Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Panel fragmentów keratyn oceniany przez ilościową spektrometrię mas w płynie jamy opłucnowej - nowoczesne podejście wspomagające badania, diagnostykę, prognostykę i monitorowanie terapii w raku płuc.

2013/09/B/NZ2/02160

Słowa kluczowe:

cytokeratyny rak płuc spektrometria mas płyn z jamy opłucnowej mrm srm proteomika

Deskryptory:

 • NZ2_3: Proteomika

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dominik Domański 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 956 831 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2017-02-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pipeta elektroniczna Finnpipette. Za kwotę 8 313 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. A multiplexed cytokeratin analysis using targeted mass spectrometry reveals specific profiles in cancer-related pleural effusions IF: 4,754
  Autorzy:
  Dominik Domanski, Anna Perzanowska, Michal Kistowski, Grzegorz Wojtas, Agata Michalak, Grzegorz Krasowski, Michal Dadlez
  Czasopismo:
  Neoplasia (rok: 2016, tom: 18, 7, strony: 399-412), Wydawca: Elsevier Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.neo.2016.06.002 - link do publikacji
 2. An MRM-Based Cytokeratin Marker Assay as a Tool for Cancer Studies: Application to Lung Cancer Pleural Effusions IF: 3,814
  Autorzy:
  Anna Perzanowska, Agnieszka Fatalska, Grzegorz Wojtas, Andrzej Lewandowicz, Agata Michalak, Grzegorz Krasowski, Christoph H. Borchers, Michal Dadlez, Dominik Domanski
  Czasopismo:
  Proteomics Clinical Applications (rok: 2018, tom: Mar; 12(2), strony: 44939), Wydawca: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/prca.201700084 - link do publikacji