Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka fizjologiczna i ekologiczna bakterii zdolnych do prowadzenia beztlenowego utleniania amoniaku (Anammox)

2013/09/D/NZ9/02438

Słowa kluczowe:

bakterie Anammox metody biologii molekularnej ekologia molekularna osad czynny

Deskryptory:

 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 557 748 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-28

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. mieszadło mechaniczne. Za kwotę 13 000 PLN
 2. pompa perystaltyczna. Za kwotę 10 000 PLN
 3. konduktometr. Za kwotę 7 000 PLN
 4. pompa perystaltyczna. Za kwotę 0 PLN
 5. komora termostatyczna. Za kwotę 12 000 PLN
 6. wirówka laboratoryjna. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Ecophysiology and dynamics of nitrogen removal bacteria in a sequencing batch reactor during wastewater treatment start-up IF: 2,031
  Autorzy:
  Ziembińska-Buczyńska A., Banach-Wiśniewska A., Tomaszewski M., Poprawa I., Student S., Cema G.
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental Science and Technology (rok: 2019, tom: 16/8, strony: 4215–4222), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s13762-019-02275-w - link do publikacji
 2. Cold anammox process and reduced graphene oxide - varieties of effects during long-term interaction IF: 7,913
  Autorzy:
  Tomaszewski M., Cema G., Ciesielski S., Łukowiec D., Ziembińska-Buczyńska A.
  Czasopismo:
  Water Research (rok: 2019, tom: 156, strony: 71-81), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.watres.2019.03.006 - link do publikacji
 3. Influence of temperature and pH on the anammox process: A review and meta-analysis IF: 4,208
  Autorzy:
  Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2017, tom: 182, strony: 203-214), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2017.05.003 - link do publikacji
 4. Significance of pH control in anammox process performance at low temperature IF: 4,208
  Autorzy:
  Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2017, tom: 185, strony: 439-444), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2017.07.034 - link do publikacji
 5. Short-term effects of reduced graphene oxide on the anammox biomass activity at low temperatures IF: 5,589
  Autorzy:
  Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2019, tom: 646, strony: 206-211), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.07.283 - link do publikacji
 6. Nowe trendy w usuwaniu azotu amonowego ze ścieków: nitrytacja - anammox w niskich temperaturach
  Autorzy:
  Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.
  Czasopismo:
  Inżynieria Ekologiczna/Ecological Engineering (rok: 2017, tom: 18/2, strony: 175-179), Wydawca: Zarząd Głowny PTIE
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12912/23920629/68334 - link do publikacji
 7. Medium shift influence on nitrogen removal bacteria: Ecophysiology and anammox process performance IF: 5,108
  Autorzy:
  Banach-Wiśniewska A., Tomaszewski M., Cema G. , Ziembińska-Buczyńska A.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2020, tom: 238, strony: 124597), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.1016/j.chemosphere.2019.124597 - link do publikacji
 1. Temperature and pH influence on Anammox activity: a batch test study
  Autorzy:
  Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.
  Konferencja:
  IWA 8th Eastern European Young Water Professionals (rok: 2016, ), Wydawca: IWA
  Data:
  konferencja 11-14.05.2016
  Status:
  Opublikowane
 2. Microbial biodiversity and genotypic structure changes during start – up of anammox process in a pilot scale SBR reactor
  Autorzy:
  Banach A., Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska – Buczyńska A.
  Konferencja:
  European Congress of Biotechnology w Krakowie (rok: 2016, ), Wydawca: New Biotechnology
  Data:
  konferencja 3-6.07.2016
  Status:
  Opublikowane
 3. Performance of the anammox sequencing batch reactor treating synthetic and real landfill leachate
  Autorzy:
  Tomaszewski M., Cema G., Twardowski T., Ziembińska-Buczyńska A.
  Konferencja:
  10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018, Polanica Zdrój (rok: 2018, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 16-18.04.2018
  Status:
  Opublikowane
 4. Nitrogen removal bacteria dynamics in rotating biological contractor biofilm treating coke wastewater
  Autorzy:
  A. Ziembińska-Buczyńska, G. Cema, S. Żabczyński
  Konferencja:
  IWA Balkan Young Water Proffesionals 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: IWA
  Data:
  konferencja 10-12 maj
  Status:
  Opublikowane
 5. Statistical evaluation of the reduced graphene oxide influence on the anammox biomass
  Autorzy:
  Tomaszewski M., Cema G., Gutwiński P., Ziembińska-Buczyńska A.
  Konferencja:
  1st IWA Polish Young Water Professionals Conference; Water, wastewater and energy in smart cities (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 12-13.09.2017
  Status:
  Opublikowane
 6. Anammox bacteria ultrastructure, compostion and biodiversity changes in a SBR pilot scale bioreactor
  Autorzy:
  Banach A., van Niftrik L., Mesman R., Ziembińska-Buczyńska A.
  Konferencja:
  IWA 8th Eastern European Young Water Professionals (rok: 2016, ), Wydawca: IWA
  Data:
  konferencja 11-14.05.2016
  Status:
  Opublikowane
 7. Graphene nanomaterials application for nitrogen-rich wastewater treatment using anammox process
  Autorzy:
  Tomaszewski M., Cema G., Ziembińska-Buczyńska A.
  Konferencja:
  2nd Internationa Conference Inter Nano Poland (rok: 2017, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 22-23.06.2017
  Status:
  Opublikowane
 1. -
  Autorzy:
  Piotr Gutwiński
  Książka:
  Wpływ metali ciężkich na proces anammox (rok: 2017, tom: 1, strony: 177), Wydawca: -
  Status:
  Opublikowane
 2. Wpływ temperatury na proces beztlenowego utleniania amoniaku - amammox
  Autorzy:
  Banach A., Ziembińska-Buczyńska A.
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki przyrodnicze (rok: 2017, tom: VII, strony: 44186), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowane
 3. Wybrane metody immobilizacji biomasy osadu czynnego
  Autorzy:
  Banach A., Pudlo A., Ziembińska-Buczyńska A.
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce Nauki przyrodnicze (rok: 2017, tom: VII, strony: 44026), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Status:
  Opublikowane
 4. -
  Autorzy:
  Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
  Książka:
  Dynamika zmian bioróżnorodności zespołów bakterii biorących udział w przemianach związków azotu w złożu tarczowym oczyszczającym ścieki koksowniczne (rok: 2015, tom: 1, strony: 136), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Status:
  Opublikowane