Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie funkcji ZmCPK11 i jej najbliższych homologów u Arabidopsis thaliana w stresach abiotycznych

2013/09/B/NZ3/02315

Słowa kluczowe:

kinazy białkowe zależne od jonów wapnia stresy abiotyczne odpowiedzi obronne fosforylacja białek szlaki przezkazywania sygnału

Deskryptory:

 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ3_2: Fizjologia komórki
 • NZ3_7: Przekaźnictwo sygnału

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jadwiga Szczegielniak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 490 030 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-11

Zakończenie projektu: 2018-03-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termomikser Eppendorf.
 2. Aparaty do elektroforezy białkowej firmy Bio-Rad (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN
 3. Wirówka Eppendorf z chłodzeniem.
 4. Wirówka Eppendorf z chłodzeniem i wymiennymi rotorami. Za kwotę 60 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 1. Expression of maize calcium‐dependent protein kinase (ZmCPK11) improves salt tolerance in transgenic Arabidopsis plants by regulating sodium and potassium homeostasis and stabilizing photosystem II IF: 4,148
  Autorzy:
  Lidia Borkiewicz, Lidia Polkowska‐Kowalczyk, Jarosław Cieśla, Paweł Sowiński, Maciej Jończyk, Wojciech Rymaszewski, Katarzyna P. Szymańska, Radosław Jaźwiec, Grażyna Muszyńska, Jadwiga Szczegielniak
  Czasopismo:
  Physiologia Plantarum (rok: 2020, tom: 168, strony: 38-57), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/ppl.12938 - link do publikacji
 1. Activation of wound-responsible maize Calcium Dependent Protein Kinase (ZmCPK11) by Ca2+ from different stores and ethylene signaling
  Autorzy:
  Jadwiga Szczegielniak, Lidia Borkiewicz, Grażyna Muszyńska
  Konferencja:
  8th International Conference Inhibitors of Protein Kinases Warsaw, Poland (rok: 2014, ), Wydawca: IBB PAN
  Data:
  konferencja 21-25 wrzesień 2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Expression of Calcium Dependent Protein Kinase (ZmCPK11) improves salt tolerance in transgenic Arabidopsis thaliana leaves by regulating sodium and potassium homeostasis
  Autorzy:
  Lidia Borkiewicz, Jarosław Cieśla, Lidia Polkowska-Kowalczyk, Grażyna Muszyńska, Jadwiga Szczegielniak
  Konferencja:
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. Communication in plants: from cell to environment (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Society of Experimental Plant Biology
  Data:
  konferencja 12-15 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Genome-wide analysis and expression profiling of calcium-dependent protein kinases in potato (Solanum tuberosum)
  Autorzy:
  Robert Gromadka, Jarosław Cieśla, Krzysztof Olszak, Jadwiga Szczegielniak, Grażyna Muszyńska and Lidia Polkowska-Kowalczyk
  Konferencja:
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology. Communication in plants: from cell to environment (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Society of Experimental Plant Biology
  Data:
  konferencja 12-15 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. Maize calcium-dependent protein kinase gene ZmCPK11 regulates salt responses in Arabidopsis
  Autorzy:
  Lidia Borkiewicz, Lidia Polkowska-Kowalczyk, Jarosław Cieśla, Grażyna Muszyńska, Jadwiga Szczegielniak
  Konferencja:
  International Conference on on Plant Abiotic Stress Tolerance III (rok: 2015, ), Wydawca: Vienna International Science and Conference Events Association VISCEA, Austria
  Data:
  konferencja 29 czerwiec-1lipiec
  Status:
  Opublikowana
 5. ZmCPK11 and its homologs in Arabidopsis are regulators of stress-inducible genes in wound response
  Autorzy:
  Lidia Borkiewicz, Jarosław Cieśla, Grażyna Muszyńska, Jadwiga Szczegielniak
  Konferencja:
  The 27th International Conference on Arabidopsis Research (rok: 2016, ), Wydawca: The Korean Society of Plant Biologists (KSPB)
  Data:
  konferencja 29 June - 03 July 2016
  Status:
  Opublikowana
 6. Heterologous expression of ZmCPK11 in Arabidopsis enhanced the salt tolerance and sensitivity to root growth inhibition by MeJA and ABA
  Autorzy:
  Lidia Borkiewicz, Lidia Polkowska-Kowalczyk, Jarosław Cieśla, Grażyna Muszyńska and Jadwiga Szczegielniak
  Konferencja:
  7th Conference of the Polish Society for Experimental Plant Biology and the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society for Experimental Plant Biology and the Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG & MUG
  Data:
  konferencja 8-11 wrzesień
  Status:
  Opublikowana