Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dynamika konstrukcji z lepkosprężystymi tłumikami drgań lub warstwami lepkosprężystymi

2013/09/B/ST8/01733

Słowa kluczowe:

dynamika konstrukcji pasywne tłumienie drgań tłumiki lepko-sprężyste warstwy lepko-sprężyste

Deskryptory:

 • ST8_2: Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Roman Lewandowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 621 830 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-17

Zakończenie projektu: 2017-10-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Programy komputerowe: MATLAB z bibliotekami funkcji, SIMULINK (wersja sieciowa). Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Całkowanie równań ruchu konstrukcji z ułamkowymi tłumikami Maxwella
  Autorzy:
  R. Lewandowski
  Czasopismo:
  Journal of Civil Engineering, Environment and Architekture (rok: 2017, tom: 34, strony: 281-290), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7862/rb.2017.72 - link do publikacji
 2. Approximate Method for Determination of Dynamic Characteristics of Structures with Viscoelastic Dampers
  Autorzy:
  R. Lewandowski
  Czasopismo:
  Vibrations in Physical Systems (rok: 2016, tom: 27, strony: 219-226), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Status:
  Opublikowana
 3. Approximate method for temperature dependent characteristics of structures with viscoelastic dampers IF: 1,578
  Autorzy:
  R.Lewandowski, M.Przychodzki
  Czasopismo:
  Archive of Applied Mechanics (rok: 2018, tom: 88(10), strony: 1695–1711), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00419-018-1394-6 - link do publikacji
 4. Design sensitivity analysis of structures with viscoelastic dampers IF: 2,134
  Autorzy:
  Roman Lewandowski, Magdalena Łasecka-Plura
  Czasopismo:
  Computers & Structures (rok: 2016, tom: 164, strony: 95-107), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.compstruc.2015.11.011 - link do publikacji
 5. Dynamic characteristics and frequency response function for frame with dampers with uncertain design parameters IF: 1,559
  Autorzy:
  M. Łasecka-Plura, R. Lewandowski
  Czasopismo:
  Mechanics Based Design of Structures and Machines (rok: 2017, tom: 45, strony: 296-312), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15397734.2017.1298043 - link do publikacji
 6. Geometrically nonlinear, steady state vibration of viscoelastic beams by FEM IF: 1,92
  Autorzy:
  P. Wielentejczyk, R. Lewandowski
  Czasopismo:
  International Journal of Non-Linear Mechanics (rok: 2017, tom: 89, strony: 177-186), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijnonlinmec.2016.12.012 - link do publikacji
 7. Dynamic characteristics of multilayered beams with viscoelastic layers described by the fractional Zener model IF: 1,114
  Autorzy:
  Roman Lewandowski, Marcin Baum
  Czasopismo:
  Archive of Applied Mechanics (rok: 2015, tom: 85, strony: 1793-1814), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00419-015-1019-2 - link do publikacji
 8. Influence of temperature on the dynamic characteristics of structures with viscoelastic dampers IF: 2,021
  Autorzy:
  R. Lewandowski
  Czasopismo:
  Journal of Structural Engineering (rok: 2019, tom: 145(2), strony: bd), Wydawca: American Society of Civil Engineers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002238 - link do publikacji
 9. Modelowanie mechanicznego zachowania cieczy używanej w tłumikach drgań
  Autorzy:
  R. Lewandowski, M. Słowik
  Czasopismo:
  Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture (rok: 2014, tom: 31, strony: 81-93), Wydawca: Politechnika Rzeszowska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 10. Nonlinear harmonically excited vibrations of plates with Zener material IF: 3,464
  Autorzy:
  P. Litewka, R. Lewandowski
  Czasopismo:
  Nonlinear Dynamics (rok: 2017, tom: 89, strony: 691-712), Wydawca: Springer Netherlands
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11071-017-3480-7 - link do publikacji
 11. WPŁYW TEMPERATURY NA WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNE RAM Z LEPKOSPRĘŻYSTYMI TŁUMIKAMI DRGAŃ
  Autorzy:
  R. LEWANDOWSKI, M. PRZYCHODZKI
  Czasopismo:
  CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY (rok: 2016, tom: t.XXXIII, z.63, strony: 431-438), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7862/rb.2016.51 - link do publikacji
 12. Nonlinear vibration of viscoelastic beams described using fractional order derivatives IF: 2,593
  Autorzy:
  R. Lewandowski, P. Wielentejczyk
  Czasopismo:
  Journal of Sound and Vibration (rok: 2017, tom: 399, strony: 228-243), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jsv.2017.03.032 - link do publikacji
 13. Parameters identification of fractional models of viscoelastic dampers and fluids IF: 0,927
  Autorzy:
  R. Lewandowski,M. Slowik, M. Przychodzki
  Czasopismo:
  Structural Engineering and Mechanics (rok: 2017, tom: 63, strony: 181-193), Wydawca: Techno-Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12989/sem.2017.63.2.181 - link do publikacji
 14. Response spectrum method for building structures with viscoelastic dampers described by fractional derivatives IF: 3,084
  Autorzy:
