Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jonów metali

2013/09/N/ST5/02984

Słowa kluczowe:

Polimerowe membrany inkluzyjne kalikspirole jony metali

Deskryptory:

 • ST5_13: Chemia środowiska
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Nowik-Zając 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 90 110 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2016-08-19

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Ultrametr do pomaiaru grubości membran. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Calixarene-based extractants for heavy metal ions removal from aqueous solutions IF: 1,171
  Autorzy:
  J. Konczyk, A. Nowik-Zajac, C. Kozlowski
  Czasopismo:
  Separation Science and Technology (rok: 2016, tom: 51, strony: 2394-2410), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01496395.2016.1209219 - link do publikacji