Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niestechiometryczne tlenki tytanu jako nowe materiały anodowe o właściwościach foto/elektrokatalitycznych do utleniania paliw organicznych w układach niskotemperaturowych ogniw paliwowych.

2013/09/N/ST5/02976

Słowa kluczowe:

niestechiometryczne tlenki tytanu katalizator ogniwa paliwowe

Deskryptory:

 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_24: Chemia nieorganiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Bieńkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 149 990 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Zakończenie projektu: 2017-09-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Urządzenie do wygrzewania oraz przygotowywania próbek wysokiej czystości. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Enhanced Photocatalytic Water Splitting on Very Thin WO3 Films Activated by High Temperature Annealing. IF: 11,384
  Autorzy:
  Aldona Jelinska, Krzysztof Bienkowski, Michal Jadwiszczak, Marcin Pisarek, Marcin Strawski, Dominik Kurzydlowski, Renata Solarska, Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Acs Catalysis , Wydawca: ACS
  Status:
  Złożona
 2. Continuous Monitoring of Activity of Plasmonic Gold Nanoparticles over Photooxidation Reactions Carried-Out on Au/TiO2 Photocatalysts IF: 3259
  Autorzy:
  Olga A. Krysiak, Piotr J. Barczuk, Krzysztof Bienkowski, Tomasz Wojciechowski, Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Journal of the Electrochemical Society (rok: 2017, tom: 164, strony: 667-669), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.1651709jes - link do publikacji
 3. Enhanced Photo-Electro CO2 Reduction System Based on Mixed Cu2O Nonstoichiometric-TiO2 Photocathode IF: 4,312
  Autorzy:
  Ewelina Szaniawska; Krzysztof Bienkowski; Iwona Rutkowska; Renata Solarska; Pawel Kulesza
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2017, tom: 300, strony: 145-151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2017.05.099 - link do publikacji