Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad możliwością modyfikacji struktury cząsteczek chityny z wykorzystaniem cieczy jonowych i enzymatycznej deacetylacji

2013/09/B/ST8/00144

Słowa kluczowe:

chityna ciecze jonowe deacetylaza chitynowa enzymatyczna deacetylacja

Deskryptory:

  • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Jaworska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 415 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Bioreaktor o objętości 15 L. Za kwotę 80 000 PLN