Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Przemiany społeczno-gospodarcze doby przełomu lokacyjnego w świetle znalezisk szklanych z ośrodków rezydencjonalnych Śląska."

2013/09/N/HS3/01001

Słowa kluczowe:

ośrodki rezydencjonalne przełom lokacyjny XIII wiek handel przemiany gospodarcze szkło naczyniowe szkło witrażowe biżuteria szklana emalie Śląsk badania składu chemicznego mikrosonda elektronowa,

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sylwia Siemianowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 145 929 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-17

Zakończenie projektu: 2017-02-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. W kwestii techniki wykonania i szkliwienia wczesnośredniowiecznych pisanek-grzechotek ze Śląska
  Autorzy:
  Sylwia Siemianowska, Aleksandra Pankiewicz, Krzysztof Sadowski
  Czasopismo:
  Silesia Antiqua (tom: 52, strony: -), Wydawca: Muzeum Miejskie Wrocławia
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Od średniowiecznej multi różnorodności do nowożytnej prostoty." Badania archeometryczne elementów oszklenia okiennego z badań archeologicznych Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, Legnicy, Raciborza i Głogowa
  Autorzy:
  Sylwia Siemianowska, Krzysztof Sadowski
  Czasopismo:
  Silesia Antiqua (tom: 52, strony: -), Wydawca: Muzeum Miejskie Wrocławia
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Oszklenie dawnych okien w świetle źródeł archeologicznych. Średniowieczne i nowożytne elementy oszklenia okiennego z badań Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu przeprowadzonych w latach 1949-1961, 1963
  Autorzy:
  Sylwia Siemianowska
  Czasopismo:
  Silesia Antiqua (tom: 52, strony: -), Wydawca: Muzeum Miejskie Wrocławia
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Late medieval (13th-14th century) enamelled glass from Wrocław and Opole (Silesia)
  Autorzy:
  Sylwia Siemianowska
  Konferencja:
  6. Internationales Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und neuzeitlicher Glashütten Europas (rok: 2017, ), Wydawca: brak danych
  Data:
  konferencja 6-8.05.2016
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Domniemana karczma i "dom kupca" w śląskim grodzie. Socjotopografia wczesnośredniowiecznego Opola-Ostrówka w świetle znalezisk szklanych i przedmiotów towarzyszących
  Autorzy:
  Sylwia Siemianowska
  Książka:
  Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Mysterious glass face beads from Głogów in Lower Silesia
  Autorzy:
  Ewelina Kowalczyk, Sylwia Siemianowska
  Książka:
  Historické sklo. Sborník pro dějiny skla (rok: 2017, tom: 6, strony: brak danych), Wydawca: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Pucharek typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia. Od analizy stłuczki do cyfrowej rekonstrukcji.
  Autorzy:
  Stanisław Sasak, Sylwia Siemianowska, Krzysztof Sadowski
  Książka:
  Ceramika i Szkło w archeologii i konserwacji (rok: 2017, tom: I, strony: 405-417), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Katedra Konserwacji, Restauracji i Rekonstrukcji ASP im. E. Gepperta
  Status:
  Opublikowana
 4. Glass gaming pieces for a board game from Opole-Ostrówek – Was hnefatafl played in the early medieval stronghold
  Autorzy:
  Sylwia Siemianowska
  Książka:
  Interdisciplinary Medieval Studies, Yeast for Changes (rok: 2017, tom: IV, strony: brak danych), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji