Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Potencjometryczne matryce czujnikowe do badania uwalniania substancji leczniczych oraz pomocniczych z preparatów farmaceutycznych

2013/09/B/ST4/00957

Słowa kluczowe:

analiza farmaceutyczna elektroniczny język matryce sensorowe sensory potencjometryczne kinetyka uwalniania substancji leczniczych i pomocniczych

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wojciech Wróblewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 534 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-07

Zakończenie projektu: 2017-06-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. System do przepływowej analizy wstrzykowej FIAlab. Za kwotę 195 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Towards flow-through/flow injection electronic tongue for the analysis of pharmaceuticals IF: 3,84
  Autorzy:
  P. Ciosek, M. Wesoły, M. Zabadaj, J. Lisiecka, K. Sołłohub, K. Cal, W. Wróblewski
  Czasopismo:
  Sensors & Actuators B (rok: 2015, tom: 207, strony: 1087-1094), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.snb.2014.07.042 - link do publikacji
 2. Independent comparison study of six different electronic tongues applied for pharmaceutical analysis IF: 2,979
  Autorzy:
  M. Pein, D. Kirsanov, P. Ciosek, M. del Valle, I. Yaroshenko, M. Wesoły, M. Zabadaj, A. Gonzalez-Calabuig, W. Wróblewski, A. Legin
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2015, tom: 114, strony: 321-329), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2015.05.026 - link do publikacji
 3. Influence of dissolution-modifying excipients in various pharmaceutical formulations on electronic tongue results IF: 4,035
  Autorzy:
  M. Wesoły, K. Cal, P. Ciosek, W. Wróblewski
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2017, tom: 162, strony: 203-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Quantitative analysis of active pharmaceutical ingredients (APIs) using a potentiometric electronic tongue in a SIA flow system IF: 2,471
  Autorzy:
  M. Wesoły, X. Ceto, M. del Valle, P. Ciosek, W. Wróblewski
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2016, tom: 28, strony: 626-632), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201500407 - link do publikacji
 5. Zastosowanie metod elektrochemicznych w bioanalityce - wybrane zagadnienia
  Autorzy:
  I. Ufnalska, M. Wiloch, M. Wesoły, P. Ćwik, M. Zabadaj, P. Ciosek, U.E. Wawrzyniak, W. Wróblewski
  Czasopismo:
  Wiadomości Chemiczne (rok: 2015, tom: 69, strony: 931-946), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Status:
  Opublikowana
 6. Dissolution studies of metamizole sodium and pseudoephedrine sulphate dosage forms – comparison and correlation of electronic tongue results with reference studies IF: 3,255
  Autorzy:
  M. Wesoły, M. Zabadaj, K. Cal, P. Ciosek-Skibińska, W. Wróblewski
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2018, tom: 149, strony: 242-248), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2017.11.009 - link do publikacji
 7. Influence of experimental conditions on electronic tongue results – case of valsartan minitablets dissolution IF: 2,033
  Autorzy:
  M. Wesoły, A. Kluk, M. Sznitowska, P. Ciosek, W. Wróblewski
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2016, tom: 16, strony: 44575), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s16091353 - link do publikacji
 1. Assessment of the taste – masking efficiency of sweeteners in pharmaceutical samples by electronic tongue based on various chemometric tools
  Autorzy:
  M. Wesoły, P. Ciosek
  Konferencja:
  XVI Chemometrics in Analytical Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: CSIC
  Data:
  konferencja 6-10.06.
  Status:
  Opublikowana
 2. Evaluation of lyophilisates with taste-masking microshperes by electronic tongue
  Autorzy:
  M.Wesoły, P.Ciosek-Skibińska, A. Amelian, K. Winnicka
  Konferencja:
  IEEE Sensors 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 30.10.-02.11.
  Status:
  Opublikowana
 3. Matryca czujników potencjometrycznych jako detektor we wstrzykowej analizie przepływowej
  Autorzy:
  M. Zabadaj, M. Wesoły, W. Wróblewski, P. Ciosek
  Konferencja:
  XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Czujniki Optyczne i Elektroniczne COE 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Sensorowe
  Data:
  konferencja 22-25.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Zastosowanie elektronicznego języka do badania efektywności maskowania smaku gorzkiego cytrynianu kofeiny
  Autorzy:
  M. Wesoły, R.Niedzielak, P. Ciosek
  Konferencja:
  XV Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 2-3.06.
  Status:
  Opublikowana
 5. Hybrid electronic tongue for biotransformation monitoring in yeast batch culture
  Autorzy:
  M. Zabadaj, I. Ufnalska, K. Chreptowicz, J. Mierzejewska, W. Wróblewski, P. Ciosek
  Konferencja:
  16th International Symposium on Olfaction and Elekctronic Nose ISOEN 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: French National Institute for Agricultural Research
  Data:
  konferencja 28.06.-01.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Zastosowanie elektrod jonoselektywnych do badania wybranych składników leków
  Autorzy:
  M. Wesoły, K. Sołłohub, K. Cal, M. Sznitowska, P. Ciosek, W. Wróblewski
  Konferencja:
  XIV Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 28-29.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Zastosowanie elektronicznego języka do badania próbek farmaceutycznych o zmodyfikowanym uwalnianiu
  Autorzy:
  M. Wesoły, K. Sołłohub, K. Cal, P. Ciosek-Skibińska
  Konferencja:
  XVI Konferencja Elektroanaliza w Teorii i Praktyce 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit
  Data:
  konferencja 1-2.06.
  Status:
  Opublikowana
 1. Elektroniczny język jako detektor w analizie wstrzykowej/przepływowej
  Autorzy:
  M. Wesoły, P. Ciosek, W. Wróblewski
  Książka:
  Analiza przepływowa - Od teorii do praktyki (rok: 2017, tom: I, strony: 210-226), Wydawca: Wydawnictwo MALAMUT
  Status:
  Opublikowana