Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Heterogenna dynamika w cieczach przechłodzonych

2013/09/B/ST3/01678

Słowa kluczowe:

ciecze przechłodzone heterogenna dynamika dyfuzja translacyjna odprzężenie relaksacja strukturalna,

Deskryptory:

 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST3_15: "Miękka" materia skondensowana (ciekłe kryształy, polimery,…)
 • ST3_4: Transport w materii skondensowanej

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Adam Patkowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 940 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-04

Zakończenie projektu: 2017-11-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Korelator cyfrowy z oprogramowaniem - upgrade posiadanego układu. Za kwotę 80 000 PLN
 2. Wymiennik ciepła woda-powietrze do lasera Genesis MX 532-1000 firmy Eurotek International.
 3. Zielony jednomodowy laser (SLM) do badania słabo rozpraszających układów 532 nm, moc ok. 1 W. Za kwotę 130 000 PLN
 4. Fotodioda lawinowa o wysokiej wydajności kwantowej i niskich szumach. Za kwotę 20 000 PLN
 5. Laser He-Ne, 633nm, 35 mW, Model: R-14309 firmy Newport.
 6. Piec próżniowy. Za kwotę 40 000 PLN
 7. Laser do badań przy pomocy Spektroskopii Korelacji Fotonów (PCS), 600-700 nm, moc ok. 100 mW. Za kwotę 28 000 PLN
 8. Zestaw komputerowy składający się z jednostki centralnej, 2 monitorów i jednostki UPS. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Size of Sub-micrometer Particles Measured by FCS–Correction of the Confocal Volume IF: 4,457
  Autorzy:
  Tobiasz Deptuła, Johan Buitenhuis, Maciej Jarzębski, Adam Patkowski, Jacek Gapiński
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2015, tom: 31, strony: 6681-6687), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.5b01225 - link do publikacji
 2. Structure and Dimensions of Core−Shell Nanoparticles Comparable to the Confocal Volume Studied by Means of Fluorescence Correlation Spectroscopy IF: 4,457
  Autorzy:
  Jacek Gapinski, Maciej Jarzębski, Johan Buitenhuis, Tobiasz Deptula, Jaroslaw Mazuryk, and Adam Patkowski
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2016, tom: 32, strony: 2482-2491), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.5b04605 - link do publikacji
 3. Temperature dependent FCS studies using a long working distance objective: viscosities of supercooled liquids and particle size IF: 2,952
  Autorzy:
  Agnieszka Połatyńska, Karolina Tomczyk, Mikołaj Pochylski, Gerd Meier, Jacek Gapinski, Ewa Banachowicz, Tomasz Śliwa, Adam Patkowski
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2017, tom: 146, strony: 084506 (1-9)), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4977047 - link do publikacji
 4. Experimental evidence of high pressure decoupling between charge transport and structural dynamics in protic ionic glass-former IF: 5,578
  Autorzy:
  Z. Wojnarowska, M. Rams-Baron, J. Knapik, A. Połatyńska, M. Pochylski, J. Gapinski, A. Patkowski, M. Paluch
  Czasopismo:
  Scientific Reports Nature (rok: 2017, tom: 7, strony: 7084 (1-8)), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-017-07136-5 - link do publikacji
 5. Nano-viscosity of supercooled liquid measured by fluorescence correlation spectroscopy: pressure and temperature dependence and the density scaling IF: 2,952
  Autorzy:
  G. Meier, J. Gapinski, M. Ratajczyk, M. P. Lettinga, K. Hirtz, E. Banachowicz, and A. Patkowski
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Physics (rok: 2018, tom: 148, strony: 94201), Wydawca: American Institute of Physics
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5011196 - link do publikacji
 6. Nature of intramolecular dynamics in protic glass-former: insight from ambient and high pressure Brillouin spectroscopy IF: 4,153
  Autorzy:
  M. Pochylski, J. Gapiński, Z Wojnarowska, M. Paluch and A. Patkowski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2019, tom: 282, strony: 51-56), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2019.02.131 - link do publikacji
 7. Successful FCS experiment in nonstandard conditions IF: 4,384
  Autorzy:
  Ewa Banachowicz, Adam Patkowski, Gerhard Meier, Kamila Klamecka, and Jacek Gapiński
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2014, tom: 30, strony: 8945-8955), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/la5015708 - link do publikacji