Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Znaczenie polimerazy poli(ADP-rybozy) i sirtuin w regulacji śmierci komórek. Nowe punkty uchwytu w terapii choroby Alzheimera.

2013/09/B/NZ3/01350

Słowa kluczowe:

sirtuiny PARPs AD neurodegeneracja neuroprotekcja

Deskryptory:

 • NZ3_6: Neurobiologia komórkowa
 • NZ7_12: Prewencja chorób człowieka
 • NZ3_3: Apoptoza

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Joanna Strosznajder 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 490 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. mini wirówka stołowa do probówek PCR. Za kwotę 6 500 PLN
 2. inkubator z wytrząsaniem do hodowli mikroorganizmów do namnażania plazmidów z wyposażeniem. Za kwotę 18 000 PLN
 3. precyzyjna waga analityczna. Za kwotę 8 000 PLN
 4. oprogramowanie statystyczno-graficzne graphPad prism i oprogramowanie do zarzadzania baza literatury endNote. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (16)
 1. Inhibition of Poly(ADP-ribose) Polymerase-1 Enhances Gene Expression of Selected Sirtuins and APP Cleaving Enzymes in Amyloid Beta Cytotoxicity. IF: 6,19
  Autorzy:
  Wencel PL, Lukiw WJ, Strosznajder JB, Strosznajder RP
  Czasopismo:
  Mol Neurobiol (rok: 2017, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12035-017-0646-8 - link do publikacji
 2. Inhibition of poly(ADP-ribose) polymerase-1 alters expression of mitochondria-related genes in PC12 cells: Relevance to mitochondrial homeostasis in neurodegenerative disorders. IF: 4,521
  Autorzy:
  Czapski GA, Cieślik M, Wencel PL, Wójtowicz S, Strosznajder RP, Strosznajder JB.
  Czasopismo:
  Biochim Biophys Acta (rok: 2017, tom: 1865(2), strony: 281-288.), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbamcr.2017.11.003. - link do publikacji
 3. Sirtuins and Their Roles in Brain Aging and Neurodegenerative Disorders. IF: 2,472
  Autorzy:
  Jęśko H, Wencel P, Strosznajder RP, Strosznajder JB.
  Czasopismo:
  Neurochem Res (rok: 2017, tom: 42, strony: 876-890), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11064-016-2110-y - link do publikacji
 4. Sirtuins and their interactions with transcription factors and poly(ADP-ribose) polymerases. IF: 1,233
  Autorzy:
  Jęśko H, Strosznajder RP.
  Czasopismo:
  Folia Neuropathol. (rok: 2016, tom: 54(3), strony: 212-233), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/fn.2016.62531 - link do publikacji
 5. The Molecular Mechanism of Amyloid β42 Peptide Toxicity: The Role of Sphingosine Kinase-1 and Mitochondrial Sirtuins. IF: 3,234
  Autorzy:
  Cieślik M, Czapski GA, Strosznajder JB
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2015, tom: 10(9), strony: 10(9):e0137193), Wydawca: Indian Institute of Toxicology Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0137193 - link do publikacji
 6. Alpha-synuclein alters differently gene expression for sirtuins, PARPs and other stress response proteins: implication in neurodegenerative disorders. IF: 5,397
  Autorzy:
  Motyl J, Wencel P, Cieslik M, Strosznajder RP, Strosznajder JB
  Czasopismo:
  Molecular Neurobiology (rok: 2017, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12035-016-0317-1. - link do publikacji
 1. Alteration of sphingosine kinase 1 by amyloid beta 1-42 and its implication in cell death.
  Autorzy:
  Cieślik M, Czapski G, Strosznajder J
  Konferencja:
  12th International Symposium Molecular basis of pathology and therapy in neurological disorders" 20-21. Nov.2014 Warszawa, Poland (rok: 2014, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 20-21. Nov.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Amyloid beta oligomers alter transcription of genes involved in stress response and mitochondrial function differently in neuronal and microglial cells: implication in Alzheimer's disease.
  Autorzy:
  Magdalena Cieślik, Grzegorz A. Czapski, Sylwia Wójtowicz, Joanna B. Strosznajder
  Konferencja:
  The Neurochemical Conference 2017 "Advances in molecular and epigenetic mechanisms in neurodegeneration and neuroinflammation: novel therapeutic approaches" (rok: 2017, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja October 19-20, 2017, Warsaw, Poland
  Status:
  Opublikowana
 3. Interference between PARP-1 and Sirtuins :the role in regulation of gene expression and mitochondria function in model of Alzheimer's Disease.
  Autorzy:
  Joanna B. Strosznajder, Przemysław Wencel, Grzegorz A. Czapski, Magdalena Cieślik. Robert P. Strosznajder,
  Konferencja:
  the 13th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders (rok: 2017, ), Wydawca: Karger, Neurodegener Dis 2017, 17 , suppl 1, 8-590
  Data:
  konferencja 29.03-2.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Pharmacological inhibition of PARP-1 in experimental model of Alzheimer's disease: the cross-talk between PARPs and Sirtuins in regulation of cell's fate.
