Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie stężeń pyłu zawieszonego i ozonu dla Polski w wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej

2013/09/B/ST10/00594

Słowa kluczowe:

WRF-Chem EMEP4PL pył zawieszony ozon ekspozycja ludności modelowanie

Deskryptory:

  • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery
  • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Werner 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 468 420 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony