Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu struktury elektronowej kompleksów metali przejściowych na przebieg tworzenia wiązania C-C pomiędzy cząsteczkami alkinów zawierających polarne grupy funkcyjne.

2013/09/N/ST5/00402

Słowa kluczowe:

kataliza alkiny alkinole cyklotrimeryzacja polimeryzacja oligomeryzacja hydroaminowanie hydroarylowanie

Deskryptory:

 • ST5_24: Chemia nieorganiczna
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paulina Kocięcka 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-25

Zakończenie projektu: 2017-03-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer z oprogramowaniem i drukarką. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Piec szklany Kugelrohr. Za kwotę 28 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Efficient and selective synthesis of E-vinylamines via tungsten(0)-catalyzed hydroamination of terminal alkynes. IF: 5,54
  Autorzy:
  Kocięcka Paulina, Czeluśniak Izabela, Szymańska-Buzar Teresa
  Czasopismo:
  Advanced Synthesis & Catalysis (rok: 2014, tom: 356, strony: 3319-3324), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adsc.201400568 - link do publikacji
 2. Unusual Product Formation in Tungsten(0)-Catalysed Reactions of Propargylic Alcohols and Secondary Amines: Hydroamination and the Construction of the Tetrahydrofuran Ring IF: 4,21
  Autorzy:
  Paulina Kocięcka, Izabela Czeluśniak, Jarosław Panek, Teresa Szymańska-Buzar
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Catalysis , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Hydroamination of Terminal Alkynes by cis-[W(CO)4(pip)2]: Convenient Tool for New Enamines Synthesis
  Autorzy:
  Izabela Czeluśniak, Paulina Kocięcka, Teresa Szymańska-Buzar
  Konferencja:
  XXXIV GEQO Congress Organometallic Chemistry Group, (rok: 2016, ), Wydawca: Universitat de Girona
  Data:
  konferencja 7-9 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 2. Reakcje alkinów terminalnych i amin drugorzędowych inicjowane kompleksem wolframu(0).
  Autorzy:
  Paulina Kocięcka, Izabela Czeluśniak, Teresa Szymańska-Buzar
  Konferencja:
  III Forum Chemii Nieorganicznej (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo"ATTYKA"
  Data:
  konferencja 7-9 grudzień
  Status:
  Opublikowana
 3. Reakcje katalityczne alkinów terminalnych i amin drugorzędowych w obecności kompleksu wolframu(0).
  Autorzy:
  Paulina Kocięcka, Izabela Czeluśniak, Teresa Szumańsk-Buzar
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Efficient tungsten(0)-catalyzed hydroamination of terminal alkynes.
  Autorzy:
  Paulina Kocięcka, Izabela Czeluśniak, Teresa Szymańska-Buzar
  Konferencja:
  XXXIV GEQO Congress Organometallic Chemistry Group, (rok: 2016, ), Wydawca: Universitat de Girona
  Data:
  konferencja 7-9 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. Tungsten(0)-Catalyzed Construction of Pyran Ring in Reaction of Alkynol and Secondary Amine.
  Autorzy:
  Paulina Kocięcka, Izabela Czeluśniak, Teresa Szymańska-Buzar
  Konferencja:
  Third EuCheMs Inorganic Chemistry Conference, EICC-3: Chemistry over the horizon. (rok: 2015, ), Wydawca: Faculty of Chemistry, University of Wroclaw
  Data:
  konferencja 28 czerwiec - 1 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 6. Hydroaminowanie alkinów katalizowane kompleksem wolframu(0)
  Autorzy:
  Paulina Kocięcka, Teresa Szymańska-Buzar
  Konferencja:
  57. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 7. Reakcje alkinów terminalnych z aminami w obecności kompleksu cis-[W(CO)4(pip)2]
  Autorzy:
  Paulina Kocięcka, Teresa Szymańska-Buzar
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej "Horyzonty Chemii" (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 7-10 wrzesień
  Status:
  Opublikowana