  R.Lewandowski, Z. Pawlak
  Czasopismo:
  Engineering Structures (rok: 2018, tom: 171, strony: 1017-1026), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.engstruct.2018.01.041 - link do publikacji
 15. ANALIZA DYNAMICZNA KONSTRUKCJI Z TŁUMIKAMI Z NIEDOKŁADNIE OKREŚLONYMI PARAMETRAMI PROJEKTOWYMI
  Autorzy:
  M. ŁASECKA-PLURA, R. LEWANDOWSKI
  Czasopismo:
  CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY (rok: 2016, tom: t.XXXIII, z.63, strony: 439-446), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7862/rb.2016.52 - link do publikacji
 16. Steady-state non-linear vibrations of plates from Zener material modelled with fractional derivatives IF: 2,639
  Autorzy:
  P. Litewka, R. Lewandowski
  Czasopismo:
  Computational Mechanics (rok: 2017, tom: 60, strony: 333-354), Wydawca: Springer Berlin Heidelberg
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00466-017-1408-1 - link do publikacji
 1. Numerical analysis of the influence of temperature on the dynamic characteristics of structures with viscoelastic dampers
  Autorzy:
  Roman Lewandowski, Maciej Przychodzki, Zdzisław Pawlak
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, Gdańsk Branch
  Data:
  konferencja 8-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Sensitivity analysis of structures with viscoelastic dampers using the adjoint variable method
  Autorzy:
  R. Lewandowski
  Konferencja:
  The Twelfth International Conference on Computational Structures Technology, CST2014 (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 2-5 September
  Status:
  Opublikowana
 3. Steady-state response of systems with fractional dampers
  Autorzy:
  R. Lewandowski, A. Lenkowska
  Konferencja:
  3rd International Conference "Innovative Materials, Structures and Technologies" (rok: 2017, ), Wydawca: IOP Conference Series
  Data:
  konferencja 26-29 September
  Status:
  Opublikowana
 4. Influence of elastic supports on non-linear steady-state vibrations of Zener material plates
  Autorzy:
  P. Litewka R. Lewandowski
  Konferencja:
  22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM-2017 (rok: 2017, ), Wydawca: AIP Conference Proceedings
  Data:
  konferencja 13-17 September
  Status:
  Złożona
 5. Design sensitivity analysis of frequency response functions and steady-state response for structures with viscoelastic dampers
  Autorzy:
  M. Łasecka-Plura, R. Lewandowski
  Konferencja:
  The XXVI Symposium on Vibrations in Physical Systems, VIBSYS (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 4 – 8 May
  Status:
  Opublikowana
 6. Sensitivity analysis of dynamic characteristics of frame with dampers described by fractional derivatives
  Autorzy:
  M. Łasecka-Plura, R. Lewandowski
  Konferencja:
  IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 30 June – 2 July
  Status:
  Opublikowana
 7. The qualitative differences in dynamic characteristics of structures with classical and fractional dampers
  Autorzy:
  Z. Pawlak, R. Lewandowski
  Konferencja:
  The Twelfth International Conference on Computational Structures Technology, CST2014 (rok: 2014, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 2-5 September
  Status:
  Opublikowana
 8. Free vibrations of multi-layered beams with fractional-derivative viscoelastic layers
  Autorzy:
  Roman Lewandowski, Marcin Baum
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, Gdańsk Branch
  Data:
  konferencja 8-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Frequency responce function of structures with viscoelastic dampers and its sensitivity analysis
  Autorzy:
  Magdalena Łasecka-Plura, Roman Lewandowski
  Konferencja:
  3rd Polish Congress of Mechanics & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (rok: 2015, ), Wydawca: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, Gdańsk Branch
  Data:
  konferencja 8-11.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. Sensitivity analysis of dynamic characteristics of composite beams with viscoelastic layers
  Autorzy:
  M. Łasecka-Plura, R. Lewandowski
  Konferencja:
  X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 10-13 September
  Status:
  Opublikowana
 1. Influence of temperature on dynamic characteristics of structures with VE dampers
  Autorzy:
  R. Lewandowski , M. Przychodzki , Z. Pawlak
  Książka:
  Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues (rok: 2016, tom: -, strony: 341–344), Wydawca: CRC Press
  Status:
  Opublikowana
 2. Frequency response function of structures with viscoelastic dampers
  Autorzy:
  M. Łasecka-Plura, R. Lewandowski
  Książka:
  Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues (rok: 2016, tom: -, strony: 335–339), Wydawca: CRC Press
  Status:
  Opublikowana
 3. A response spectrum approach for structures with dampers modeled using fractional order derivatives
  Autorzy:
  Z. Pawlak, R. Lewandowski
  Książka:
  Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation (rok: 2016, tom: -, strony: 59-64), Wydawca: CRC Press
  Status:
  Opublikowana
 4. -
  Autorzy:
  R. Lewandowski
  Książka:
  Redukcja drgań konstrukcji budowlanych (rok: 2014, tom: -, strony: 1-322), Wydawca: PWN
  Status:
  Opublikowana