682-2 - link do publikacji
 10. Therapeutic potential of secondary metabolites produced in the hairy roots cultures. IF: 0,671
  Autorzy:
  Kowalczyk T, Łucka M, Szemraj J, Sakowicz T.
  Czasopismo:
  Postepy Hig Med Dosw (Online). (rok: 2015, tom: 4;69, strony: 549-61), Wydawca: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/17322693.1151285 - link do publikacji
 1. Białka immobilizowane na nanocząstkach - okreslenie stopnia obsadzenia z wykorzystaniem elektroforezy żelowej
  Autorzy:
  Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Ewa Czechowska, Emilia Tomaszewska, Grzegorz Celichowski, Janusz Szemraj, Jarosław Grobelny
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii. Łódź (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja Łódź, 2017.06.20
  Status:
  Opublikowana
 2. Badanie aktywności katalazy zaadsorbowanej na powierzchni nanocząsteczek złot
  Autorzy:
  Ewa Czechowska, Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Emilia Tomaszewska, Grzegorz Celichowski, Janusz Szemraj, Jarosław Grobelny
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii. Łódź, 20-23 czerwca 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja Łódź, 2017.06.20
  Status:
  Opublikowana
 3. . Porównanie stopnia obsadzenia nanocząsteczek złota i srebra białkiem enzymatycznym-katalazą
  Autorzy:
  Ewa Czechowska, Katarzyna Ranoszek-Soliwoda, Emilia Tomaszewska, Grzegorz Celichowski, Janusz Szemraj, Jarosław Grobelny
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii. Łódź (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja Łódź, 20-23 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana