Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Eksperymentalna i modelowa analiza zjawiska separacji jonów stężonych roztworów soli na membranach nanofiltracyjnych

2013/09/N/ST8/01784

Słowa kluczowe:

nanofiltracja modelowanie stężone roztwory soli

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Anna Kowalik-Klimczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 99 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-24

Zakończenie projektu: 2016-03-23

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zbiornik nadawy wyposażony w system mieszający. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Pompa wysokociśnieniowa. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Komputer. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Removal of Cr(III) ions from salt solution by nanofiltration: experimental and modelling analysis IF: 0,536
  Autorzy:
  A. Kowalik-Klimczak, M. Zalewski, P. Gierycz
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2016, tom: 18/3, strony: 44850), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjct-2016-0042 - link do publikacji
 2. Regeneracja chromowych ścieków garbarskich za pomocą polimerowych membran nanofiltracyjnych
  Autorzy:
  A. Kowalik-Klimczak, P. Religa, P. Gierycz
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2015, tom: 54/4, strony: 167-169), Wydawca: SIGMA-NOT sp. z o.o
  Status:
  Opublikowana
 3. Experimental and modelling analysis of the separation of ionic salts solution in nanofiltration process
  Autorzy:
  A. Kowalik-Klimczak, M. Zalewski, P. Gierycz
  Czasopismo:
  Challenges of Modern Technology (rok: 2015, tom: 44714, strony: 24-29), Wydawca: Foundation for Young Scientists
  Status:
  Opublikowana
 4. Prediction of the chromium(III) separation from acidic salt solution on nanofiltration membranes using Donnan and Steric Partitioning Pore (DSP) model,
  Autorzy:
  A. Kowalik-Klimczak, M. Zalewski, P. Gierycz
  Czasopismo:
  Architecture - Civil Engineering - Environment (rok: 2016, tom: 44807, strony: 135-140), Wydawca: Politechnika Śląska
  Status:
  Opublikowana
 1. Modelling of the separation of chromium(III) ions from concentrated salt solution on nanofiltration membranes
  Autorzy:
  A. Kowalik-Klimczak, M. Zalewski, P. Gierycz
  Konferencja:
  9th PhD Students and Young Scientists R&D Conference. Young Scientists Towards the Challenge of Modern Technology (rok: 2014, ), Wydawca: Foudation for Young Scientists
  Data:
  konferencja 22-24.09.2014
  Status:
  Opublikowana