Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Domieszkowane siarką lub selenem porowate grafityzowane węgle. Synteza i charakteryzacja

2013/09/D/ST5/03889

Słowa kluczowe:

domieszkowanie heteroatom siarka selen nanokompozyt węgiel grafityzowany spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego w fazie stałej

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Wojciech Kiciński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 308 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Zakończenie projektu: 2017-03-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wysokotemperaturowy piec rurowy (lub komorowy; do ok. 1250 - 1300 oC). Za kwotę 22 000 PLN
 2. Suszarka laboratoryjna SLW 53 SIMPLE.
 3. Wielokanałowa sonda do analiz NMR w fazie stałej (H/X CP-MAS; rozmiar rotora 4 mm; zakres temperaturowy 243 - 353 K). Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Heterogeneous iron-containing carbon gels as catalysts for oxygen electroreduction: Multifunctional role of sulfur in the formation of efficient systems IF: 6,198
  Autorzy:
  Wojciech Kiciński, Beata Dembinska, Małgorzata Norek, Bogusław Budner, Marek Polański, Paweł J. Kulesza, Sławomir Dyjak
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2017, tom: 116, strony: 655–669), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2017.02.045 - link do publikacji
 2. Carbon Dioxide Electroreduction at Highly Porous Nitrogen and Sulfur Co-Doped Iron-Containing Heterogeneous Carbon Gel IF: 3,014
  Autorzy:
  Beata Dembinska, Wojciech Kiciński, Aneta Januszewska, Anna Dobrzeniecka, Pawel J. Kulesza
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2017, tom: 164, strony: H484-H490), Wydawca: ELECTROCHEMICAL SOC INC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0721707jes - link do publikacji
 3. Copolycondensation of heterocyclic aldehydes: A general approach to sulfur and nitrogen dually-doped carbon gels IF: 3,349
  Autorzy:
  Wojciech Kiciński, Małgorzata Norek, Aleksandra Dziura, Marek Polański
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials 225, 198-209 (rok: 2016, tom: 225, strony: 198-209), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2015.11.050 - link do publikacji
 4. Heteroatom-doped carbon gels from phenols and heterocyclic aldehydes: Sulfur-doped carbon xerogels IF: 6,16
  Autorzy:
  Wojciech Kiciński, Aleksandra Dziura
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2014, tom: 75, strony: 56–67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2014.02.085 - link do publikacji
 5. Heterogeneous Carbon Gels: N-Doped Carbon Xerogels from Resorcinol and N-Containing Heterocyclic Aldehydes IF: 4,384
  Autorzy:
  Wojciech Kiciński, Małgorzata Norek, Bartłomiej J. Jankiewicz
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2014, tom: 30, strony: 14276−14285), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/la503207t - link do publikacji
 6. Thermite-driven melamine condensation to CxNyHz graphitic ternary polymers: towards an instant, large-scale synthesis of g-C3N4 IF: 8,262
  Autorzy:
  Sławomir Dyjak, Wojciech Kiciński, Andrzej Huczko
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry A (rok: 2015, tom: 3, strony: 9621-9631), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C5TA00201J - link do publikacji
 7. Hierarchical, nanoporous graphenic carbon materials through an instant, self-sustaining magnesiothermic reduction IF: 6,198
  Autorzy:
  Sławomir Dyjak, Wojciech Kiciński, Małgorzata Norek, Andrzej Huczko, Olga Łabędź, Bogusław Budner, Marek Polański
  Czasopismo:
  Carbon (rok: 2016, tom: 96, strony: 937–946), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.carbon.2015.09.031 - link do publikacji