Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie struktury i własności materiałów kompozytowych i wieloskładnikowych materiałów organicznych metodą spektroskopii pozytonowej.

2013/09/D/ST2/03712

Słowa kluczowe:

spektroskopia czasów życia pozytonów materiały kompozytowe materiały zmiennofazowe wieloskładnikowe materiały organiczne przejścia fazowe pułapkowanie elektronów nadmiarowych wolne objętości w materiałach porowatość radioliza

Deskryptory:

 • ST2_3: Fizyka jądrowa
 • ST3_18: Przejścia fazowe, równowaga faz
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bożena Zgardzińska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 375 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Zakończenie projektu: 2016-09-12

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Investigation of micro-sized capsules at high pressure by PALS method IF: 0,24
  Autorzy:
  B. Zgardzińska, M. Tydda, J. Wawryszczuk
  Czasopismo:
  Defect and Diffusion Forum (rok: 2016, tom: 373, strony: 284-287), Wydawca: Scientyfic.net
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DDF.373.284 - link do publikacji
 2. PALS investigations of matrix Vycor glass doped with molecules of luminescent dye and silver nanoparticles. Discrepancies from the ETE model IF: 0,477
  Autorzy:
  Marek Gorgol, Bożena Jasińska, Renata Reisfeld
  Czasopismo:
  NUKLEONIKA (rok: 2015, tom: 60, strony: 717-720), Wydawca: Institute of Nuclear Chemistry and Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/nuka-2015-0128 - link do publikacji
 3. Phases and defects in 2-norbornylene. A positron study IF: 1,86
  Autorzy:
  B. Zgardzińska, M. Gorgol, T. Goworek
  Czasopismo:
  CHEMICAL PHYSICS LETTERS (rok: 2016, tom: 658, strony: 80-82), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2016.06.015 - link do publikacji
 4. Positron insight into evolution of pore volume and penetration of the polymer network by n-heptane molecules in mesoporous XAD4† IF: 4,123
  Autorzy:
  R. Zaleski, A. Kierys, M. Gorgol
  Czasopismo:
  Phys. Chem. Chem. Phys. (rok: 2017, tom: 19, strony: 10009), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7cp00101k - link do publikacji
 5. Properties of n-eicosane-filled microcapsules with different morphology. Phase Change Materials studied by positron spectroscopy and complementary methods IF: 2,357
  Autorzy:
  B. Zgardzinska, M. Filipek, W. Fortuniak, P. Mroczek
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2016, tom: 177, strony: 79-91), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matchemphys.2016.03.048 - link do publikacji
 6. Structure, Dynamics, and Host−Guest Interactions in POSS Functionalized Cross-Linked Nanoporous Hybrid Organic−Inorganic Polymers IF: 4,772
  Autorzy:
  Tomasz Pawlak, Anna Kowalewska, Bożena Zgardzińska, Marek J. Potrzebowski
  Czasopismo:
  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C (rok: 2015, tom: 119, strony: 26575-26587), Wydawca: AMER CHEMICAL SOC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.5b08868 - link do publikacji
 7. Temperature-Induced Changes in the Nanostructure of Hydrogels Based on Reversibly Cross-Linked Hyperbranched Polyglycidol with B(OH)4 ⊖ Ions IF: 4,919
  Autorzy:
  Mateusz Gosecki, Bozena Zgardzinska and Monika Gosecka
  Czasopismo:
  THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C (rok: 2016, tom: 120, strony: 18323-18332), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.6b06365 - link do publikacji
 8. The size of smallest subnanometric voids estimated by positron annihilation method. Correction to the Tao-Eldrup model IF: 1,991
  Autorzy:
  B. Zgardzińska
  Czasopismo:
  Chem. Phys. Letters (rok: 2015, tom: 622, strony: 20-22), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cplett.2015.01.021 - link do publikacji
 9. Application of the theory of excitons to study the formation of positronium and optical transition in matter IF: 2,059
  Autorzy:
  M. Pietrow
  Czasopismo:
  Journal of Physics and Chemistry of Solids (rok: 2018, tom: 115, strony: 307-310), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpcs.2017.12.051 - link do publikacji
 10. Investigation of PCM Microcapsules with Parafin Filling by Positron Lifetime Spectroscopy IF: 0,603
  Autorzy:
  B. Zgardzińska
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2015, tom: 127, strony: 1536-1539), Wydawca: POLISH ACAD SCIENCES INST PHYSICS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.127.1536 - link do publikacji
 11. Ortho-para spin conversion of Ps by paramagnetic O2 dissolved in organic compounds IF: 0,477
  Autorzy:
  Bożena Zgardzińska, Wioletta Białko, Bożena Jasińska
  Czasopismo:
  NUKLEONIKA (rok: 2015, tom: 60, strony: 801-804), Wydawca: Institute of Nuclear Chemistry and Technology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/nuka-2015-0144 - link do publikacji
 12. Remarks on energetic conditions for positronium formation in non-polar solids. Coupled dipole method application IF: 4,493
  Autorzy:
  M. Pietrow
  Czasopismo:
  PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS (rok: 2015, tom: 17, strony: 27726-27733), Wydawca: ROYAL SOC CHEMISTRY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5cp04677g - link do publikacji
 13. Positron annihilation lifetime spectroscopy application to in situ monitoring of n-heptane sorption in mesopores IF: 0,24
  Autorzy:
  R. Zaleski, M. Gorgol, A. Kierys
  Czasopismo:
  Defect and Diffusion Forum (rok: 2016, tom: 373, strony: 288-294), Wydawca: Scientific.net
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/DDF.373.288 - link do publikacji
 14. Positron porosimetry study of mesoporous polymer–silica composites IF: 1,972
  Autorzy:
  R. Zaleski, M. Gorgol, A. Kierys, J. Goworek
  Czasopismo:
  ADSORPTION (rok: 2016, tom: 22, strony: 745-754), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10450-016-9772-2 - link do publikacji
 15. Positron study of surface tension reduction in liquid alkane at high pressure of argon IF: 1,126
  Autorzy:
  B. Zgardzińska
  Czasopismo:
  PHYSICA SCRIPTA (rok: 2015, tom: 90, strony: 85701), Wydawca: Royal Swedish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/0031-8949/90/8/085701 - link do publikacji
 16. Positronium in solid phases of n-alkane binary mixtures IF: 1,652
  Autorzy:
  B. Zgardzińska, T. Goworek
  Czasopismo:
  Chemical Physics (rok: 2015, tom: 458, strony: 62-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemphys.2015.06.002 - link do publikacji
 1. Investigation of PCM microcapsules at various temperatures and pressures by PALS method
  Autorzy:
  B Zgardzińska, M Tydda, A Błażewicz
  Konferencja:
  11th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry (PPC-11) (rok: 2015, ), Wydawca: IOP PUBLISHING LTD
  Data:
  konferencja November 9-14, 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. N-heptane adsorption and desorption in mesoporous materials
  Autorzy:
  R. Zaleski , M. Gorgol, A. Błażewicz, A. Kierys, J. Goworek
  Konferencja:
  11th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry (PPC-11) (rok: 2015, ), Wydawca: IOP PUBLISHING LTD
  Data:
  konferencja November 9-14, 2014
  Status:
  Opublikowana