Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i badanie właściwości pochodnych 6-benzoilochinoksaliny i benz[cd]indol-2(1H)-onu jako nowych barwnikowych inicjatorów polimeryzacji rodnikowej w kompozycjach jednoskładnikowych

2013/09/N/ST5/02961

Słowa kluczowe:

fotopolimeryzacja rodnikowa kinetyka polimeryzacji rodnikowej

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST4_17: Fotochemia
 • ST5_23: Chemia organiczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Rafał Strzelczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 99 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-18

Zakończenie projektu: 2016-03-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyparka rotacyjna. Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Synthesis and application of dyes derived from benz[cd]indol-2(1H)-one as visible light absorbing photoinitiators of polymerization IF: 1,262
  Autorzy:
  Rafał Strzelczyk, Radosław Michalski, Radosław Podsiadły
  Czasopismo:
  Coloration Technology (rok: 2016, tom: 132, strony: 44933), Wydawca: John Wiley & Sons, Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/cote.12218 - link do publikacji