Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Trójwymiarowe biomateriały hybrydowe domieszkowane nanocząstkami magnetycznymi do celów termicznej apoptozy komórek nowotworowych kości oraz z przyłączonym czynnikiem wzrostu dla osteoblastów

2013/09/D/ST8/03995

Słowa kluczowe:

hydroksyapatyt biorusztowanie inżynieria tkankowa kości materiały kompozytowe właściwosci mechaniczne biomineralizacja badania in vitro degradacja czynniki wzrostu cząstki magnetyczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz John 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 348 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-10

Zakończenie projektu: 2017-02-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. First Step Towards a Model System of the Drug Delivery Network Based on Amide-POSS Nanocarriers IF: 3,289
  Autorzy:
  Łukasz John*, Mariola Malik, Mateusz Janeta, Sławomir Szafert
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 8394-8401), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ra26330e - link do publikacji
 2. High-Yield Synthesis of Amido-Functionalized Polyoctahedral Oligomeric Silsesquioxanes by Using Acyl Chlorides. IF: 5,696
  Autorzy:
  Mateusz Janeta, Łukasz John*, Jolanta Ejfler, Sławomir Szafert
  Czasopismo:
  Chemistry - A European Journal (rok: 2014, tom: 20, strony: 15966-15974), Wydawca: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201404153 - link do publikacji
 3. Strontium-Doped Organic-Inorganic Hybrids Towards Three-Dimensional Scaffolds for Osteogenic Cells IF: 3,42
  Autorzy:
  Łukasz John*, Marta Podgórska, Jean-Marie Nedelec, Łucja Cwynar-Zając, Piotr Dzięgiel
  Czasopismo:
  Materials Science and Egineering C (rok: 2016, tom: 68, strony: 117-127), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2016.05.105 - link do publikacji
 4. Synthesis and Microstructural Properties of the Scaffold Based on a 3-(Trimethoxysilyl)propyl Methacrylate-POSS Hybrid Towards Potential Tissue Engineering Applications IF: 3,289
  Autorzy:
  Łukasz John*, Mateusz Janeta, Magdalena Rajczakowska, Jolanta Ejfler, Dariusz Łydżba, Sławomir Szafert
  Czasopismo:
  RSC Avances (rok: 2016, tom: 6, strony: 66037-66047), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA10364B - link do publikacji
 5. Designing of Macroporous Magnetic Bioscaffold Based on Functionalized Methacrylate Network Covered by Hydroxyapatites and Doped with Nano-MgFe2O4 for Potential Cancer Hyperthermia Therapy IF: 3,42
  Autorzy:
  Łukasz John*, Mateusz Janeta, Sławomir Szafert
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering C (rok: 2017, tom: -, strony: -), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 6. Multifunctional Imine-POSS as Uncommon 3D Nanobuilding Blocks for Supramolecular Hybrid Materials: Synthesis, Structural Characterization, and Properties IF: 4,177
  Autorzy:
  Mateusz Janeta, Łukasz John*, Jolanta Ejfler, Tadeusz Lis, Sławomir Szafert
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2016, tom: 45, strony: 12312-12321), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6DT02134D - link do publikacji
 7. Novel organic-inorganic hybrids based on T8 and T10 silsesquioxanes: synthesis, cage-rearrangement and properties. IF: 3,84
  Autorzy:
  Mateusz Janeta, Łukasz John, Jolanta Ejfler, Sławomir Szafert
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2015, tom: 5, strony: 72340-72351), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c5ra10136k - link do publikacji
 1. Functionalized Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes as Precursors for Novel Hybrid Materials
  Autorzy:
  Łukasz John*, Mateusz Janeta, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  EUPOC 2014 Precision Polymers: Synthesis, Folding and Function (rok: 2014, ), Wydawca: European Polymer Federation
  Data:
  konferencja 25-29 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. Non-Cytotoxic Strontium Doped Biocomposites for Guided Bone Regeneration
  Autorzy:
  Marta Bałtrukiewicz, Łukasz John, Piotr Sobota
  Konferencja:
  XV International Seminar of PhD-Students on Organometallic and Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 5-9 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Novel organic-inorganic hybrids based on oligomeric T8 and T10 silsesquioxanes
  Autorzy:
  Łukasz John, Mateusz Janeta, Jolanta Ejfler, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  16th POC - International Conference on Polymers & Organic Chemistry (rok: 2016, ), Wydawca: University of Crete, Greece
  Data:
  konferencja 13-16 June
  Status:
  Opublikowana
 4. Funkcjonalizowanie klatkowych silseskwioksanów.
  Autorzy:
  Mariola Malik, Mateusz Janeta, Łukasz John, Jolanta Ejfler, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  VI Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Wrocławska
  Data:
  konferencja 16-17 maja
  Status:
  Opublikowana
 5. Funkcjonalizowanie klatkowych silseskwioksanów.
  Autorzy:
  Mariola Malik, Mateusz Janeta, Łukasz John, Jolanta Ejfler, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 5 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 6. High-yield synthesis of amido-functionalized polyoctahedral oligomeric silsesquioxanes using acyl chlorides.
  Autorzy:
  Łukasz John, Mateusz Janeta
  Konferencja:
  Fourth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 9-13 March
  Status:
  Opublikowana
 7. Interdyscyplinarne oblicza związków krzemu: od tlenków, poprzez organiczno-nieorganiczne kompozyty, do klatkowych silseskwioksanów.
  Autorzy:
  Łukasz John
  Konferencja:
  II Ogólnopolskie SympozjumInterdyscyplinarne Inter-Mix 2014 (http://inter-mix2014.klub-fnp.pl/) (rok: 2014, ), Wydawca: Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
  Data:
  konferencja 20-23 listopada
  Status:
  Opublikowana
 8. Synthesis and Characterization of Novel Nanosized Hyperbranched Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes
  Autorzy:
  Mateusz Janeta, Łukasz John*, Sławomir Szafert
  Konferencja:
  XV International Seminar of PhD-Students on Organometallic and Coordination Chemistry (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
  Data:
  konferencja 5-9 kwietnia
  Status:
  Opublikowana