Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwanie molekularnych i immunologicznych mechanizmów we wzajemnych oddziaływaniach między dżdżownicami a osadami ściekowymi w trakcie procesu wermikompostowania

2013/09/N/NZ9/01937

Słowa kluczowe:

osady ściekowe metale ciężkie mikroorganizmy patogenne Eisenia kompostowanie celomocyty

Deskryptory:

 • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Agnieszka Rorat 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 50 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2015-08-12

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Determining the performance of vermicomposting process applied to sewage sludge by monitoring of the compost quality and immune responses in three earthworm species: Eisenia fetida, Eisenia andrei and Dendrobaena veneta IF: 5,651
  Autorzy:
  Hanine Suleiman, Agnieszka Rorat, Anna Grobelak, Anna Grosser, Marcin Miczarek, Barbara Płytycz, Małgorzata Kacprzak and Franck Vandenbulcke
  Czasopismo:
  Bioresource Technology (rok: 2017, tom: 241, strony: 103-112), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.biortech.2017.05.104 - link do publikacji
 2. Interactions between sewage sludge-amended soil and earthworms – comparison between Eisenia fetida and Eisenia andrei composting species IF: 2,741
  Autorzy:
  Agnieszka Rorat, Hanine Suleiman, Anna Grobelak, Anna Grosser, Franck Vandenbulcke, Barbara Plytycz, Małgorzata Kacprzak
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: 23 (4), strony: 3026-3035), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-015-5635-8 - link do publikacji
 3. Protective role of metallothionein during regeneration in Eisenia andrei exposed to cadmium IF: 2,416
  Autorzy:
  Agnieszka Rorat, Franck Vandenbulcke, Adrianna Galuszka, Barbara Klimek, Barbara Plytycz
  Czasopismo:
  Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology (rok: 2017, tom: 203, strony: 39-50), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Vermiremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals in sewage sludge composting process IF: 4,01
  Autorzy:
  Agnieszka Rorat, Dariusz Włóka, Anna Grobelak, Anna Grosser, Aleksandra Sosnecka, Marcin Milczarek, Paulina Jelonek, Franck Vandenbulcke, Małgorzata Kacprzak
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Management (rok: 2017, tom: 187, strony: 347-353), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Mutual interactions between sewage sludge-amended soil and earthworms – comparison between Eisenia fetida and Eisenia andrei composting species
  Autorzy:
  Agnieszka Rorat, Hanine Suleiman, Anna Grobelak, Małgorzata Kacprzak, Franck Vandenbulcke, Barbara Płytycz
  Konferencja:
  International Congress on Water, Waste and Energy Management (rok: 2014, ), Wydawca: Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal
  Data:
  konferencja 16-18 lipca 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Assessment of the vermicomposting process applied to sewage sludge by monitoring of the compost quality and immune responses of earthworms
  Autorzy:
  Agnieszka Rorat, Hanine Suleiman, Małgorzata Kacprzak, Barbara Płytycz, Franck Vandenbulcke
  Konferencja:
  SETAC 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: SETAC
  Data:
  konferencja 3-7 maja 2015
  Status:
  Opublikowana