Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

2013/09/B/ST5/03419

Słowa kluczowe:

Replikacja strukturalna katalizatory konwersja węglowodorów materiały nanoporowate

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Michorczyk 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 815 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-17

Zakończenie projektu: 2017-03-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (20)
 1. High-performance Cr–Zr–O and Cr–Zr–K–O catalysts prepared by nanocasting for dehydrogenation of propane to propene IF: 5,773
  Autorzy:
  A. Węgrzyniak, A. Rokicińska, B. Michorczyk, E. Hędrzak, K. Zeńczak-Tomera, P. Kuśtrowski, P. Michorczyk
  Czasopismo:
  Catalysis Science & Technology (rok: 2017, tom: 7, strony: 6059-6068), Wydawca: RSC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C7CY01744H - link do publikacji
 2. Oxidative dehydrogenation of ethylbenzene over CMK-1 and CMK-3 carbon replicas with various mesopore architectures IF: 3,66
  Autorzy:
  S. Jarczewski, M. Drozdek, P. Michorczyk, C. Cuadrado-Collados, J. Gandara-Loe, J. Silvestre-Albero, P. Kuśtrowski
  Czasopismo:
  Microporous & Mesoporous Materials (rok: 2018, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene Over Poly(furfuryl alcohol)-Derived CMK-1 Carbon Replica IF: 2,294
  Autorzy:
  Sebastian Jarczewski, Marek Drozdek, Anna Wach, Barbara Dudek, Piotr Kuśtrowski, Mirian Elizabeth Casco, Francisco Rodrıguez-Reinoso
  Czasopismo:
  Catalysis Letters (rok: 2016, tom: 146, strony: 1231-1241), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10562-016-1748-z - link do publikacji
 4. Catalytic behavior of chromium oxide supported on nanocasting-prepared mesoporous aluminia in dehydrogenation of propane IF: 3,553
  Autorzy:
  A. Węgrzyniak, S. Jarczewski, A. Węgrzynowicz, B. Michorczyk, P. Kuśtrowski, P. Michorczyk
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2017, tom: 7(9), strony: 249), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano7090249 - link do publikacji
 5. Uporządkowane mezoporowate katalizatory CrOx/Al2O3 dla procesu odwodornienia propanu do propylenu IF: 0,37
  Autorzy:
  A. Węgrzyniak, A. Węgrzynowicz, S. Jarczewski, B. Michorczyk, P. Kuśtrowski, J. Ogonowski, P. Michorczyk
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2016, tom: 95, strony: 1964-1968), Wydawca: Sigma-Not
  Status:
  Opublikowana
 6. Catalytic behaviour of chromium oxide supported on CMK-3 carbon replica in the dehydrogenation propane to propene IF: 3,942
  Autorzy:
  A. Węgrzyniak S. Jarczewski, A. Wach, E. Hędrzak, P. Kuśtrowski, P. Michorczyk
  Czasopismo:
  Applied Catalysis A: General (rok: 2015, tom: 508, strony: 44935), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Mezoporowate materiały węglowe jako obiecujące katalizatory utleniającego odwodornienia alkanów
  Autorzy:
  S. Jarczewski, P. Kuśtrowski
  Czasopismo:
  Chemik (rok: 2016, tom: 70, strony: 298-303), Wydawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
  Status:
  Opublikowana
 8. Influence of carbon precursor on porosity, surface composition and catalytic behaviour of CMK-3 in oxidative dehydrogenation of propane to propene IF: 1,624
  Autorzy:
  Adam Węgrzyniak, Sebastian Jarczewski, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk
  Czasopismo:
  Journal of Porous Materials (rok: 2018, tom: 25, strony: 687–696), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10934-017-0482-2 - link do publikacji
 9. Reduction of chromia-silica catalyst: A molecular picture IF: 6,921
  Autorzy:
  Maciej Gierada, Piotr Michorczyk, Frederik Tielens, Jarosław Handzlik
  Czasopismo:
  Journal of Catalysis (rok: 2016, tom: 340, strony: 122-135), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jcat.2016.04.022 - link do publikacji
 1. Facile synthesis of CMK-1 replica by precipitation polycondensation of furfuryl alcohol in pore system of MCM-48 silica
