Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polityka władz sowieckich wobec żydowskich socjalistów - Żydowskiej Partii Robotniczej Bund - w latach 1939-1957.

2013/09/N/HS3/02852

Słowa kluczowe:

Żydzi polscy w ZSRS Żydowska Partia Robotnicza Bund Stalin a kwestia żydowska II wojna światowa stalinizm antysemityzm

Deskryptory:

 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
 • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Studiów Politycznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Martyna Rusiniak-Karwat 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 62 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-11

Zakończenie projektu: 2016-08-10

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Political activity of Jewish socialists in Shanghai IF: 11
  Autorzy:
  Martyna Rusiniak-Karwat
  Czasopismo:
  Acta Asiatica Varsoviensia (rok: 2017, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych
  Status:
  Złożona
 2. Bundists in the Soviet Union during World War II IF: 1
  Autorzy:
  Martyna Rusiniak-Karwat
  Czasopismo:
  Free Ebrei (rok: 2017, tom: 1, strony: ), Wydawca: Podseria: Studies in Jewish History and Culture wydawana przez Brill
  Status:
  Złożona
 3. Bundowcy pod sowiecką okupacją – przypadek Matwieja Berensteina IF: 13
  Autorzy:
  Martyna Rusiniak-Karwat
  Czasopismo:
  Studia Polityczne (rok: 2017, tom: 1 (45), strony: ), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Złożona
 1. Polityka sowiecka wobec bundowców na Wileńszczyźnie (1939 - lato 1941)
  Autorzy:
  Martyna Rusiniak-Karwat
  Książka:
  Sposoby eksterminacji w systemie niemieckim i sowieckim (rok: 2017, tom: bd, strony: 219-230), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Status:
  Opublikowana