Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza możliwości kształtowania właściwości luminescencyjnych kompozytowych źródeł światła białego na bazie materiałów polimerowych

2013/09/N/ST8/04347

Słowa kluczowe:

polimer materiały kompozytowe nanokryształy prazeodym

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Jusza 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 149 682 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Zakończenie projektu: 2017-08-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Praseodymium doped nanocrystals and nanocomposites for application in white light sources IF: 2,687
  Autorzy:
  Anna Jusza, Ludwika Lipińska, Magdalena Baran, Andrzej Olszyna, Agnieszka Jastrzębska, Małgorzata Gil, Paweł Mergo, Ryszard Piramidowicz
  Czasopismo:
  Optical Materials (rok: 2019, tom: 95, strony: 109247), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.optmat.2019.109247 - link do publikacji
 1. Visible luminescent properties of Pr3+ doped fluoride nanocrystals and their PMMA-based composites
  Autorzy:
  Anna Jusza, Ludwika Lipińska, Małgorzata Gil, Paweł Mergo and Ryszard Piramidowicz
  Konferencja:
  PRE 2017, 7th International Workshop on Photoluminescence in Rare Earths: Photonic Materials and Devices (rok: 2017, ), Wydawca: Sapienza University of Rome
  Data:
  konferencja 30.11-2.12.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. PMMA-based nanocomposite materials activated with Pr3+ ions
  Autorzy:
  Anna Jusza, Ludwika Lipińska, Małgorzata Gil, Paweł Mergo and Ryszard Piramidowicz
  Konferencja:
  17th Conference on Optical Fibers and Their Applications (rok: 2017, ), Wydawca: Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka
  Data:
  konferencja 23.01-27.01
  Status:
  Opublikowana
 3. Praseodymium doped nanocrystals and nanocomposites for application in white light sources
  Autorzy:
  Anna Jusza, Ludwika Lipińska, Małgorzata Gil, Paweł Mergo and Ryszard Piramidowicz
  Konferencja:
  18th International Conference on Luminescence (rok: 2017, ), Wydawca: Federal University of Pernambuco and Federal University of Paraíba – Brazil
  Data:
  konferencja 27.08-1.09
  Status:
  Opublikowana
 4. Development of optically active polymer fibers for application in new light sources and amplifiers
  Autorzy:
  R. Piramidowicz, A. Jusza, K. Anders, M. Gil, R. Łyszczek, P. Mergo
  Konferencja:
  SPIE Photonics Europe (rok: 2016, ), Wydawca: SPIE
  Data:
  konferencja 3-7.04
  Status:
  Opublikowana
 5. Kompozyty polimerowe aktywowane jonami prazeodymu do zastosowań w źródłach światła białego
  Autorzy:
  Anna Jusza, Ludwika Lipińska, Małgorzata Gil, Paweł Mergo, Ryszard Piramidowicz
  Konferencja:
  Sympozjum Techniki Laserowej, STL 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
  Data:
  konferencja 25-27.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Luminescent properties of praseodymium doped polymer nanocomposites
  Autorzy:
  Anna Jusza
  Konferencja:
  EMN Organic-Electronics-and-Photonics Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: OAHOST, Open-Access Publication and Conference Management by Scientists and for Scientists
  Data:
  konferencja 9-13.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Luminescent properties of Pr3+:Al2O3 nanopowders
  Autorzy:
  A. Jusza, A. Golba, A. Jastrzębska, P. Polis, A. Olszyna, J. Jureczko, A. Kunicki and R. Piramidowicz
  Konferencja:
  4th International Conference on RARE EARTH MATERIALS (REMAT) Advances in Synthesis, Studies and Applications (rok: 2015, ), Wydawca: Institute of Low Temperature and Structural Research Polish Academy of Sciences and INTech Transfer Technology Centre
  Data:
  konferencja 26-28.10
  Status:
  Opublikowana
 8. Structural and optical studies on aluminum oxide nanopowders doped with Pr3+ ions
  Autorzy:
  A. Jusza, A. Golba, J. Jureczko, M. Tomczyk, P. Polis, A. Olszyna, A. Kunicki, R. Piramidowicz
  Konferencja:
  The International Conference on Luminescence, ICL 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Reprotechnika Wrocław
  Data:
  konferencja 13-18.07
  Status:
  Opublikowana