  Autorzy:
  Sebastian Jarczewski, Piotr Kuśtrowski, Marek Drozdek, Barbara Dudek, Mirian Elizabeth Casco, Francisco Rodriguez-Reinoso
  Konferencja:
  9th International Mesostructured Materials Symposium (rok: 2015, ), Wydawca: University of Queensland
  Data:
  konferencja 17-20 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Mezoporowate repliki węglowe o uporządkowanej strukturze jako obiecujące katalizatory utleniającego odwodornienia etylobenzenu
  Autorzy:
  Sebastian Jarczewski, Anna Wach, Piotr Kuśtrowski, Mirian Elizabeth Casco, Francisco Rodriguez-Reinoso, Piotr Michorczyk
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30 sierpnia - 4 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Mezoporowate repliki węglowe typu CMK-1 i CMK-3 jako obiecujące katalizatory utleniającego odwodornienia etylobenzenu
  Autorzy:
  Sebastian Jarczewski, Barbara Dudek, Marek Drozdek, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk, Mirian Elizabeth Casco, Francisco Rodríguez-Reinoso
  Konferencja:
  IX Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Materiały węglowe i kompozyty polimerowe (rok: 2016, ), Wydawca: Zakład poligraficzno-Wydawniczy
  Data:
  konferencja 20-22 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 4. Odwodornienie propanu do popenu w obecności nośnikowanych katalizatorów chromowych otrzymanych metodą nanocastingu
  Autorzy:
  A. Węgrzyniak, S. Jarczewski, E. Hędrzak, B. Michorczyk, A. Węgrzynowicz, P. Kuśtrowski, P. Michorczyk
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 15-17 marca
  Status:
  Opublikowana
 5. Właściwości katalityczne CrOx/CMK-3 modyfikowanego potasem w procesie odwodornienia propanu do propenu
  Autorzy:
  Adam Węgrzyniak, J. Kowalczyk, Sebastian Jarczewski, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 6. Badania aktywności katalitycznej replik węglowych typu CMK-1 i CMK-3 w procesie utleniającego odwodornienia etylobenzenu
  Autorzy:
  Sebastian Jarczewski, Barbara Dudek, Anna Wach, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk, Mirian Elizabeth Casco, Francisco Rodríguez-Reinoso
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 7. Catalytic performance of CMK-type carbon replicas synthesized under different conditions in the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene
  Autorzy:
  Sebastian Jarczewski, Anna Wach, Barbara Dudek, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk, Mirian Elizabeth Casco, Francisco Rodríguez-Reinoso
  Konferencja:
  French Conference on Catalysis 2016 (FCCat 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: IFPEN
  Data:
  konferencja 23-27 maja
  Status:
  Opublikowana
 8. New effective Cr-containing CMK-3 catalysts for dehydrogenation of propane to propylene
  Autorzy:
  Piotr Michorczyk, Adam Węgrzyniak, Sebastian Jarczewski, Anna Wach, Elżbieta Hędrzak, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  16th International Congress on Catalysis (ICC 2016) (rok: 2016, ), Wydawca: 16th International Congress on Catalysis (ICC 2016)
  Data:
  konferencja 3-8 lipca
  Status:
  Opublikowana
 9. Nowe uporządkowane mezoporowate katalizatory na osnowie tlenku chromu dla procesu odwodornienia propanu do propenu
  Autorzy:
  Adam Węgrzyniak, Sebastian Jarczewski, Elżbieta Hędrzak, Adam Węgrzynowicz, Barbara Michorczyk, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk
  Konferencja:
  XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2016, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marzec
  Status:
  Opublikowana
 10. Nowe uporządkowane nanoporowate materiały tlenkowe dla procesu odwodornienia propanu do propenu
  Autorzy:
  Elżbieta Hędrzak, Adam Węgrzyniak, Sebastian Jarczewski, Marta Niemczyk-Wrzeszcz, Kamila Zeńczak-Tomera, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 11. Odwodornienie propanu do propenu w obecności nowych uporządkowanych materiałów nanoporowatych
  Autorzy:
