Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad możliwością modyfikacji struktury cząsteczek chityny z wykorzystaniem cieczy jonowych i enzymatycznej deacetylacji

2013/09/B/ST8/00144

Słowa kluczowe:

chityna ciecze jonowe deacetylaza chitynowa enzymatyczna deacetylacja

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Jaworska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 415 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Bioreaktor o objętości 15 L. Za kwotę 80 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Modification of chitin particles with ionic liquids containing ethyl substituent in a cation IF: 1,01
  Autorzy:
  Jaworska MM, Górak A, Zdunek J
  Czasopismo:
  Advances in Materials Science and Engineering. (rok: 2017, tom: 2017, strony: Article ID 3961318, 9 pages), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2017/3961318 - link do publikacji
 2. Modification of chitin particles with chloride ionic liquids, IF: 2,489
  Autorzy:
  Jaworska M.M., Górak A.
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2016, tom: 164, strony: 341-343), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. New ionic liquids for modification of chitin particles IF: 1,833
  Autorzy:
  Jaworska MM, Górak A
  Czasopismo:
  Research on Chemical Intermediates, Special Issue"Research on Advanced Materials-Chitin and Chitosan" (rok: 2018, tom: 44, strony: 4841–4854), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11164-018-3337-9 - link do publikacji
 4. Kinetics of chitin deacetylase activation by the ionic liquid [Bmim][Br] IF: 2,667
  Autorzy:
  Aspras I, Jaworska MM, Górak A
  Czasopismo:
  Journal of Biotechnology (rok: 2017, tom: 251, strony: 94-98), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jbiotec.2017.04.015 - link do publikacji
 5. The influence of selected ionic liquids on activity of chitin deacetylase IF: 0,608
  Autorzy:
  Aspras I, Kamińska M., Karzyński K., Kawka M., Jaworska M.M
  Czasopismo:
  Chemical and Process Engineering (rok: 2016, tom: 37, strony: 77-82), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/cpe-2016-0008 - link do publikacji
 6. Kinetic studies on confirmation of the structure of chitin deacetylase activity center IF: 1,606
  Autorzy:
  Wolak BM., Jaworska MM
  Czasopismo:
  Applied Biochemistry and Biotechnology (rok: 2017, tom: ---, strony: ---), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 7. The influence of chitin structure on its enzymatic deacetylation IF: 0,608
  Autorzy:
  Jaworska M.M., Roberts G.A.F.
  Czasopismo:
  Chemical and Process Engineering (rok: 2016, tom: 37, strony: 261-267), Wydawca: de Gruyter
  Status:
  Opublikowana
 8. Modification of chitin structure with tailored ionic liquids IF: 5,975
  Autorzy:
  Jaworska MM, Stępniak I., Galiński M, Kasprzak D., Biniaś D., Górak A.
  Czasopismo:
  Carbohydrate Polymers (rok: 2018, tom: 202, strony: 397-403), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbpol.2018.09.012 - link do publikacji