Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Chiralne rdzenie/monomery leków i polimerów przewodzących: Od obliczeń do charakterystyk eksperymentalnych

2013/09/B/ST5/03664

Słowa kluczowe:

chiralność "leki w lekach" chiralne polimery przewodzące zależności struktura-aktywność zależności struktura-właściwość

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST5_21: Chemia polimerów
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jan Dobrowolski 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 1 118 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Zakończenie projektu: 2017-12-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. ..
 2. Spektrometr VCD do pomiaru dichroizmu kołowego w zakresie podczerwieni. Za kwotę 480 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (14)
 1. The VCD pattern of the ν(C=O) bands in isoindolinones IF: 3,075
  Autorzy:
  Joanna E. Rode, Krzysztof Łyczko, Magdalena Jawiczuk, Robert Kawęcki, Wojciech Stańczyk, Agnieszka Jaglińska, Jan Cz. Dobrowolski
  Czasopismo:
  ChemPhysChem (rok: 2018, ), Wydawca: Wiley
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/cphc.201800244 - link do publikacji
 2. Facilitation of the PED analysis of large molecules by using global coordinates IF: 2,353
  Autorzy:
  Michał H. Jamróz, Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2015, tom: 149, strony: 463-467), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2015.04.038 - link do publikacji
 3. On variation of the belt and chiral screw and spring conformations of substituted regioregular HT undecathiophenes IF: 3,108
  Autorzy:
  Jan Cz. Dobrowolsk, Małgorzata E. Jamróz
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2018, tom: 8, strony: 2116-2122), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra12777d - link do publikacji
 4. Stereoselective synthesis of isoindolinones and tert-butyl sulfoxides IF: 2,651
  Autorzy:
  Robert Kawęcki, Wojciech Stańczyk, Agnieszka Jaglińska
  Czasopismo:
  Tetrahedron (rok: 2018, tom: 74, strony: 578-584), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tet.2017.12.035 - link do publikacji
 5. Substituent effect in theoretical ROA spectra IF: 3,84
  Autorzy:
  Piotr F. J. Lipiński, Jan Cz. Dobrowolski
  Czasopismo:
  RSC Adv., (rok: 2016, tom: 6, strony: 40760-40764), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra01396a - link do publikacji
 6. What does the HOMA index really measure? IF: 3,708
  Autorzy:
  Sławomir Ostrowski, Jan Cz. Dobrowolski
  Czasopismo:
  RSC Adv. (rok: 2014, tom: 4, strony: 44158 – 44161), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra06652a - link do publikacji
 7. Simple characteristics of chirality, pi-electron delocalization, and vibrational activity of building blocks for conducting polymers
  Autorzy:
  Jan Cz. Dobrowolski, Michał H. Jamróz, Piotr F.J. Lipiński, Sławomir Ostrowski, Joanna E. Rode
  Czasopismo:
  ICRI Annual Report 2014 (rok: 2015, tom: brak, strony: 53-56), Wydawca: Institute of Nuclear Chemistry and Technology,
  Status:
  Opublikowana
 8. The Chiral Graph Theory IF: 3,858
  Autorzy:
  Jan Cz. Dobrowolski
  Czasopismo:
  MATCH Commun. Math. Comput. Chem. (rok: 2015, tom: 73, strony: 347-374), Wydawca: Faculty of Science, Kragujevac, Serbia
  Status:
  Opublikowana
 9. Chiral Thiophene Sulfonamide-A Challenge for VOA Calculations IF: 2,847
  Autorzy:
  Joanna E. Rode, Jan Cz. Dobrowolski, Krzysztof Lyczko, Aleksandra Wasiewicz, Dorota Kaczorek, Robert Kawęcki, Grzegorz Zając, Malgorzata Baranska
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. A (rok: 2017, tom: 121, strony: 6713−6726), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpca.6b11015 - link do publikacji
 10. On Chiral Graph Topological Indices of α-Amino Acids IF: 3,139
  Autorzy:
  Jan Cz. Dobrowolski, Michał H. Jamróz, Piotr F.J. Lipiński
  Czasopismo:
  MATCH Commun. Math. Comput. Chem. (rok: 2016, tom: 76, strony: 401-418), Wydawca: Faculty of Science, Kragujevac, Serbia
  Status:
  Opublikowana
 11. On the HOMA index of some acyclic and conducting systems IF: 3,708
  Autorzy:
  Jan Cz. Dobrowolski, Sławomir Ostrowski
  Czasopismo:
  RSC Adv. (rok: 2015, tom: 5, strony: 9467 – 9471), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4ra15311a - link do publikacji
 12. The influence of the position of a chiral substituent on undecathiophene chain. A DFT study IF: 2,435
  Autorzy:
  Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F. J. Lipiński, Sławomir Ostrowski, Michał H. Jamróz, Joanna E. Rode
  Czasopismo:
  Synthetic Metals (rok: 2018, tom: 242, strony: 73-82), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.synthmet.2018.05.007 - link do publikacji
 13. On splitting of the NICS(1) magnetic aromaticity index IF: 3,84
  Autorzy:
  Jan Cz. Dobrowolski, Piotr F. J. Lipiński
  Czasopismo:
  RSC Adv., (rok: 2016, tom: 6, strony: 23900-23904), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra03246j - link do publikacji
 14. On the Incorporation Effect of the Ring-Junction Heteroatom. The sEDA(III) and pEDA(III) Descriptors, IF: 1,254
  Autorzy:
  Andrzej Mazurek, Jan Cz. Dobrowolski
  Czasopismo:
  J. Phys. Org. Chem. (rok: 2015, tom: 28, strony: 290-297), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/poc.3409 - link do publikacji