Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ płynu zebranego z loży pooperacyjnej po śródoperacyjnym napromienianiu (IORT) guza piersi na populację komórek nowotworowych raka piersi o fenotypie macierzystym CD24-/CD44+ oraz ekspresję wybranych miRNA

2013/09/N/NZ4/02844

Słowa kluczowe:

miRNA nowotworowe komórki macierzyste radioterapia śródoperacyjna

Deskryptory:

 • NZ4_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Wielkopolskie Centrum Onkologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Zaleska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2017-12-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. niezbędne urządzenia są dostępne w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Wound fluids affect miR-21, miR-155 and miR-221 expression in breast cancer cell lines, and this effect is partially abrogated by intraoperative radiation therapy treatment IF: 1,39
  Autorzy:
  ZaleskaK, Przybyła A, Kulcenty K, Wichtowski M, Mackiewicz A, Suchorska W, Murawa D
  Czasopismo:
  Oncology Letters (rok: 2017, tom: 4, strony: 4029-4036), Wydawca: Spandidos
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/ol.2017.6718 - link do publikacji
 2. Effect of surgical wound fluids after intraoperative electron radiotherapy on the cancer stem cell phenotype in a panel of human breast cancer cell lines IF: 1,39
  Autorzy:
  Zaleska K, Suchorska WM, Przybyła A, Murawa D
  Czasopismo:
  ONCOLOGY LETTERS (rok: 2016, tom: 12 Issue 5, strony: 3707-3714), Wydawca: Spandidos Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/ol.2016.5167 - link do publikacji
 1. Impactof surgical wound fluids on CD44/CD24 phenotype and ALDH acitvity in panel of breast cancer cell lines
  Autorzy:
  Zaleska K, Suchorska W, Przybyła A, Murawa D.
  Konferencja:
  7th International Conference of Contemporary Oncology, Personalised Cancer Medicine and Big Data Analysis (rok: 2015, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 25-27.03.2015
  Status:
  Opublikowana