Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Od symptomów do leczenia: kompleksowa charakterystyka rozwoju zmian patologicznych w doświadczalnym modelu stłuszczenia wątroby za pomocą metod obrazowania spektroskopii oscylacyjnej

2013/09/N/NZ7/00626

Słowa kluczowe:

tkanki stłuszczenie wątroby dieta wysokotłuszczowa obrazowanie chemiczne spektroskopia ramanowska i FT-IR

Deskryptory:

  • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka
  • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
  • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kamila Kochan 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 116 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-19

Zakończenie projektu: 2016-07-18

Planowany czas trwania projektu: 28 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Części elektroniczne/optyczne/mechaniczne do stosowanych spektrometrów.. Za kwotę 1 000 PLN
  2. Detektor CCD.. Za kwotę 30 000 PLN
  3. Zestaw komputerowy.. Za kwotę 3 500 PLN