Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nierelatywistyczne symetrie konforemne i związane z nimi układy dynamiczne: struktura matematyczna i zastosowania fizyczne

2013/09/B/ST2/02205

Słowa kluczowe:

nierelatywistyczne grupy i algebry konforemne ,nieliniowe realizacje odpowiedniość AdS/CFT,

Deskryptory:

 • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Kosiński 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 402 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-11

Zakończenie projektu: 2017-03-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 1. Chiral fermions, massless particles and Poincare covariance IF: 6,131
  Autorzy:
  Krzysztof Andrzejewski, Agnieszka Kijanka-Dec, Piotr Kosiński, Paweł Maślanka
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2015, tom: 746, strony: 417-423), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2015.05.035 - link do publikacji
 2. Conformal Newton-Hooke symmetry of Pais-Uhlenbeck oscillator IF: 3,929
  Autorzy:
  K. Andrzejewski, A. Galajinsky, J. Gonera, I. Masterov
  Czasopismo:
  Nuclear Physics B (rok: 2014, tom: 885, strony: 150-162), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nuclphysb.2014.05.025 - link do publikacji
 3. Lorentz transformations, sideways shift and massless spinning particles IF: 4,787
  Autorzy:
  K. Bolonek-Lasoń, P. Kosiński, P. Maślanka
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2017, tom: 769, strony: 117-120), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2017.03.034 - link do publikacji
 4. Nonlocal dynamics and infinite nonrelativistic conformal symmetries IF: 4,643
  Autorzy:
  K. Andrzejewski, K. Bolonek-Lasoń
  Czasopismo:
  Physical Review D (rok: 2016, tom: 93, strony: 065010-1 - 065010-11), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevD.93.065010 - link do publikacji
 5. κ-deformed covariant quantum phase spaces as Hopf algebroids IF: 6,131
  Autorzy:
  Jerzy Lukierski, Zoran Škoda, Mariusz Woronowicz
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2015, tom: 750, strony: 401-406), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2015.09.042 - link do publikacji
 6. Quantizations of D=3 Lorentz symmetry IF: 4,912
  Autorzy:
  J. Lukierski, V.N. Tolstoy
  Czasopismo:
  The European Physical Journal C (rok: 2017, tom: 77, strony: 226 (str. 1-12)), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-017-4786-9 - link do publikacji
 7. Two-twistor particle models and free massive higher spin fields IF: 6,22
  Autorzy:
  J.A. de Azcarraga, S. Fedoruk, J.M. Izquierdo, J. Lukierski
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2015, tom: 04(2015)010, strony: 13881), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP04(2015)010 - link do publikacji
 8. Conformal Newton-Hooke algebras, Niederer's transformation and Pais-Uhlenbeck oscillator IF: 6,019
  Autorzy:
  K. Andrzejewski
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2014, tom: 738, strony: 405-411), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 9. Generalized Niederer's transformation for quantum Pais-Uhlenbeck oscillator IF: 3,929
  Autorzy:
  Krzysztof Andrzejewski
  Czasopismo:
  Nuclear Physics B (rok: 2015, tom: 901, strony: 216-228), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 10. Quantum conformal mechanics emerging from unitary representations of SL(2,R) IF: 2,375
  Autorzy:
  Krzysztof Andrzejewski
  Czasopismo:
  Annals of Physics (rok: 2016, tom: 367, strony: 227-250), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aop.2016.01.020 - link do publikacji
 11. Hamiltonian formalisms and symmetries of the Pais-Uhlenbeck oscillator IF: 3,946
  Autorzy:
  K. Andrzejewski
  Czasopismo:
  Nuclear Physics B (rok: 2014, tom: 889, strony: 333-350), Wydawca: Elsevier Science BV
  Status:
  Opublikowana
  Doi: