Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza nowych optycznie czynnych pochodnych pirolidyny i piperydyny w warunkach homogenicznej katalizy kompleksami palladu.

2013/09/N/ST5/02970

Słowa kluczowe:

węglany allilowe cyklizacja kataliza homogeniczna heterocykle azotowe aminokwasy pallad

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Beata Olszewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 98 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2016-03-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Diastereoselective synthesis of 2-vinylpyrrolidines and 2-vinylpiperidines by palladiumcatalysed cyclisation of amino allylic carbonates containing chiral protecting group IF: 1,118
  Autorzy:
  Beata Olszewska, Aleksandra Jabłońska, Anna Zawisza
  Czasopismo:
  ARKIVOC (rok: 2018, tom: part v, strony: 254-271), Wydawca: ARKAT USA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Synteza nowych optycznie czynnych pochodnych pirolidyny i piperydyny
  Autorzy:
  Beata Olszewska, Izabela Szulc, Stanisław Porwański, Agnieszka Kubiak, Anna Zawisza
  Konferencja:
  X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN i Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 16-18 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Synteza optycznie czynnych pochodnych pirolidyny i piperydyny w warunkach katalizy kompleksami palladu
  Autorzy:
  Beata Olszewska, Anna Zawisza
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Synteza nowych aminowęglanów allilowych i ich próby wykorzystania w syntezie związków heterocyklicznych
  Autorzy:
  Beata Olszewska, Anna Zawisza
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Homogeniczna kataliza kompleksami Pd(0) w syntezie nowych N-podstawionych pochodnych pirolidyny i piperydyny
  Autorzy:
  I. Szulc, A. Zawisza, B.Olszewska
  Konferencja:
  59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 19-23 września 2016
  Status:
  Opublikowana