Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola regionów niekodujących 5' mRNA genu p53 syntetyzowanych z różnych promotorów transkrypcyjnych i wykorzystujących alternatywne miejsca inicjacji translacji w generowaniu izoform białka p53

2013/09/B/NZ1/01884

Słowa kluczowe:

p53 izoformy białka mRNA region niekodujący transkrypcja translacja regulacja ekspresji

Deskryptory:

 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_4: Biologia strukturalna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Jerzy Ciesiołka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 798 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2017-08-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wielofunkcyjny czytnik luminescencji, fluorescencji i absorbancji. Za kwotę 90 000 PLN
 2. Komputer z drukarką. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Length and secondary structure of the 5′ non-coding regions of mouse p53 mRNA transcripts - mouse as a model organism for p53 gene expression studies IF: 5,269
  Autorzy:
  Joanna Szpotkowska, Agata Swiatkowska and Jerzy Ciesiołka
  Czasopismo:
  RNA Biology (rok: 2019, tom: 16(1), strony: 25-41), Wydawca: Taylor & Francis, Informa UK Limited, 5 Howick Place, London, SW1P 1WG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15476286.2018.1556084 - link do publikacji
 2. The role of the 5' terminal region of p53 mRNA in the p53 gene expression. IF: 1,534
  Autorzy:
  A. Świątkowska, P. Żydowicz, J. Sroka, J. Ciesiołka.
  Czasopismo:
  Acta Biochimica Polonica (rok: 2016, tom: 63(4), strony: 645-651), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, PAN: Komitet Biologii Molekularnej Komórki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18388/abp.2016_1342 - link do publikacji
 3. Variants of the 5′-terminal region of p53 mRNA influence the ribosomal scanning and translation efficiency IF: 4,609
  Autorzy:
  Paulina Zydowicz-Machtel, Agata Swiatkowska, Łukasz Popenda, Agnieszka Gorska & Jerzy Ciesiołka
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 1533), Wydawca: NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4 CRINAN ST, LONDON N1 9XW, ENGLAND
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-20010-2 - link do publikacji
 4. The Role of Structural Elements of the 5'-Terminal Region of p53 mRNA in Translation under Stress Conditions Assayed by the Antisense Oligonucleotide Approach. IF: 3,7
  Autorzy:
  A. Świątkowska, P. Żydowicz, A. Górska, J. Suchacka, M. Dutkiewicz, J. Ciesiołka
  Czasopismo:
  PLoS ONE (rok: 2015, tom: 10(10), strony: e0141676), Wydawca: San Francisco, California, and Cambridge, United Kingdom
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0141676 - link do publikacji
 1. Variants of the S'-terminal region of p53 mRNA influence the ribosomal scanning and translation efficiency
  Autorzy:
  Zvdowicz-Machtel P, Swiatkowska A, Popenda L, G6rska A, Ciesiolka J
  Konferencja:
  RNAtion: Computational and Experimental RNA Biology Conference for Young Scientists (rok: 2017, ), Wydawca: Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
  Data:
  konferencja 18 - 19 September
  Status:
  Opublikowana
 2. The role of structural elements of the 5'-terminal region of p53 mRNA in translation under stress conditions assayed by the antisense oligonucleotide approach.
  Autorzy:
  Agata Świątkowska, Paulina Żydowicz, Agnieszka Górska, Julia Suchacka, Mariola Dutkiewicz, Jerzy Ciesiołka
  Konferencja:
  RNA 2015: The Twentieth Annual Meeting of the RNA Society (rok: 2015, ), Wydawca: The RNA Society
  Data:
  konferencja May 26–31
  Status:
  Opublikowana
 3. Identification and secondary structure characterization of the 5' non-coding regions of p53 mRNA transcripts in mouse
  Autorzy:
  Joanna Sroka, Agnieszka Górska, Aleksandra Kasprowicz, Jerzy Ciesiołka
  Konferencja:
  2nd Congress BIO2016 "Expanding beyond the limits" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, PAN: Komitet Biologii Molekularnej Komórki
  Data:
  konferencja September 13-16
  Status:
  Opublikowana
 4. Length of 5'UTR and structural context of AUG1 codon influence translation initiation of p53 mRNA.
  Autorzy:
  Paulina Żydowicz, Agata Świątkowska, Agnieszka Górska, Łukasz Popenda, Jerzy Ciesiołka
  Konferencja:
  EMBO Young Scientists' Forum (rok: 2015, ), Wydawca: EMBO
  Data:
  konferencja July 1-3
  Status:
  Opublikowana
 5. REGION NIEKODUJACY 5' mRNA GENU TP53 - STRUKTURA ORAZ ROLA W PROCESIE TRANSLACJI
  Autorzy:
  Jerzv Ciesiołka, Agata Swiątkowska, Paulina Żydowicz-Machtel, Joanna Sroka, Łukasz Popenda, Agnieszka Górska
  Konferencja:
  60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 17 - 21 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 6. Length and secondary structure of the 5' non-coding regions of p53 mRNA transcripts influence the translation of p53 protein and its Δ41p53 isoform in mouse
  Autorzy:
  Joanna Sroka, Agnieszka Górska, Aleksandra Kasprowicz, Jerzy Ciesiołka
  Konferencja:
  The Complex life of mRNA (rok: 2016, ), Wydawca: EMBO
  Data:
  konferencja October 5-8
  Status:
  Opublikowana
 7. Length of the 5' terminal region and structural context of the AUG1 start codon influence the ribosomal scanning and translation initiation of p53 mRNA.
  Autorzy:
  Paulina Żydowicz, Agata Świątkowska, Agnieszka Górska, Łukasz Popenda, Jerzy Ciesiołka
  Konferencja:
  EMBO Conference: Protein Synthesis and Translational Control (rok: 2015, ), Wydawca: EMBO
  Data:
  konferencja September 9-13
  Status:
  Opublikowana