Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu modyfikacji powierzchni poli(dimetylosiloksanu) na jego właściwości fizykochemiczne oraz oddziaływanie z materiałem biologicznym.

2013/09/D/ST5/03887

Słowa kluczowe:

poli(dimetylosiloksan) PDMS modyfikacja powierzchni hydrofilowość adhezja komórek

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_16: Chemia biologiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Elżbieta Jastrzębska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 462 940 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2018-03-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wielofunkcyjny czytnik płytek. Za kwotę 120 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Adhesion of MRC-5 and A549 cells on poly(dimethylsiloxane) surface modified by proteins. IF: 3,03
  Autorzy:
  A. Zuchowska, P. Kwiatkowski, E. Jastrzebska, M. Chudy, A. Dybko, Z. Brzozka
  Czasopismo:
  Electrophoresis (rok: 2016, tom: 37, strony: 536-544), Wydawca: WILEY Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elps.201500250 - link do publikacji
 2. A549 and MRC-5 cell aggregation in a microfluidic Lab-on-a-chip system IF: 2,708
  Autorzy:
  A. Zuchowska , E. Jastrzebska , K. Zukowski , M. Chudy , A. Dybko , Z. Brzozka
  Czasopismo:
  Biomicrofluidics (rok: 2017, tom: 11, strony: 024110_1 - 024110_13), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.4979104 - link do publikacji
 3. Biological characterization of the modified poly(dimethylsiloxane) surfaces based on cell attachment and toxicity assays IF: 2,535
  Autorzy:
  Elzbieta Jastrzebska , Agnieszka Zuchowska, Sylwia Flis, Patrycja Sokolowska, Magda Bulka, Artur Dybko, Zbigniew Brzozka
  Czasopismo:
  Biomicrofluidics (rok: 2018, tom: 12, strony: 044105_1-044105-14), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/1.5035176 - link do publikacji
 4. Advanced 3D Spheroid Culture for Evaluation of Photodynamic Therapy in Microfluidic System
  Autorzy:
  A. Zuchowska, E. Jastrzebska, M. Chudy, A. Dybko, Z. Brzozka
  Czasopismo:
  Procedia Engineering (rok: 2016, tom: 168, strony: 403-406), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.proeng.2016.11.184 - link do publikacji
 1. Agregacja komórek A549 oraz MRC-5 w mikrosystemie przepływowoym typu Lab-on-a-chip
  Autorzy:
  A. Zuchowska, E. Jastrzebska, M. Chudy, A. Dybko, Z. Brzozka
  Konferencja:
  ChemSession 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 13.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Proliferation of MRC-5 and A549 cells on modified poly(dimethylosiloxane) (PDMS)
  Autorzy:
  A. Zuchowska, E. Jastrzebska, Z. Brzozka
  Konferencja:
  4rd Annual Conference & Exhibition SLAS 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: SLAS
  Data:
  konferencja 7-11.02.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Three-dimensional multilayer cell culture in the microfluidic system
  Autorzy:
  M. Bułka, E. Jastrzębska, Z. Brzózka
  Konferencja:
  International Conference of Cell Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
  Data:
  konferencja 26-27.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Cyto- and photocytotoxicity of nanophotosensitizers on a 3D multilayer ovarian cell culture in a microfluidic system
  Autorzy:
  M. Bułka, E. Jastrzębska, U. Bazylińska, A. Dybko, M. Chudy, K.A. Wilk, Z. Brzózka
  Konferencja:
  The 21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2017) (rok: 2017, ), Wydawca: CBMS
  Data:
  konferencja 22-26.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Evaluation of effectiveness of cancer therapy during long-term 3D spheroid culture
  Autorzy:
  A. Zuchowska, E. Jastrzebska, M. Chudy, A. Dybko, Z. Brzozka
  Konferencja:
  The 20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (rok: 2016, ), Wydawca: CBMS
  Data:
  konferencja 9-13.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ modyfikacji powierzchni poli(dimetylosiloksanu) na proliferację komórek linii MRC-5 i A549
  Autorzy:
  A. Żuchowska, P. Kwiatkowski, E. Jastrzebska
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej (rok: 2015, ), Wydawca: Polska Konferencja Chemii Analitycznej
  Data:
  konferencja 6-10.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Advanced A549 and MRC-5 3D spheroid culture in microfluidic system
  Autorzy:
  A. Zuchowska, E. Jastrzebska, M. Chudy, A. Dybko, Z. Brzozka
  Konferencja:
  The 20th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (rok: 2016, ), Wydawca: CBMS
  Data:
  konferencja 9-13.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Analysis of cell proliferation on the modified poly(dimethylsiloxane)
  Autorzy:
  A. Michalczuk, E. Jastrzębska, Z. Brzózka
  Konferencja:
  NanoBiotech 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: NanoBiotech Association
  Data:
  konferencja 17-19.11.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Surface modification of poly(dimethylsiloxane)
  Autorzy:
  A. Michalczuk, M. Wesołowska, E. Jastrzębska
  Konferencja:
  9th PhD Students and Young Scientists Conference "Young Scientist Towards The Challenges of Modern Technology" (rok: 2014, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 22-24.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 10. A549 and MRC-5 cells adhesion on the poly(dimethylsiloxane) surface modified by proteins
  Autorzy:
  A. Żuchowska, P. Kwiatkowski, E. Jastrzębska, Z. Brzózka
  Konferencja:
  10th PhD Students and Young Scientists Conference "Young Scientist Towards The Challenges of Modern Technology" (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 21-23.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 11. Badanie adhezji i żywotności komórek na powierzchni poli(dimetylosiloksanu) (PDMS) zmodyfikowanej 3-aminopropylotrimetoksysilanem (APTMS).
  Autorzy:
  A. Zuchowska, P. Kwiatkowski, E. Jastrzebska
  Konferencja:
  ChemSession (rok: 2015, ), Wydawca: PTChem
  Data:
  konferencja 8.05.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Evaluation of photocytotoxic effect of 5-Aminolevulinic Acid (ALA) on 3D spheroid culture in a microfluidic system
  Autorzy:
  A. Żuchowska, E. Jastrzębska, Z. Brzózka
  Konferencja:
  Symbioza 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"
  Data:
  konferencja 22-24.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Microfluidic systems for cardiac cell culture-characterization
  Autorzy:
  Elżbieta Jastrzebska, Zbigniew Brzozka
  Książka:
  Cardiac Cell Culture Technologies: Microfluidic and On-Chip Systems (rok: 2017, tom: 1, strony: 155-167), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Microfluidic systems
  Autorzy:
  Sandra Skorupska, Elzbieta Jastrzebska, Michal Chudy, Artur Dybko and Zbigniew Brzozka
  Książka:
  Cardiac Cell Culture Technologies: Microfluidic and On-Chip Systems (rok: 2017, tom: 1, strony: 44641), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana