Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza nowej generacji chemicznie związanych faz stacjonarnych do odwróconego układ faz chromatografii cieczowej i chromatografii oddziaływań hydrofilowych.

2013/09/D/ST4/03807

Słowa kluczowe:

chemicznie związane fazy stacjonarne chromatografia cieczowa

Deskryptory:

 • ST4_5: Chemia i fizykochemia powierzchni
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Szymon Bocian 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 462 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-14

Zakończenie projektu: 2017-07-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. mieszadło magnetyczne z grzaniem i nasadką do kolb. Za kwotę 7 000 PLN
 2. chromatograf cieczowy. Za kwotę 180 000 PLN
 3. komputer. Za kwotę 3 500 PLN
 4. lodówka laboratoryjna. Za kwotę 2 000 PLN
 5. pH-metr. Za kwotę 3 500 PLN
 6. pompa próżniowa. Za kwotę 4 000 PLN
 7. łaźnia ultradźwiękowa. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 1. Determination of phospholipids in milk using a new phosphodiester stationary phase by liquid chromatography-matrix assisted desorption ionization mass spectrometry IF: 4,169
  Autorzy:
  Justyna Walczak, Paweł Pomastowski, Szymon Bocian, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography A (rok: 2016, tom: 1432, strony: 39-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chroma.2015.12.083 - link do publikacji
 2. Synthesis and characterization of ester-bonded stationary phases for liquid chromatography IF: 3,511
  Autorzy:
  Szymon Bocian, Alicja Nowaczyk, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2015, tom: 131, strony: 684-692), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2014.07.069 - link do publikacji
 3. Comparison of retention properties of stationary phases imitated cell membrane in RP HPLC IF: 2,729
  Autorzy:
  Szymon Bocian, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Journal of Chromatography B (rok: 2015, tom: 990, strony: 198-202), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  Comparison - link do publikacji
 4. Separation of flavonoids on different phenyl-bonded stationary phases-the influence of polar groups in stationary phase structure IF: 4,169
  Autorzy:
  Petr Janas, Szymon Bocian, Pavel Jandera, Tomasz Kowalkowski, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Journal od Chromatography A (rok: 2016, tom: 1429, strony: 198-206), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chroma.2015.12.024 - link do publikacji
 5. Phenyl-bonded stationary phases—The influence of polar functional groups on retention and selectivity in reversed-phase liquid chromatography IF: 2,594
  Autorzy:
  Szymon Bocian, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Journal of Separation Sciences (rok: 2015, tom: 37, strony: 3435–3442), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jssc.201400764 - link do publikacji
 6. Solvation processes on phenyl-bonded stationary phases - the influence of the polar functional groups IF: 2,741
  Autorzy:
  Syzmon Bocian, Magdalena Skoczylas, Iyabela Goryńska, Maria Matyska, Joseph Pesek, Bogusaw Buszewski
  Czasopismo:
  Journal of Separation Science (rok: 2016, tom: 39, strony: 4360-4376), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jssc.201600799 - link do publikacji
 7. Study of separation selectivity using embedded ester bonded stationary phases for liquid chromatography IF: 4,033
  Autorzy:
  Szymon Bocian, Katarzyna Krzemińska, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2016, tom: 141, strony: 4340-4348), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6AN00139D - link do publikacji
 8. Synthesis and characterization of phosphodiester stationary bonded phases for liquid chromatography IF: 3,545
  Autorzy:
  Szymon Bocian, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2015, tom: 143, strony: 35-41), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2015.04.079 - link do publikacji
 9. Thermodynamics Study of Solvent Adsorption on Octadecyl‑Modified Silica IF: 1,37
  Autorzy:
  Szymon Bocian, Jan Soukup, Pavel Jandera, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Chromatographia (rok: 2015, tom: 78, strony: 21-30), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10337-014-2788-4 - link do publikacji
 10. Two-Dimensional High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry for Phosphatidylcholine Analysis in Egg Yolk IF: 1,802
  Autorzy:
  Justyna Walczak, Szymon Bocian, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Food Analytical Methods (rok: 2015, tom: 8, strony: 661-667), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12161-014-9942-3 - link do publikacji
 11. Functionalized anion exchange stationary phase for separation of anionic compounds IF: 3,511
  Autorzy:
  Szymon Bocian, Sylwia Studzińska, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2014, tom: 127, strony: 133-139), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2014.04.016 - link do publikacji
 12. Influence of the charge distribution on the stationary phases zeta potential IF: 2,737
  Autorzy:
  Szymon Bocian, Ewelina Dziubakiewicz, Bogusław Buszewski
  Czasopismo:
  Journal of Separation Science (rok: 2015, tom: 38, strony: 2625-2629), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jssc.201500072 - link do publikacji
 13. Solvation processes in liquid chromatography - the importance and measurements IF: 0,669
  Autorzy:
  Szymon Bocian
  Czasopismo:
  Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies (rok: 2016, tom: 39, strony: 731-738), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10826076.2016.1242494 - link do publikacji