Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe amorficzne i krystaliczne stopy magnezu i wapnia o optymalnym składzie chemicznym, wytrzymałości i odporności korozyjnej ze względu na kryteria biomedyczne

2013/09/B/ST8/02129

Słowa kluczowe:

materiały amorficzne i krystaliczne szkła metaliczne stopy magnezu i wapnia materiały biomedyczne implanty ortopedyczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ryszard Nowosielski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 934 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-17

Zakończenie projektu: 2017-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zasilacz laboratoryjny.
 2. Stanowisko do badań elektrochemicznych. Za kwotę 200 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (22)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Corrosion of biocompatible Mg66+xZn30-xCa4 (x=0,2) bulk metallic glasses IF: 1,09
  Autorzy:
  Nowosielski R., Cesarz-Andraczke K., Sakiewicz P., Maciej A., Jakóbik-Kolon A., Babilas R.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2016, tom: 61(2), strony: 807-810), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/amm-2016-0136 - link do publikacji
 2. Corrosion resistance of resorbable Ca-Mg-Zn-Yb metallic glasses in Ringer's solution IF: 2,6
  Autorzy:
  Babilas R., Bajorek A., Sakiewicz P., Kania A., Szyba D.
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2018, tom: 488, strony: 69-78), Wydawca: Esevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2018.02.028 - link do publikacji
 3. Corrosion study of amorphous Mg67Zn29Ca4 alloy
  Autorzy:
  Nowosielski R., Cesarz-Andraczke K., Babilas R., Maciej A., Nawrat G.
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2015, tom: 227, strony: 439-442), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.227.439 - link do publikacji
 4. Electrochemical characterization of Ca65Mg15Zn20 amorphous alloy in selected physiological fluids IF: 0,545
  Autorzy:
  Babilas R., Szyba D., Kania A., Pilarczyk W., Nowosielski R.
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 133, strony: 228-231), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.228 - link do publikacji
 5. Mechanical and corrosion properties of Mg-based alloys with Gd addition IF: 2,972
  Autorzy:
  Kania A., Nowosielski R., Gawlas-Mucha A., Babilas R.
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, 1775, strony: 44577), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12111775 - link do publikacji
 6. Mechanical and corrosion properties of Mg68-xZn28+xCa4 (x=0,2,4) metallic glasses
  Autorzy:
  Nowosielski R., Cesarz-Andraczke K., Babilas R.
  Czasopismo:
  Ochrona przed Korozją (rok: 2019, tom: 62, strony: 192-196), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/40.2019.6.1 - link do publikacji
 7. Structure and compression strength characteristics of the sintered MgZnCaGd alloy for medical applications IF: 2,846
  Autorzy:
  Lesz S., Kraczla J., Nowosielski R.
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2018, tom: 18, strony: 1288-1299), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2018.04.002 - link do publikacji
 8. Surface studies and corrosion products layers of amorphous magnesium based alloys in Ringer's solution
  Autorzy:
  Nowosielski R., Cesarz-Andraczke K., Nawrat G., Balin K.
  Czasopismo:
  Ochrona przed Korozją (rok: 2017, tom: 60(6), strony: 186-192), Wydawca: SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/40.2017.6.1 - link do publikacji
 9. Corrosion properties of Mg-Zn-Ca-(Cu,Au) metallic glasses in artificial physiological fluid IF: 2,846
  Autorzy:
  Cesarz-Andraczke K., Nowosielski R., Babilas R.
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2019, tom: 19, strony: 716-723), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2019.02.008 - link do publikacji
 10. Effect of Au addition on the corrosion activity of Ca-Mg-Zn bulk metallic glasses in Ringer's solution IF: 2,781
  Autorzy:
  Babilas R., Bajorek A., Włodarczyk P., Łoński W., Szyba D., Babilas D.
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2019, tom: 226, strony: 51-58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2018.12.088 - link do publikacji
 11. Impact of Zn and Ca on dissolution rate, mechanical properties and GFA of resorbable Mg-Zn-Ca metallic glasses IF: 2,846
  Autorzy:
  Nowosielski R., Cesarz-Andraczke K.
  Czasopismo:
  Archives of Civil and Mechanical Engineering (rok: 2018, tom: 18(1), strony: 44572), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.acme.2017.05.009 - link do publikacji
 12. Influence of milling time on amorphization of Mg-Zn-Ca powders synthesized by mechanical alloying technique IF: 0,697
  Autorzy:
  Lesz S., Kremzer M., Gołombek K., Nowosielski R.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2018, tom: 63, strony: 845-851), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/122413 - link do publikacji
 13. Surface structure and corrosion behavior of Mg68-xZn28+xCa4(x=0,4) bulk metallic glasses after immersion in Ringer's solution IF: 1,476
  Autorzy:
  Nowosielski R., Cesarz-Andraczke K.
  Czasopismo:
  Journal of Materials Engineering and Performance (rok: 2019, tom: 28(4), strony: 2365-2377), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11665-019-04001-6 - link do publikacji
 14. Structure and properties magnesium amorphous alloys for orthopedic implants
  Autorzy:
  Kiljan A., Nowosielski R.
  Czasopismo:
  Advanced Materials Letters (rok: 2016, tom: 7, strony: -), Wydawca: VBRI Press
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.5185/amlett.2016.xxxx - link do publikacji
 15. Corrosion behavior of bioresorbable Ca-Mg-Zn bulk metallic glasses IF: 1,825
  Autorzy:
  Nowosielski R., Bajorek A., Babilas R.
  Czasopismo:
  Journal of Non-Crystalline Solids (rok: 2016, tom: 447, strony: 126-133), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jnoncrysol.2016.05.037 - link do publikacji
 16. Impact of 1% gold's and copper's addition on mechanical and corrosion properties of resorbable Mg-based metallic glasses
  Autorzy:
  Nowosielski R., Cesarz-Andraczke K.
  Czasopismo:
  Advanced Materials Letters (rok: 2017, tom: 8(5), strony: 614-619), Wydawca: VBRI Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5185/amlett.2017.7062 - link do publikacji
 17. Selected properties of ZnO coating on Mg-based alloy for biomedical application IF: 0,545
  Autorzy:
  Kania A., Pilarczyk W., Babilas R.
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 133, strony: 222-224), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.222 - link do publikacji
 18. Crystallization and corrosion study of Ca57.5Mg15Zn27.5 bulk metallic glasses IF: 0,545
  Autorzy:
  Szyba D., Rynkiewicz E., Babilas R.
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2019, tom: 135, strony: 129-132), Wydawca: Polish Academy of Sciences Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.135.129 - link do publikacji
 19. Structure, mechanical properties and corrosion resistance of MgCa5 and MgCa5Zn1 alloys after plastic deformation
  Autorzy:
  R. Nowosielski, A. Gawlas-Mucha, R. Babilas
  Czasopismo:
  Solid State Phenomena (rok: 2018, tom: 275, strony: 124-133), Wydawca: Trans Tech Publications, Switzerland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/SSP.275.124 - link do publikacji
 20. Badania korozyjne prowadzone na biodegradowalnym stopie Mg-Zn-Ca
  Autorzy:
  Popis J., Szmajnta K., Krużołek D., Sobecki K., Lesz S., Nowosielski R.
  Czasopismo:
  Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (rok: 2017, tom: 4, strony: -), Wydawca: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 21. Corrosion properties of Ca65-xMg17.5Zn17.5+x (x=0, 2.5, 5) alloys IF: 0,697
  Autorzy:
  Babilas R., Wojciechowski P., Bajorek A., Sakiewicz P., Cesarz-Andraczke K.
  Czasopismo:
  Archives of Metallurgy and Materials (rok: 2019, tom: 64, strony: 1033-1040), Wydawca: Institute of Metallurgy and Materials Science PAS, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/amm.2019.129492 - link do publikacji
 22. Corrosion study of resorbable Ca60Mg15Zn25 bulk metallic glasses in physiological fluids IF: 2,038
  Autorzy:
  Babilas R., Bajorek A., Radoń A., Nowosielski R.
  Czasopismo:
  Progress in Natural Science: Materials International (rok: 2017, tom: 27, strony: 627-634), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pnsc.2017.08.011 - link do publikacji
 1. Corrosion study of resorbable Ca65-xMg10+xZn25 (x=0,10) metallic glasses in Ringer's solution
  Autorzy:
  Babilas R., Nowosielski R.
  Konferencja:
  24th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials - ISMANAM 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: ISMANAM 2017
  Data:
  konferencja 18-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Identification of degradation mechanisms responsible for premature destruction of bioresorbable Mg alloys-polymer composites
  Autorzy:
  Nowosielski R., Babilas R., Cesarz-Andraczke K., Sakiewicz P.
  Konferencja:
  International Conference on Advances in Science: ICAS 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: ICAS 2017
  Data:
  konferencja 13-15.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. A new Mg69Zn25Ca5Au1 amorphous alloys for bioresorable implants
  Autorzy:
  Nowosielski R., Cesarz-Andraczke K.
  Konferencja:
  11th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT-2016) (rok: 2016, ), Wydawca: NANOSMAT
  Data:
  konferencja 6-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Effect of Au addition on the corrosion activity of Ca-Mg-Zn bulk metallic glasses in Ringer's solution
  Autorzy:
  Babilas R., Łoński W., Nowosielski R.
  Konferencja:
  The 16th International Conference on Rapidly Quenched and Metastable Materials (RQ16) (rok: 2017, ), Wydawca: University of Leoben
  Data:
  konferencja 27.08-1.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. The influence of annealing process on the structure and properties of bulk metallic glasses based on magnesium
  Autorzy:
  Kiljan A., Nowosielski R.
  Konferencja:
  Asian Advanced Materials Congress 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: VBRI Press
  Data:
  konferencja 11-16.03.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. The selected properties of ZnO coating on Mg-based alloy
  Autorzy:
  Kania A., Pilarczyk A., Babilas R.
  Konferencja:
  LII Zakopane School of Physics, Zakopane 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Nuclear Physics Physics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 22-27.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Electrochemical characterization of Ca65Mg15Zn20 amorphous alloy in selected physiological fluids
  Autorzy:
  Babilas R., Szyba D., Kania A., Pilarczyk W., Nowosielski R.
  Konferencja:
  LII Zakopane School of Physics, Zakopane 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 22-27.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Selected properties of nanometric TiO2 coating on biodegradable Mg alloys
  Autorzy:
  Nowosielski R., Babilas R., Kania A.
  Konferencja:
  The 16th International Conference on Rapidly Quenched and Metastable Materials (RQ16) (rok: 2017, ), Wydawca: University of Leoben
  Data:
  konferencja 27.08-1.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 9. Bioresorbable Ca60Mg15Zn25 bulk metallic glass for medical implants
  Autorzy:
  Nowosielski R., Babilas R.
  Konferencja:
  11th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NANOSMAT-2016) (rok: 2016, ), Wydawca: NANOSMAT
  Data:
  konferencja 6-9.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 10. Corrosion behavior of Mg68Zn28Ca4 bulk metallic glass in Ringer's and SPF fluids
  Autorzy:
  Nowosielski R., Cesarz-Andraczke K.
  Konferencja:
  24th International Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials - ISMANAM 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: ISMANAM 2017
  Data:
  konferencja 18-23.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Babilas R., Cesarz-Andraczke K., Gawlas-Mucha A., Lesz S., Nowosielski R., Sakiewicz P.
  Książka:
  Materiały resorbowalne na implanty medyczne (rok: 2017, tom: -, strony: 1-211), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Status:
  Opublikowana