Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Od symptomów do leczenia: kompleksowa charakterystyka rozwoju zmian patologicznych w doświadczalnym modelu stłuszczenia wątroby za pomocą metod obrazowania spektroskopii oscylacyjnej

2013/09/N/NZ7/00626

Słowa kluczowe:

tkanki stłuszczenie wątroby dieta wysokotłuszczowa obrazowanie chemiczne spektroskopia ramanowska i FT-IR

Deskryptory:

 • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kamila Kochan 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 116 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-19

Zakończenie projektu: 2016-07-18

Planowany czas trwania projektu: 28 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Części elektroniczne/optyczne/mechaniczne do stosowanych spektrometrów.. Za kwotę 1 000 PLN
 2. Detektor CCD.. Za kwotę 30 000 PLN
 3. Zestaw komputerowy.. Za kwotę 3 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Raman spectroscopic studies of vitamin A content in the liver: a biomarker of healthy liver IF: 3,906
  Autorzy:
  K. Kochan, K.M. Marzec, E. Maslak, S. Chlopicki, M. Baranska
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4AN01878H - link do publikacji
 2. Comparison of FTIR transmission and transfection substrates for canine liver cancer detection IF: 3,906
  Autorzy:
  K. Kochan, P. Heraud, M. Kiupele, V. Yuzbasiyan-Gurkan, D. McNaughton, M. Baranska, B.R. Wood
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C4AN01901F - link do publikacji
 3. FT-IR imaging for quantitative determination of liver fat content in Non-Alcoholic Fatty Liver IF: 4,107
  Autorzy:
  K. Kochan, E. Maslak, S. Chlopicki, M. Baranska
  Czasopismo:
  Analyst (rok: 2015, tom: 140(15), strony: 4997-5002), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5AN00737B - link do publikacji
 4. Raman spectroscopy analysis of lipid droplets content, distribution and saturation level in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in mice IF: 3,856
  Autorzy:
  K. Kochan, E. Maslak, C. Krafft, R. Kostogrys, S. Chlopicki, M. Baranska
  Czasopismo:
  Journal of Biophotonics (rok: 2014, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jbio.201400077 - link do publikacji
 1. Biomedical application of Raman and FI-IR spectroscopy: Label-free imaging of liver insult
  Autorzy:
  K. Kochan, E. Maslak, M. Baranska
  Książka:
  Encyclopedia of Analytical Chemistry (rok: 2017, tom: bd, strony: bd), Wydawca: John Wiley and Sons, Inc
  Status:
  Opublikowana