Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie molekularnych i immunologicznych mechanizmów we wzajemnych oddziaływaniach między dżdżownicami a osadami ściekowymi w trakcie procesu wermikompostowania

2013/09/N/NZ9/01937

Słowa kluczowe:

osady ściekowe metale ciężkie mikroorganizmy patogenne Eisenia kompostowanie celomocyty

Deskryptory:

  • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
  • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Rorat 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 50 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony