Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena zdolności sorpcyjnych materiałów ligno-celulozowych dedykowanych do usuwania wybranych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych z układów wodnych

2013/09/N/ST8/00319

Słowa kluczowe:

Sorpcja Desorpcja Sorbenty Low-cost adsorbents Metale ciężkie Zanieczyszczenia wód Oczyszczanie wody

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_13: Chemia środowiska

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Przemysław Bartczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 125 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-05

Zakończenie projektu: 2016-11-04

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator z wytrząsarką i możliwością kontroli temperatury. Za kwotę 25 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Saw-sedge Cladium mariscus as a functional low-cost adsorbent for effective removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from aqueous systems
  Autorzy:
  Przemysław Bartczak, Sonia Żółtowska, Małgorzata Norman, Łukasz Klapiszewski, Jakub Zdarta, Andrzej Komosa, Ireneusz Kitowski, Filip Ciesielczyk, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Adsorption (rok: 2015, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1007/s10450-015-9708-2 - link do publikacji
 2. Removal of nickel(II) and lead(II) ions from aqueous solution using peat as a low-cost adsorbent: A kinetic and equilibrium study
  Autorzy:
  Przemysław Bartczak, Małgorzata Norman, Łukasz Klapiszewski, Natalia Karwańska, Małgorzata Kawalec, Monika Baczyńska, Marcin Wysokowski, Jakub Zdarta, Filip Ciesielczyk, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  Removal of nickel(II) and lead(II) ions from aqueous solution using peat as a low-cost adsorbent: A kinetic and equilibrium study (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.arabjc.2015.07.018 - link do publikacji
 3. Enhanced removal of hazardous dye form aqueous solutions and real textile wastewater using bifunctional chitin/lignin biosorbent
  Autorzy:
  Monika Wawrzkiewicz, Przemysław Bartczak, Teofil Jesionowski
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 4. Adhesive stalks of diatom Didymosphenia geminata as a novel biological adsorbent for hazardous metals removal
  Autorzy:
  Przemysław Bartczak, Marcin Wysokowski, Agata Chudzińska, Adam Piasecki, Sonia Żółtowska-Aksamitowska, Enrico Langer, Vasilii V. Bazhenov, Iaroslav Petrenko, Teresa Noga, Allison L. Stelling, Teofil Jesionowski, Hermann Ehrlich
  Czasopismo:
  CLEAN – Soil, Air, Water , Wydawca: Wiley
  Status:
  Złożona
 1. Układ chityna-lignina jako efektywny adsorbent jonów metali szkodliwych dla środowiska
  Autorzy:
  P. Bartczak, Ł. Klapiszewski, M. Wysokowski, F. Ciesielczyk, T. Jesionowski
  Konferencja:
  X Konferencja, Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie (rok: 2016, ), Wydawca: volumina.pl
  Data:
  konferencja 14-17.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. COFFEE GROUNDS AS AN EFFECTIVE SORBENT OF PHENOL FROM AQUEOUS SYSTEMS
  Autorzy:
  P. Bartczak, J. Zembrzuska, M. Norman, K. Kabat, F. Ciesielczyk, T. Jesionowski
  Konferencja:
  Ninth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids ISSHAC-9 (rok: 2015, ), Wydawca: Petit S. K.
  Data:
  konferencja 17-23.07.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. DIDYMOSPHENIA GEMINATA JAKO NOWATORSKI ADSORBENT JONÓW METALI SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA
  Autorzy:
  P. Bartczak, A. Chudzińska, M. Wysokowski, M. Norman, J. Zdarta, F. Ciesielczyk, H. Ehrlich, T. Jesionowski
  Konferencja:
  BioOrg 2015, I Wielkopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 05.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Usuwanie malationu i kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) z układów wodnych z wykorzystaniem adsorbentu pochodzenia naturalnego
  Autorzy:
  Przemysław Bartczak, Filip Ciesielczyk, Dominika Bednarek, Joanna Zembrzuska, Małgorzata Norman, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2015, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 30.08-04.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. ZASTOSOWANIE ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ W OCENIE SKUTECZNOŚCI PROCESU ADSORPCJI JONÓW METALI NA NATURALNYM TORFIE
  Autorzy:
  P. BARTCZAK, Ł. KLAPISZEWSKI, M. NORMAN, J. ZDARTA, T. JESIONOWSKI
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i (rok: 2014, tom: II, strony: 632-635), Wydawca: Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Badania kinetyczne i równowagowe adsorpcji Błękitu zasadowego 3 na sorbencie pochodzenia naturalnego
  Autorzy:
  P. BARTCZAK, M. WAWRZKIEWICZ, A. KOMOSA, T. JESIONOWSKI
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2016, tom: II, strony: 868-872), Wydawca: Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 3. Adsorpcja fenolu z układów wodnych z wykorzystaniem sorbentów biopolimerowych
  Autorzy:
  P. BARTCZAK, J. ZEMBRZUSKA, Ł. KLAPISZEWSKI, M. WYSOKOWSKI, M. NORMAN, J. ZDARTA, F. CIESIELCZYK, T. JESIONOWSKI
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2016, tom: II, strony: 652-655), Wydawca: Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 4. Didymosphenia geminata jako efektywny adsorbent jonów metali szkodliwych dla środowiska
  Autorzy:
  P. BARTCZAK, M. WYSOKOWSKI, F. CIESIELCZYK, J. ZDARTA, M. NORMAN, H. EHRLICH, T. JESIONOWSKI
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2016, tom: II, strony: 656-659), Wydawca: Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 5. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU ADSORPCJI JONÓW METALI NA SORBENCIE TYPU CHITYNA-LIGNINA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK SPEKTROSKOPOWYCH
  Autorzy:
  P. BARTCZAK, Ł. KLAPISZEWSKI, M. WYSOKOWSKI, M. NORMAN J. ZDARTA, F. CIESIELCZYK, T. JESIONOWSKI
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2015, tom: II, strony: 859-862), Wydawca: Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 6. USUWANIE KWASU 2,4-DICHLOROFENOKSYOCTOWEGO (2,4-D) Z UKŁADÓW WODNYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁU POCHODZENIA ROŚLINNEGO
  Autorzy:
  P. BARTCZAK, S. ŻÓŁTOWSKA, J. ZDARTA, F. CIESIELCZYK, A. KOMASA, T. JESIONOWSKI
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2015, tom: II, strony: 863-866), Wydawca: Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 7. OCENA EFEKTYWNOŚCI ADSORPCJI JONÓW KADMU(II) Z ROZTWORÓW WODNYCH NA ADSORBENCIE POCHODZENIA NATURALNEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK SPEKTROSKOPOWYCH
  Autorzy:
  P. BARTCZAK, D. BEDNAREK, Ł. KLAPISZEWSKI, T. JESIONOWSKI
  Książka:
  Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego (rok: 2014, tom: II, strony: 656-659), Wydawca: Wydawnictwo UMCS w Lublinie
  Status:
  Opublikowana
 8. Zanieczyszczenia układów wodnych związkami organicznymi – aktualne problemy i rozwiązania
  Autorzy:
  P. BARTCZAK, S. ŻÓŁTOWSKA, T. JESIONOWSKI
  Książka:
  Środowisko i przemysł (rok: 2016, tom: VI, strony: 15-58), Wydawca: Cursiva, redakcja Grzegorz Schroeder i Piotr Grzesiak
  Status:
  Opublikowana