Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Głębsze spojrzenie na spektrum aktywności Styrylochinolin

2013/09/B/NZ7/00423

Słowa kluczowe:

chinolina,przeciwgrzybicze przeciwbakteryjne projektownaie leków

Deskryptory:

 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
 • NZ1_2: Biochemia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Robert Musioł 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 643 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-20

Zakończenie projektu: 2017-09-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw chromatografi preparatywnej. Za kwotę 100 000 PLN
 2. komputer osobisty. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 1. An overview of quinoline as a privileged scaffold in cancer drug discovery IF: 3,484
  Autorzy:
  Robert Musiol
  Czasopismo:
  Expert Opinion in Drug Discovery (rok: 2017, tom: 12, strony: 583–597), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17460441.2017.1319357 - link do publikacji
 2. Blocking and dislocation of Candida albicans Cdr1p transporter by styrylquinolines IF: 4,097
  Autorzy:
  J. Szczepaniak, W. Cieslik, A. Krasowska, R. Musiol
  Czasopismo:
  International Journal of Antimicrobial Agents (rok: 2017, tom: 50, strony: 171-176), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1016/j.ijantimicag.2017.01.044 - link do publikacji
 3. Investigation of the Antimycobacterial Activity of 8-hydroxyquinolines IF: 1,363
  Autorzy:
  57.W. Cieslik, E. Spaczynska, K Malarz, D Tabak, E. Nevin, J. O'Mahony, A Coffey, A Mrozek-Wilczkiewicz, J. Jampilek, R. Musiol
  Czasopismo:
  Medicinal Chemistry (rok: 2015, tom: 11, strony: 771-779), Wydawca: Bentham
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1573406410666150807111703 - link do publikacji
 4. The 8th Central European Conference "Chemistry towards Biology": Snapshot IF: 2,465
  Autorzy:
  A. Perczel, A. G. Atanasov, V. Sklenář, J. Nováček, V. Papoušková, P. Kadeřávek, L. Žídek, H. Kozlowski, J. Wątły, A. Hecel, P. Kołkowska, J. Koča, R. Svobodová-Vařeková, L. Pravda, D. Sehnal, V. Horský, S. Geidl, R. D. Enriz, P. Matějka, A. Jeništová, M. Dendisová, A. Kokaislová, V. Weissig, M. Olsen, A. Coffey, J. Ajuebor, R. Keary, M. Sanz-Gaitero, M. J. Van Raaij, O. McAuliffe, B. Waltenberger, A. Mocan, K. Šmejkal, E. Heiss, M. Diederich, R. Musiol, J. Košmrlj, J. Polanski, J. Jampilek
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2016, tom: 21, strony: 1381-1408), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules21101381 - link do publikacji
 5. Comprehensive exploration of the optical and biological properties of new quinolines based cellular probes IF: 3,473
  Autorzy:
  B. Czaplinska, A. Maron, J. Malecki, G. Szafraniec-Gorol, M Matussek, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, W. Danikiewicz, R. Musiol, A. Slodek
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2017, tom: 144, strony: 119-132), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2017.05.029 - link do publikacji
 6. Electrolytic copper as cheap and effective catalyst for one-pot triazole synthesis IF: 4,122
  Autorzy:
  Mularski, Jacek Czaplińska, Barbara Cieślik, Wioleta Bebłot, Jakub Bartczak, Piotr Sitko, Rafał Polański, Jarosław Musiol, Robert
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 4496-4507), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-22703- - link do publikacji
 7. Iron Chelators and Exogenic Photosensitizers. Synergy through Oxidative Stress Gene Expression IF: 2,916
  Autorzy:
  Mrozek-Wilczkiewicz, A.; Malarz, K.; Rams-Baron, M.; Serda, M.; Bauer, D.; Montforts, F.-P.; Ratuszna, A.; Burley, T. T.; Polanski, J. J.; Musiol, R. .