  Adam Węgrzynowicz, Elżbieta Hędrzak, Sebastian Jarczewski, Jan Ogonowski, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk
  Konferencja:
  8. Kongres Technologii Chemicznej (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Data:
  konferencja 30 sierpnia - 4 września
  Status:
  Opublikowana
 12. Synteza mezoporowatego katalizatora o składzie Cr-Zr-O dla procesu odwodornienia propanu do propenu
  Autorzy:
  A. Węgrzyniak, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, P. Michorczyk
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 15-17 marca
  Status:
  Opublikowana
 13. Synteza, właściwości fizykochemiczne i charakterystyka katalityczna nowoczesnych materiałów węglowych
  Autorzy:
  Adam Węgrzyniak, Sebastian Jarczewski, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk
  Konferencja:
  XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 16-18 marca
  Status:
  Opublikowana
 14. Chromium oxide supported on ordered mesoporous replicasas effective catalysts for dehydrogenation of propane to propylene
  Autorzy:
  Adam Węgrzyniak, Sebastian Jarczewski, Elżbieta Hędrzak, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk
  Konferencja:
  18th International Zeolite Conference (rok: 2016, ), Wydawca: International Zeolite Association
  Data:
  konferencja 19-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 15. Nanostructure replication – new universal method of ordered catalyst preparation
  Autorzy:
  Piotr Michorczyk, Adam Węgrzyniak, Sebastian Jarczewski, Elżbieta Hędrzak, Anna Wach, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  XX Zeolite Forum (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Zeolitowe
  Data:
  konferencja 22-26 września
  Status:
  Opublikowana
 16. Właściwości strukturalne oraz katalityczne tlenku miedzi(II) osadzonego na nośniku Al2O3 otrzymanym metodą nanoreplikacji
  Autorzy:
  A. Rokicińska, P. Natkański, S. Jarczewski, M. Drozdek, A. Węgrzyniak, P. Michorczyk, P. Kuśtrowski
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 15-17 marca
  Status:
  Opublikowana
 17. Catalytic performance of CMK-1 and CMK-3 carbon replicas synthesized under various conditions in the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene.
  Autorzy:
  Sebastian Jarczewski, Anna Rokicińska, Marek Drozdek, Piotr Michorczyk, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  Asia-Pacific Congress on Catalysis (APCAT–7) (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Chemical Technology, Mumbai, Indie
  Data:
  konferencja 17-21 styczeń
  Status:
  Opublikowana
 18. Influence of carbon precursor and conditions of its carbonization on catalytic performance of CMK-1 and CMK-3 replicas in the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene
  Autorzy:
  Sebastian Jarczewski, Anna Rokicińska, Anna Wach, Barbara Dudek, Piotr Michorczyk, Mirian Elizabeth Casco, Francisco Rodríguez-Reinoso, Piotr Kuśtrowski
  Konferencja:
  18th International Zeolite Conference (rok: 2016, ), Wydawca: International Zeolite Association
  Data:
  konferencja 19-24 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 19. Mesoporous carbons synthesized by replication based on precipitation polycondensation of furfuryl alcohol
  Autorzy:
  Sebastian Jarczewski, Marek Drozdek, Anna Wach, Piotr Kuśtrowski, Piotr Michorczyk, Mirian Elizabeth Casco, Francisco Rodríguez-Reinoso
  Konferencja:
  9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Haward Agencja Reklamy i Wydawnictw
  Data:
  konferencja 4-8 września
  Status:
  Opublikowana
 20. Rola struktury przestrzennej katalizatorów węglowych typu CMK-1 i CMK-3 w reakcji utleniającego odwodornienia etylobenzenu do styrenu
  Autorzy:
  S. Jarczewski, M. Drozdek, P. Kuśtrowski, P. Michorczyk, C. Cuadrado-Collados, J. Gandara-Loe, J. Silvestre-Albero
  Konferencja:
  XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  Data:
  konferencja 15-17 marca
  Status:
  Opublikowana