Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transformacja peryglacjalna rzeźby i osadów północnego Podlasia w młodszym plejstocenie

2013/09/B/ST10/02118

Słowa kluczowe:

peryglacjał młodszy plejstocen N Podlasie

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Barbara Woronko 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 352 792 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. ICE-SHEET DY NAM ICS OF WARTA GLA CI ATION (SAALE) IN THE MAR GINAL ZONE OF KNYSZEWICZE AREA, NORTH EAST ERN PO LAND
  Autorzy:
  Joanna Rychel, Barbara Woronko, Mirosław T. Karasiewicz, Paweł Szymczuk, Marcin Morawski
  Czasopismo:
  Studia Quaternaria (rok: 2015, tom: 32, strony: 79-90), Wydawca: Polish Academy of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/squa-2015-0007 - link do publikacji
 2. Sedimentological distinction in glacigenic sed i ments be tween load casts in duced by periglacial pro cesses from those in duced by seis mic shocks IF: 1,167
  Autorzy:
  Van Loon A.J. (Tom), Pisarska-Jamroży M., Woronko B.
  Czasopismo:
  Geological Quarterly (rok: 2020, tom: 64 (3), strony: -), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.7306/gq.1546 - link do publikacji
 3. Late Pleistocene climate of Poland in the mid-European context IF: 1,952
  Autorzy:
  Marks L., Makos M., Dzierżek J., Majecka A., Szymanek M., Woronko B.
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2019, tom: 504, strony: 24-39), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2018.01.024 - link do publikacji
 4. Post-Saalian transformation of dry valleys in eastern Europe: An example from NE Poland IF: 1,952
  Autorzy:
  Woronko B., Rychel J., Karasiewicz M.T., Kupryjanowicz M., Adamczyk A., Fiłoc M., Marks M., Krzywicki T., Pochocka-Szwarc K.
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2018, tom: 467, strony: 161-177), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2016.09.054 - link do publikacji
 5. Quaternary stratigraphy and palaeogeography of Poland IF: 1,377
  Autorzy:
  Marks L., Dzierżek J., Janiszewski R., Kaczorowski J., Lindner L., Majecka A., Makosz M., Szymanek M, Tołoczko-Pasek A., Woronko B.
  Czasopismo:
  Acta Geologica Polonica (rok: 2016, tom: 66, strony: 403–427), Wydawca: Komitet Nauk Geologicznych PAN; Wydział Geologii UW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/agp-2016-0018 - link do publikacji
 6. Eemian and Early Weichselian environmental changes at Jałówka site (NE Poland) and their correlation with marine and ice records IF: 2,31
  Autorzy:
  Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Woronko B., Karasiewicz T.M., Rychel J., Adamczyk A.
  Czasopismo:
  Quaternary Research (rok: 2020, tom: -, strony: brak), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Złożona
 1. Nowe dane do rekonstrukcji roślinności i klimatu północnego Podlasia w czasie interglacjału eemskiego
  Autorzy:
  Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Woronko B., Karasiewicz T., Rychel J., Krzywicki T., Marks L., Pochocka-Szwarc K., Adamczyk A.
  Konferencja:
  VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Botaniki im W. Szafera PAN w Krakowie
  Data:
  konferencja 6-9 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 2. Paleogeografia Wzgórz Sokólskich w późnym plejstocenie na przykładzie stanowiska Jałówka
  Autorzy:
  Rychel J., Karasiewicz T.M., Woronko B., Kupryjanowicz M.
  Konferencja:
  XXI Konferencja Stratygrafia Plejstoceniu Polski. Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. Augówstów, 1-5.09.2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 1.09-5.09.
  Status:
  Opublikowana
 3. Paleogeografia suchych dolin w ostatnim okresie zimnym w północnej części Podlasia
  Autorzy:
  Rychel J., Woronko B., Karasiewicz M.T., Kupryjanowicz M., Ber A., Krzywicki T., Marks L., Pochocka-Szwarc K., Fiłoc M., Adamczyk A.
  Konferencja:
  XXII Konferencja Stratygrafia Plejstoceniu Polski Gołaszewo, 31.08-4.09.2015. Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transfromacja jej rzeźby.stoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. Augówstów, 1-5.09.2014 (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 31.08-04.09.
  Status:
  Opublikowana
 4. Zmiany klimatu Vistulianu w północno-wschodniej Polsce zapisane w geochemii osadów pólnocnego Podlasia
  Autorzy:
  M.T. Karasiewicz, B. Woronko, J. Rychel, M. Kupryjanowicz, M. Fiłoc
  Konferencja:
  2. Konferencja Naukowa Zmiany kliatyczne w przeszłości geologicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 24-25.11
  Status:
  Opublikowana
 5. Dry valley development during MIS6-MIS1 in a glacial landscape (an example from Poland; mid-eastern Europe)
  Autorzy:
  Woronko B., Rychel Joanna.2, KarasiewiczWoronko B., Rychel J., Karasiewicz T.M., Kupryjanowicz M., Adamczyk A., Fiłoc M., Marks Leszek1,2, Krzywicki T., Pochocka-Szwarc K.
  Konferencja:
  17th Biennial Australian and New Zealand (rok: 2017, ), Wydawca: the ANZGG
  Data:
  konferencja 6-10 luty
  Status:
  Opublikowana
 6. Ewolucja suchych dolin w okresie MIS6-MIS1 na obszarze Wzgórz Sokólskich (NE Polska)
  Autorzy:
  Woronko B., Karasiewicz T., Rychel J., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Adamczyk A.
  Konferencja:
  XXV Konferencja Naukowa Stratygrafia Plejstocenu Polski. Huta Szklana, 3-7 września 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Unierrsytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Data:
  konferencja 03.09-07.09
  Status:
  Opublikowana
 7. MIS 5a to MIS 4 climate transition in NE Poland—the palaeoenvironmental record
  Autorzy:
  Woronko B., Marks L., Karasiewicz T., Rychel J., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Adamczyk A.
  Konferencja:
  20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA) (rok: 2019, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 25-31.07
  Status:
  Opublikowana
 8. Osady zamkniętych basenów sedymentacyjnych północnego Podlasia jako zapis zmian klimatycznych w okresie MIS6-MIS2
  Autorzy:
  Karasiewicz M.T., Woronko B., Rychel J., Kupryjanowicz M., Krzywicki T., Adamczyk A.
  Konferencja:
  Plejstocen południowej części pogranicza Polsko-Białoruskiego. XXIII Konferencja Stratygrafii Plejstocenu Polski, Biała Podlaska/Brześć 5-09-9.09.2016 r (rok: 2016, ), Wydawca: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  Data:
  konferencja 5.09-9.09.
  Status:
  Opublikowana
 9. Dry valley development during MIS 6 - MIS 1 in a glacial landscape - an example from Poland
  Autorzy:
  Woronko B., Karasiewicz T., Rychel J., Kupryjanowicz M., Fiłoc M., Adamczyk A.
  Konferencja:
  INQUA Peribaltic Working Group Symposium. From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia (rok: 2017, ), Wydawca: Geological Survey of Finland
  Data:
  konferencja 20-25 sierpień
  Status:
  Opublikowana
 10. Geochemical evidence of climate variability during MIS5-MIS2 in mideastern Europe (an example from Poland)
  Autorzy:
  Karasiewicz T.M., Woronko B., Rychel J., Kupryjanowicz M.
  Konferencja:
  17th Biennial Australian and New Zealand (rok: 2017, ), Wydawca: the ANZGG
  Data:
  konferencja 6-10 luty
  Status:
  Opublikowana
 11. The detailed landforms analysis as tool for the reconstruction of Saale Glaciation in North Eastern Poland
  Autorzy:
  Rychel. J., Morawski M., Woronko B., Karasiewicz T.
  Konferencja:
  17th Biennial Australian and New Zealand (rok: 2017, ), Wydawca: the ANZGG
  Data:
  konferencja 6-10 luty
  Status:
  Opublikowana