Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oddziaływania pomiędzy fotosyntetycznymi i fotoaktywnymi kompleksami a węglowym materiałem elektrodowym w systemach hybrydowych. Podstawy bioczujników fotoelektrochemicznych.

2013/09/B/NZ1/01111

Słowa kluczowe:

fotosynteza fotochemia sztuczne białka elektrody fluorescencja chlorofilu bioczujniki

Deskryptory:

 • NZ1_3: Biofizyka
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • ST4_6: Chemia analityczna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maciej Garstka 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 741 586 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-10

Zakończenie projektu: 2017-10-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. In vitro assembly and characteristics of [4Fe4S] cluster into four proteins with different cysteine residues arrangement - indications on stability and redox performance IF: 4,932
  Autorzy:
  Magdalena Łazicka, Marta Pędziwiatr, Marcin Sarewicz, Artur Osyczka, Joanna Grzyb
  Czasopismo:
  BBA Bioenergetics , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 2. Electrochemical characterization of LHCII on graphite electrodes – Potential-dependent photoactivation and arrangement of complexes IF: 3,789
  Autorzy:
  Paulina Piotrowska, Magdalena Łazicka, Adriana Palińska-Saadi, Bohdan Paterczyk, Łucja Kowalewska, Joanna Grzyb, Magdalena Maj-Zurawska, Maciej Garstka
  Czasopismo:
  BIOELECTROCHEMISTRY (rok: 2019, tom: 127, strony: 37-48), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bioelechem.2019.01.005 - link do publikacji
 1. Anodic and cathodic photocurrent generated by photosystem I deposited on carbon electrodes
  Autorzy:
  Magdalena Lazicka, Joanna Grzyb
  Konferencja:
  The 17th International Congress on Photosynthesis Research, Maastricht, The Netherlands (rok: 2016, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja August 7-12
  Status:
  Opublikowana
 2. Charakterystyka oddziaływań foto-elektrochemicznych anten Fotosystemu II na powierzchni elektrod z sito-drukowanego grafitu
  Autorzy:
  Paulina Piotrowska1, Joanna Bednarska, Maciej Garstka, Magdalena Maj-Żurawska
  Konferencja:
  57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencjii
  Data:
  konferencja 14-18 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Fotoaktywne układy hubrydowe - naturalne i sztuczne elementy fotosyntetyczne w połączeniu z elektrodami węglowymi i złotymi
  Autorzy:
  Magdalena Łazicka, Joanna Grzyb
  Konferencja:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015, Wrocław (rok: 2015, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy, Poznań 2015
  Data:
  konferencja 25 listopada 2015, Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 4. Fotoprąd czyli wymuszony transport elektronów w elektrodowych układach hybrydowych
  Autorzy:
  Magadalena Łazicka, Joanna Grzyb
  Konferencja:
  Bioopen (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Data:
  konferencja 11-12 maja
  Status:
  Opublikowana
 5. Bioelektrochemicznie porównanie białek: makieta łańcucha redoks i fikobilisomy w połączeniu ze zmodyfikowanymi elektrodami złotymi i grafitowymi
  Autorzy:
  Łazicka M, Pędziwiatr M, Grzyb J.
  Konferencja:
  BioOpen, I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, Łódź (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-22 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. The characterization of cyclic photoelectrochemical system based on LHCII deposited on a graphite electrode in presence of an electron donor
  Autorzy:
  Paulina Piotrowska, Agata Rybka, Magdalena Maj-Zurawska, Maciej Garstka
  Konferencja:
  The 17th International Congress on Photosynthesis Research, Maastricht, The Netherlands (rok: 2016, ), Wydawca: Organizing Committee
  Data:
  konferencja August 7-12
  Status:
  Opublikowana
 7. Foto-elektrochemiczne właściwości i organizacja warstwy modyfikowanych kompleksów antenowych fotosystemu II (mLHCII) na porowatym graficie
  Autorzy:
  aulina Piotrowska, Magdalena Maj-Żurawska, Maciej Garstka, Łucja Kowalewska, Magdalena Łazicka
  Konferencja:
  58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015, Gdańsk
  Status:
  Opublikowana
 8. The biophysical characteristic of four [4Fe4S] cluster types coordinated by protein maquettes
  Autorzy:
  M. Lazicka, J. Grzyb
  Konferencja:
  19th IUPAB congress and 11th EBSA congress (rok: 2017, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja July 16–20
  Status:
  Opublikowana
 9. Wpływ zmiany potencjału redoks na fluorescencje barwników w kompleksach antenowych fotosystemu II (LHCII) na powierzchni elektrod węglowych
  Autorzy:
  Paulina Piotrowska. Magdalena Maj-Żurawska, Maciej Garstka
  Konferencja:
  II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW NAUK O ŻYCIU - BIOOPEN (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 12 - 14 MAJA
  Status:
  Opublikowana
 10. Badanie możliwości fotosensorycznych anten fotosystemu II (LHCII) jako modelu białka błonowego na powierzchni elektrody grafitowej
  Autorzy:
  Paulina Piotrowska, Łucja Rudowska, Magdalena Maj-Żurawska, Maciej Garstka
  Konferencja:
  BioOpen, I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu, Łódź (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-22 kwietnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Microscopic examination and electrochemical study of light harvesting complex of photosystem II deposited on screen-printed graphite electrode
  Autorzy:
  P. Piotrowska, L. Kowalewska, M. Łazicka, M. Maj-Żurawska, J. Grzyb, M. Garstka
  Konferencja:
  Microscopy Conference MC 2015 Göttingen, Germany (rok: 2015, ), Wydawca: Georg-August-University Göttingen, Germany
  Data:
  konferencja September, 6-11, 2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Redox-chain maquette and phycobilisomes on gold and carbon – comparison of bioelectrochemical systems
  Autorzy:
  M. Łazicka, M. Pędziwiatr, J. Grzyb
  Konferencja:
  10th EBSA European Biophysics Congress (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja July 18–22
  Status:
  Opublikowana
 13. Charakterystyka elektrochemiczna sztucznego białka hp49
  Autorzy:
  Magdalena Łazicka. Marta Pędziwiatr, Joanna Grzyb
  Konferencja:
  II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW NAUK O ŻYCIU - BIOOPEN (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 12-14 maja
  Status:
  Opublikowana
 1. Białkowe warstwy monomolekularne utworzone na węglu szklistym przy użyciu metody Langmui-Blodgett - analiza za pomocą mikroskopii sił atomowych i spektroskopii w podczerwieni
  Autorzy:
  Magdalena Łazicka, Joanna Grzyb
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki przyrodnicze Część I (rok: 2016, tom: 3, strony: 81-89), Wydawca: Młodzi Naukowcy, www.mlodzinaukowcy.com
  Status:
  Opublikowana