Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wieloaspektowa analiza minerałów ciężkich jako narzędzie badań pochodzenia osadów fliszowych i charakterystyki obszarów źródłowych na przykładzie piaskowców z utworów górnej kredy i oligocenu płaszczowiny skolskiej (polskie Karpaty fliszowe)

2013/09/B/ST10/00591

Słowa kluczowe:

minerały ciężkie koncentracja sortowanie diageneza obszar źródłowy płaszczowina Skolska późna kreda oligocen

Deskryptory:

  • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
  • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dorota Salata 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 292 049 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-04

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony