Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Globalna regulacja mRNA przez PUMILIO oraz rola MAELSTROM, składnika nuage oraz markera nowotworów jądra, w nasieniaku człowieka

2013/09/B/NZ1/01878

Słowa kluczowe:

nuage MAELSTROM nowotwór jądra typu germinalnego PUMILIO

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Człowieka PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jadwiga Jaruzelska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 1 440 162 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-14

Zakończenie projektu: 2018-09-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. wstrząsarka do mieszania roztworów. Za kwotę 1 232 PLN
 2. cytometr przepływowy. Za kwotę 325 000 PLN
 3. wirówka z jednym rotorem horyzontalnym 1.5-2.0ml oraz drugim na probówki 15 i 50ml. Za kwotę 14 290 PLN
 4. wysokonapięciowy zasilasz do do elektroforezy białek oraz wkład do transferu białek.
 5. Inkubator do podgrzewania mediów używanych do hodowli komórkowych. Za kwotę 7 326 PLN
 6. mikroskop odwrócony z zieloną fluorescencją. Za kwotę 48 294 PLN
 7. pH-metr. Za kwotę 2 200 PLN
 8. aparat do elektroforezy.
 9. notebook z oprogramowaniem.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. SPIN1 is a proto-oncogene and SPIN3 is a tumor suppressor in human seminoma IF: 5,1
  Autorzy:
  Damian Mikolaj Janecki, Marcin Sajek, Maciej Jerzy Smialek, Maciej Kotecki, Barbara Ginter-Matuszewska, Bogna Kuczynska, Anna Spik, Tomasz Kolanowski, Riko Kitazawa, Maciej Kurpisz, and Jadwiga Jaruzelska
  Czasopismo:
  Oncotarget (rok: 2018, tom: 9, strony: 32466-32477), Wydawca: Impact Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18632/oncotarget.25977 - link do publikacji
 2. Kinesin KIF18A is a novel PUM-regulated target promoting mitotic progression and survival of a human male germ cell line IF: 4,517
  Autorzy:
  Maciej Jerzy Smialek1, Bogna Kuczynska, Erkut Ilaslan, Damian Mikolaj Janecki, Marcin Piotr Sajek, Kamila Kusz-Zamelczyk and Jadwiga Jaruzelska
  Czasopismo:
  Journal of Cell Science (rok: 2020, tom: 133, strony: 44569), Wydawca: The Company of Biologists
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1242/jcs.240986 - link do publikacji
 3. Characterization of RNP Networks of PUM1 and PUM2 Post-Transcriptional Regulators in TCam-2 Cells, a Human Male Germ Cell Model IF: 5,656
  Autorzy:
  Maciej Jerzy Smialek, Erkut Ilaslan, Marcin Sajek, Aleksandra Swiercz, Damian Mikolaj Janecki, Kamila Kusz-Zamelczyk, Tomasz Wozniak, Maciej Kotecki, Luiza Handschuh, Marek Figlerowicz and Jadwiga Jaruzelska
  Czasopismo:
  Cells (rok: 2020, tom: 16, strony: 44584), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cells9040984 - link do publikacji
 1. Bioinformatic construction of PUM1 and PUM2 RNA-regulons in TCam-2 cell line
  Autorzy:
  Maciej J. Smialek, Marcin Sajek, Aleksandra Swiercz, Erkut Ilaslan, Damian M. Janecki, Maciej Kotecki, Kamila Kusz-Zamelczyk, Tomasz Wozniak, Luiza Handschuh, Marek Figlerowicz and Jadwiga Jaruzelska
  Konferencja:
  BIO3rd PtBioch 2018 Gdańsk (rok: 2018, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
  Data:
  konferencja 18-21 wrzesień
  Status:
  Opublikowana