Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - analiza biomedyczna in vitro potencjalnych cech terapeutycznych wybranych fitozwiązków.

2013/09/N/NZ6/00826

Słowa kluczowe:

infekcyjne zapalenie wsierdzia S. aureus płytki krwi komórki śródbłonka fitozwiązki

Deskryptory:

 • NZ6_4: Bakteriologia
 • NZ6_2: Immunologia kliniczna
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Bartłomiej Micota 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 148 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2017-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Is it true that plant-derived polyphenols are always beneficial for the human? In vitro study on Leonurus cardiaca extract properties in the context of the pathogenesis of Staphylococcus aureus infections. IF: 2,269
  Autorzy:
  Micota B., Sadowska B., Podsędek A., Paszkiewicz M., Sosnowska D., Różalska B.
  Czasopismo:
  J. Med. Microb. (rok: 2016, tom: 65(10), strony: 1171-1181), Wydawca: Microbiology Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1099/jmm.0.000332 - link do publikacji
 2. Inżynieria tkankowa w medycynie regeneracyjnej.
  Autorzy:
  Różalska B., Micota B., Paszkiewicz M., Sadowska B.
  Czasopismo:
  Forum Zakażeń (rok: 2015, tom: 6(5), strony: 291-298), Wydawca: Evereth Publishing Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15374/FZ2015052 - link do publikacji
 3. The immunomodulatory potential of Leonurus cardiaca extract in relation to endothelial cells and platelets. IF: 2,83
  Autorzy:
  Sadowska B., Micota B., Różalski M., Redzynia M., Różalski M.
  Czasopismo:
  Innate Immunity (rok: 2017, tom: 2017, strony: 44572), Wydawca: Sage Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1753425917691116 - link do publikacji
 4. Leonurus cardiaca L. Herb - a derived extract and an ursolic acid as a factor affecting the adhesion capacity of Staphylococcus aureus in the context of infective endocarditis. IF: 1,595
  Autorzy:
  Micota B., Sadowska B., Podsędek A., Redzynia M., Różalska B.
  Czasopismo:
  Acta Biochim. Polon. (rok: 2014, tom: 61(2), strony: 385-388), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
 5. Wybrane strategie zwalczania biofilmów w zakażeniach. Część 1. Potencjał terapeutyczny peptydów przeciwdrobnoustrojowych.
  Autorzy:
  Różalska B., Budzyńska A., Micota B., Sadowska B.
  Czasopismo:
  Forum Zakażeń (rok: 2014, tom: 5(5), strony: 271-278), Wydawca: Evereth Publishing Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15374/FZ2014044 - link do publikacji
 6. Rola płytek krwi w zakażeniach IF: 0,671
  Autorzy:
  Micota B., Sadowska B., Różalska B.
  Czasopismo:
  Postępy Hig. Med. Dośw. (rok: 2015, tom: 69, strony: 624-632), Wydawca: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
  Status:
  Opublikowana