Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Identyfikacja struktur przepływu dwufazowego w minikanale z zastosowaniem metod nieliniowej analizy danych

2013/09/B/ST8/02850

Słowa kluczowe:

dwu-fazowy przepływ nielinowa analiza danych recurrents plots

Deskryptory:

 • ST8_11: Inne zagadnienia pokrewne
 • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach
 • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Romuald Mosdorf 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 317 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-13

Zakończenie projektu: 2016-02-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przepływomierz do pomiaru przepływu cieczy. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Dynamics of a two-phase flow through a minichannel: transition from churn to slug flow. IF: 1377
  Autorzy:
  Andrzej Rysak, Grzegorz Górski, Romuald Mosdorf, Grzegorz Litak
  Czasopismo:
  The European Physical Journal - Plus (rok: 2016, tom: 131 : 111, strony: 44597), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjp/i2016-16111-x - link do publikacji
 2. Gas Bubbles and Slugs Crossover in Air–Water Two-phase Flow by Multifractals IF: 1,4
  Autorzy:
  Grzegorz Litak, Grzegorz Górski, Romuald Mosdorf, Andrzej Rysak
  Czasopismo:
  Z. Naturforsch (rok: 2017, tom: 72(6), strony: 535-539), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/zna-2017-0031 - link do publikacji
 3. Identification of two-phase flow patterns in minichannel based on RQA and PCA analysis. IF: 2,383
  Autorzy:
  R. Mosdorf, G. Górski
  Czasopismo:
  International Journal of Heat and Mass Transfer (rok: 2016, tom: Vol. 96, strony: 64-74), Wydawca: Elsewier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.01.015 - link do publikacji
 4. Study of dynamics of two-phase flow through a minichannel by means of recurrences IF: 4,116
  Autorzy:
  Grzegorz Litak, Grzegorz Górski, Romuald Mosdorf, Andrzej Rysak
  Czasopismo:
  Mechanical Systems and Signal Processing (rok: 2017, tom: 89, strony: 48–57), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ymssp.2016.08.037 - link do publikacji
 5. Generator minipęcherzy w minikanale
  Autorzy:
  Grzegorz Górski, Romuald Mosdorf
  Czasopismo:
  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (rok: 2015, tom: 20 nr 2, strony: 146-151), Wydawca: COBRABID
  Status:
  Opublikowana
 6. Detection of two-phase flow patterns using the recurrence network analysis of pressure drop fluctuations IF: 2,124
  Autorzy:
  Romuald Mosdorf, Grzegorz Górski
  Czasopismo:
  International Communications in Heat and Mass Transfer (rok: 2015, tom: 64, strony: 14-20), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.icheatmasstransfer.2015.02.014 - link do publikacji
 7. Investigation of two-phase flow patterns by analysis of Eulerian space–time correlations IF: 2,509
  Autorzy:
  Grzegorz Litak, Grzegorz Górski, Romuald Mosdorf, Andrzej Rysak
  Czasopismo:
  International Journal of Multiphase Flow (rok: 2016, tom: 85, strony: 23-37), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijmultiphaseflow.2016.04.017 - link do publikacji
 8. Two phase flow bifurcation due to turbulence: transition from slugs to bubbles IF: 1,345
  Autorzy:
  G. Górski, G. Litak, R. Mosdorf, A. Rysak
  Czasopismo:
  The European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems (rok: 2015, tom: 88 nr 9, strony: 6), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjb/e2015-060245-8 - link do publikacji
 9. Detection of two-phase flow patterns in a vertical minichannel using the recurrence quantification analysis
  Autorzy:
  Romuald Mosdorf, Grzegorz Górski
  Czasopismo:
  Acta Mechanica et Automatica (rok: 2015, tom: Vol. 791, strony: 217-223), Wydawca: Oficyna wydawnicza Politechniki Białostockiej
  Status:
  Opublikowana
 10. Dynamics of Two-phase Flow Through a Minichannel: Fourier and Multiscale Entropy Analyses IF: 0,1
  Autorzy:
  Grzegorz Górski, Grzegorz Litak, Romuald Mosdorf, Andrzej Rysak
  Czasopismo:
  Applied Mechanics and Materials (rok: 2015, tom: 791, strony: 217-223), Wydawca: Trans Tech Publications inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4028/www.scientific.net/AMM.791.217 - link do publikacji
 11. Self-aggregation phenomenon and stable flow conditions in a two-phase flow through a minichanel IF: 0,789
  Autorzy:
  Grzegorz Górski, Grzegorz Litak, Romuald Mosdorf, Andrzej Rysak
  Czasopismo:
  Zeitschrift für Naturforschung. Section A (rok: 2015, tom: 70, nr 10, strony: 843-849), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/zna-2015-0264 - link do publikacji
 1. Analysis of non-stationary signals by recurrence dissimilarity w Recurrence Plots and Their Quantifications: Expanding Horizons
  Autorzy:
  Andrzej Rysak, Grzegorz Litak and Romuald Mosdorf
  Konferencja:
  Proceedings of the Sixth International RP Symposium (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 17-19 czerwiec 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Identification of Flow Boiling Patterns in Minichannel by Analysis of Pressure Oscillations
  Autorzy:
  Hubert Grzybowski, Romuald Mosdorf
  Konferencja:
  10th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (rok: 2014, ), Wydawca: HEFAT2014
  Data:
  konferencja 14-16 lipiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Identification of two-phase flow patters in a horizontal minichannel by analysis of pressure oscillations
  Autorzy:
  Grzegorz Gorski, Romuald Mosdorf
  Konferencja:
  EUROTHERM Seminar 101: Transport Phenomena in Multiphase Systems (rok: 2014, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
  Data:
  konferencja 30.06 - 3.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Two-phase flow patterns identification based on recurrence statistics of a pressure drop
  Autorzy:
  Grzegorz Górski, Grzegorz Litak, Romuald Mosdorf, Andrzej Rysak
  Konferencja:
  DSTA'2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Łódzka
  Data:
  konferencja 7-10.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 5. Detection of two-phase flow patterns in a vercal minichannel using the laser-phototransistor sensor
  Autorzy:
  Grzegorz Gorski, Romuald Mosdorf
  Konferencja:
  EUROTHERM Seminar 101: Transport Phenomena in Multiphase Systems [Domument elektroniczny] (rok: 2014, ), Wydawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
  Data:
  konferencja 30.06 - 3.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. New Method for the Identification of Two-Phase Flow Patterns in A Minichannel
  Autorzy:
  Grzegorz Gorski, Romuald Mosdorf
  Konferencja:
  10 th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (rok: 2014, ), Wydawca: HEFAT2014
  Data:
  konferencja 14-16 lipiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 7. The study of two-phase flow chandes using recurrence plots
  Autorzy:
  Andrzej Rysak, Grzegorz Górski, Romuald Mosdorf, Grzegorz Litak
  Konferencja:
  6th International Symposium on Recurrence Plots (rok: 2015, ), Wydawca: Postdam Institute for Climate Impact Research
  Data:
  konferencja 17-19.06.2015
  Status:
  Opublikowana