Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zmian klimatu na czasową i przestrzenną zmienność populacji Cladium mariscus (kłoć wiechowata) w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich 2000 lat.

2013/09/B/ST10/01589

Słowa kluczowe:

paleoekologia zmiany klimatu Cladium mariscus kłoć wiechowata analiza makroszczątków roślinnych analiza palinologiczna ameby skorupkowe analizy malakologiczne analizy izotopowe

Deskryptory:

 • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
 • NZ8_5: Biogeografia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mariusz Gałka 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 319 933 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-20

Zakończenie projektu: 2016-12-19

Planowany czas trwania projektu: 28 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Development of Rich Fen on the SE Baltic Coast, Latvia, during the Last 7500 Years, Using Paleoecological Proxies: Implications for Plant Community Development and Paleoclimatic Research IF: 1,504
  Autorzy:
  Mariusz Gałka, Liene Aunina, Kazimierz Tobolski, Angelica Feurdean
  Czasopismo:
  Wetlands (rok: 2016, tom: 36, strony: 689–703), Wydawca: Society of Wetland Scientists, Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13157-016-0779-y - link do publikacji
 2. Response of a spring-fed fen ecosystem in Central Eastern Europe (NW Romania) to climate changes during the last 4000 years: A high resolution multi-proxy reconstruction IF: 2,779
  Autorzy:
  Mariusz Gałka, Angelica Feurdean, Simon Hutchinson, Krystyna Milecka, Ioan Tantau, Karina Apolinarska
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (rok: 2018, tom: 504, strony: 170-185), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2018.05.027 - link do publikacji
 3. Macrofossil evidence of Late Holocene presence of Aldrovanda vesiculosa L. in Central-Eastern Europe (Poland) and East Africa (Tanzania) IF: 2,481
  Autorzy:
  Mariusz Gałka, Laurent Bergonzini, David Williamson, Amos Majule, Catherine Masao, Arnaud Huguet
  Czasopismo:
  Quaternary International (rok: 2015, tom: 386, strony: 186-190), Wydawca: Elsevier Ltd and INQUA.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.quaint.2015.05.058 - link do publikacji
 4. Response of the aquatic plants and mollusc communities in Lake Kojle (central Europe) to climatic changes between 250 BCE and 1550 CE IF: 1,931
  Autorzy:
  Karina Apolinarska, Milena Obremska, Liene Aunina, Mariusz Gałka
  Czasopismo:
  Aquatic Botany (rok: 2018, tom: 148, strony: 35-45), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.aquabot.2018.04.004 - link do publikacji
 5. Rich fen development in CE Europe, resilience to climate change and human impact over the last ca. 3500 years IF: 2,779
  Autorzy:
  Mariusz Gałka, Liene Aunina, Angelica Feurdean, Simon Hutchinson, Piotr Kołaczek, Karina Apolinarska
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (rok: 2017, tom: 473, strony: 57–72), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2017.02.030 - link do publikacji
 6. Sand in Early Holocene lake sediments – a microscopic study from Lake Jaczno, northeastern Poland IF: 1,07
  Autorzy:
  Edyta Kalińska-Nartiša, Mariusz Gałka
  Czasopismo:
  Estonian Journal of Earth Sciences (rok: 2018, tom: 67, strony: 122–132), Wydawca: ESTONIAN ACADEMY PUBLISHERS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3176/earth.2018.09 - link do publikacji
 7. Detrital input to spring-fed fen deposits – a problem or an opportunity in palaeoenvironmental studies? A Holocene palaeoclimatic reconstruction from central Europe IF: 2,763
  Autorzy:
  Karina Apolinarska, Mariusz Gałka
  Czasopismo:
  JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE (rok: 2017, tom: 32, strony: 91-103), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
 8. Early Holocene succession of the vegetation and molluscs in Lake Jaczno, East- Central Europe IF: 2,488
  Autorzy:
  Mariusz Gałka, Jakub Sypniewski, Karina Apolinarska
  Czasopismo:
  Quaternary International , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Rich fen development in SE Poland and its response to climate changes and human impacts in the late Holocene
  Autorzy:
  Mariusz Gałka, Karina Apolinarska, Liene Aunina, Angelica Feurdean, Simon Hutchinson, Piotr Kołaczek
  Konferencja:
  EGU General Assembly 2016, Wien (rok: 2016, ), Wydawca: Geophysical Research Abstracts
  Data:
  konferencja 17-22 kwietnia 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Impact of climate change on development of the population of Cladium mariscus in East- Middle Europe in the last 2000 years
  Autorzy:
  Mariusz Gałka, Angelica Feurdean, Kazimierz Tobolski, Krystyna Milecka, Piotr Kołaczek, Milena Obremska, Karina Apolinarska, Liene Aunina
  Konferencja:
  58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS), (rok: 2015, ), Wydawca: Masaryk University, Brno
  Data:
  konferencja 19-24 July 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ zmian klimatu na rozwój populacji Cladium mariscus (kłoć wiechowata) w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich 2000 lat
  Autorzy:
  Gałka M., Feurdean A., Tobolski K., Milecka K., Kołaczek P., Obremska M., Apolinarska K., Aunina L.
  Konferencja:
  Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie (rok: 2015, ), Wydawca: PAN i Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 10-12 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana