Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowych

2013/09/N/ST5/00875

Słowa kluczowe:

elektrolity elektrochemia ogniwa

Deskryptory:

  • ST5_17: Chemia fazy skondensowanej
  • ST5_25: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Kasprzyk-Niedzicka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 149 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-28

Zakończenie projektu: 2017-08-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Płytka z kanałem potencjostatu/galwanostatu z opcją pomiru impedancji EIS(/Z) do montażu w obudowie urządzenia VMP3, zawiera 1,5-metrowy kabel do celki pomiarowej (producent: Bio-Logic Science Instruments). Za kwotę 40 000 PLN