Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ ruchliwości cząsteczek i oddziaływań międzycząsteczkowych na strukturę i stabilność fazy amorficznej

2013/09/D/ST3/03758

Słowa kluczowe:

stabilność DFT substancje amorficzne szkła ciecze jonowe symulacje komputerowe cukry

Deskryptory:

  • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Metali Nieżelaznych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Patryk Włodarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 367 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2017-03-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Stacja robocza do obliczeń numerycznych. Za kwotę 80 000 PLN