  Czasopismo:
  Journal of Cancer (rok: 2017, tom: 8, strony: 1979-1987), Wydawca: Ivyspring International Publisher
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7150/jca.17959. - link do publikacji
 8. Microwave promoted 1,3-dipolar cycloadditions to nitrogen containing heterocycles IF: 2,53
  Autorzy:
  W. Cieslik, M. Serda, R. Musiol
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2015, tom: 19, strony: 1410-1427), Wydawca: Bentham
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272819666150518103414 - link do publikacji
 9. Small molecule glycoconjugates with anticancer activity IF: 3,447
  Autorzy:
  G. Pastuch-Gawołek, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, A. Musioł, M. Serda, B. Czaplinska, R. Musiol
  Czasopismo:
  European Journal of Medicinal Chemistry (rok: 2016, tom: 112, strony: 130-44), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ejmech.2016.01.061 - link do publikacji
 10. Design, synthesis and in vitro activity of anticancer styrylquinolines. The p53 independent mechanism of action. IF: 3,534
  Autorzy:
  59.A. Mrozek-Wilczkiewicz, E. Spaczyńska, K. Malarz, W. Cieslik, M. Rams-Baron, V. Krystof, R. Musioł
  Czasopismo:
  PLOSOne (rok: 2015, tom: 10, strony: e0142678), Wydawca: PLOS (Public Library of Science)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0142678 - link do publikacji
 11. New Quinolone Derivative: Spectroscopic Characterization and Reactivity Study by DFT and MD Approaches IF: 1,78
  Autorzy:
  Ranjith, P.K.; Mary, Y.S.; Panicker, C.Y.; Anto, P.L.; Armaković, S.; Armaković, S.J.; Musiol, R.; Jampilek, J.; Van Alsenoy, C.
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2017, tom: 1135, strony: 44575), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2017.01.045 - link do publikacji
 12. Quinoline alkaloids against tropical neglected diseases IF: 2,193
  Autorzy:
  R. Musioł, K. Malarz, J. Mularski
  Czasopismo:
  Current Organic Chemistry (rok: 2019, tom: 21, strony: 1869-1906), Wydawca: Bentham
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1385272821666170207103634 - link do publikacji
 13. Iron chelators in photodynamic theraphy revisited: synergistic effect by novel highly active thiosemicarbazones IF: 3,311
  Autorzy:
  A. Mrozek-Wilczkiewicz, M. Serda, R. Musiol, G. Malecki, A. Szurko, A. Muchowicz, J. Golab, A. Ratuszna, J. Polanski.
  Czasopismo:
  ACS Medicinal Chemistry Letters (rok: 2014, tom: 5, strony: 336-339), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ml400422a - link do publikacji
 14. Investigation of the spectrum of applicability of quinolineamides
  Autorzy:
  E. Spaczynska, D. Tabak, K. Malarz, R. Musiol.
  Czasopismo:
  Der Pharma Chemica (rok: 2014, tom: 6, strony: 233-240), Wydawca: Scholars Research Library
  Status:
  Opublikowana
 15. Synergy against fungal pathogens: Working together is better than working alone. IF: 4,83
  Autorzy:
  R.Musioł, A. Mrozek-Wilczkiewicz, J. Polanski.
  Czasopismo:
  Current Medicinal Chemistry (rok: 2014, tom: 21, strony: 23), Wydawca: Bentham
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/0929867321666131218094848 - link do publikacji
 16. Synthesis of new styrylquinoline cellular dyes, fluorescent properties, cellular localization and cytotoxic behavior IF: 3,534
  Autorzy:
  54.M. Rams-Baron, M. Dulski, A. Mrozek-Wilczkiewicz, M. Korzec, W. Cieslik, E. Spaczynska, P. Bartczak, A. Ratuszna, J. Polanski, R. Musiol
  Czasopismo:
  PLOSOne (rok: 2015, tom: 10, strony: e0131210), Wydawca: PLOS (Public Library of Science)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0131210 - link do publikacji