Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu składu chemicznego na strukturę i właściwości magnetyczne nowej generacji materiałów magnetokalorycznych z grupy La(Fe,Si.Mn)H z wykorzystaniem obliczeń ab-initio.

2013/09/N/ST5/02425

Słowa kluczowe:

La(FeMnSi)H Efekt magnetokaloryczny chłodnictwo magnetyczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Metali Nieżelaznych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcin Polak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 148 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-12

Zakończenie projektu: 2017-03-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Chemical hydrogenation of La(Fe,Si) family of intermetallic compounds IF: 2,041
  Autorzy:
  P Wlodarczyk, M Polak, L Hawelek, M Kowalczyk, M Hreczka, A Kolano-Burian
  Czasopismo:
  Solid State Sciences (rok: 2016, tom: 61, strony: 246-251), Wydawca: Elsevier Masson
  Status:
  Opublikowana
  Doi: