Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wieloaspektowa analiza minerałów ciężkich jako narzędzie badań pochodzenia osadów fliszowych i charakterystyki obszarów źródłowych na przykładzie piaskowców z utworów górnej kredy i oligocenu płaszczowiny skolskiej (polskie Karpaty fliszowe)

2013/09/B/ST10/00591

Słowa kluczowe:

minerały ciężkie koncentracja sortowanie diageneza obszar źródłowy płaszczowina Skolska późna kreda oligocen

Deskryptory:

 • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna
 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dorota Salata 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 292 049 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-04

Zakończenie projektu: 2018-03-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Advantages and limitations of interpretations of external morphology of detrital zircon: A case study of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians) IF: 0,727
  Autorzy:
  Salata Dorota
  Czasopismo:
  Annales Societatis Geologorum Poloniae (rok: 2014, tom: 84, strony: 153-165), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Status:
  Opublikowana
 2. New interpretation of the provenance of crystalline material from Oligocene flysch deposits of the Skole Nappe, Poland: evidence from heavy minerals and clasts in the Nowy Borek section IF: 0,31
  Autorzy:
  Dorota Salata, Alfred Uchman
  Czasopismo:
  Geologos (rok: 2019, tom: 25, strony: 163-174), Wydawca: UAM Poznań
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/logos-2019-0015 - link do publikacji
 3. Provenance of Upper Oligocene to Lower Miocene Krosno Formation sandstones in the Skole Nappe (SE Poland): New insights from heavy minerals IF: 1,949
  Autorzy:
  Dorota Salata, Alfred Uchman
  Czasopismo:
  Geological Journal (rok: 2020, tom: 55, strony: 4625-4641), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/gj.3695 - link do publikacji
 1. Dissolution of apatite grains during alluvial storage: an example from Holocene sediments of the Skole Nappe (Polish Flysch Carpathians)
  Autorzy:
  Salata Dorota, Uchman Alfred
  Konferencja:
  XX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (rok: 2014, ), Wydawca: Buletini I Shkencave Gjeologjike
  Data:
  konferencja 24-26 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. External morphology of detrital zircon in sediment provenance studies: an example based on the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians)
  Autorzy:
  Salata Dorota, Uchman Alfred
  Konferencja:
  31st IAS Meeting of Sedimentology (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Geological Society
  Data:
  konferencja 22-25 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 3. Heavy mineral assemblages and garnet chemical composition as tools in discerning deep-sea Cretaceous-Miocene formations of the Skole Nappe (Polish Flysch Carpathians)
  Autorzy:
  Salata Dorota, Uchman Alfred
  Konferencja:
  Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians , 10th ESSEWECA conference (rok: 2016, ), Wydawca: Geological Club, Bratislava, Slovakia
  Data:
  konferencja 1-2 December
  Status:
  Opublikowana