  Autorzy:
  Przemysław L. Wencel, Walter J. Lukiw, Joanna B. Strosznajder, Robert P. Strosznajder
  Konferencja:
  The Neurochemical Conference 2017 "Advances in molecular and epigenetic mechanisms in neurodegeneration and neuroinflammation: novel therapeutic approaches" (rok: 2017, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja October 19-20, 2017, Warsaw, Poland
  Status:
  Opublikowana
 5. Amyloid beta and its role in regulation of gene expression for APP cleaving enzymes. Implication in Alzheimer's pathology
  Autorzy:
  Przemysław Wencel, Robert P. Strosznajder
  Konferencja:
  Neurochemical Conference "Neuropsychoimmunological mechanisms in the pathology of neurodegenerative diseases. From biomarkers to therapeutics." 22-23 Oct. 2015, Warsaw, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: Folia Neuropathologica 2015; 53/4 Termedia
  Data:
  konferencja 22-23 Oct. 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. PARP-1 and its role in transcription of mitochondrial respiratory complexes and enzymes of antyoxidative defence under basal conditions and in Amyloid Beta toxicity
  Autorzy:
  Cieslik M, Baranski D, Wencel P, Czapski GA, Strosznajder RP, Strosznajder JB
  Konferencja:
  Joint Conference The 13th International Symposium Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders The 4th International Conference Stem Cells: Therapeutic Outlook for Central Nervous System Disorders (rok: 2016, ), Wydawca: Folia Neuropathol, Termedia
  Data:
  konferencja November 17-18, 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. The interplay between amyloid β42 peptide, sphingosine kinase-1 and mitochondrial sirtuins in cell survival and death: implication in Alzheimer's Disease
  Autorzy:
  Magdalena Cieślik, Grzegorz A. Czapski, Joanna B. Strosznajder
  Konferencja:
  Neurochemical Conference "Neuropsychoimmunological mechanisms in the pathology of neurodegenerative diseases. From biomarkers to therapeutics." 22-23 Oct. 2015, Warsaw, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: Folia Neuropathol. 2015,53,4,p412,B5, Termedia
  Data:
  konferencja 22-23 Oct. 2015
  Status:
  Opublikowana
 8. Transcriptional alterations of mitochondrial proteins in microglial BV2 cells exposed to Alzheimer's amyloid beta1-42 oligomers. The role of sirtuins.
  Autorzy:
  Magdalena Cieślik, Grzegorz A. Czapski, Sylwia Wójtowicz, Joanna B. Strosznajder
  Konferencja:
  the 8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology (rok: 2017, ), Wydawca: SAS książka abstraktów
  Data:
  konferencja 18-21.06.2017 Kosice Slovakia
  Status:
  Opublikowana
 9. Amyloid B (1-42) oligomers alter expression of mitochondria-related genes and viability of neuronal and microglial cells: the role of microglia-secreted factor(s) in neuroprotection
  Autorzy:
  JB Strosznajder, M Cieslik, S Wójtowicz, PL Wencel, GA Czapski, RP Strosznajder
  Konferencja:
  ISN Symposium on metabolic and redox interactions between neurons and astrocytes in health and disease. (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet w Salamance, książka abstraktów
  Data:
  konferencja 26-28.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Mechanism of amyloid beta peptides and alfa synuclein cytotoxicity. The role of PARPs and sirtuins. Implications in Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Wencel P, Motyl J, Strosznajder JB, Strosznajder RP
  Konferencja:
  29th ECNP Congress For the science and treatment of disorders of the brain (rok: 2016, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja September 17-20,2016
  Status:
  Opublikowana
 11. Poly(ADP-ribose) polymerase-1 as a crucial regulator of nuclear and mitochondrial Sirtuins transcription. Implications for cell physiology and pathology
  Autorzy:
  Wencel PL, Strosznajder JB, Strosznajder RP
  Konferencja:
  •Joint Conference The 13th International Symposium Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders The 4th International Conference Stem Cells: Therapeutic Outlook for Central Nervous System Disorders (rok: 2016, ), Wydawca: Folia Neuropathol Termedia
  Data:
  konferencja November 17-18, 2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Interplay between bioactive lipids and presynaptic proteins – critical in initiation and progression of neurodegenerative disorders.
  Autorzy:
  Joanna B. Strosznajder
  Konferencja:
  The Neurochemical Conference 2017 "Advances in molecular and epigenetic mechanisms in neurodegeneration and neuroinflammation: novel therapeutic approaches" (rok: 2017, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja 19-20.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. PARP-1 inhibition modulates gene expression of mitochondria Sirtuins and APP secretases. The role of PARP and Sirts interaction in amyloid beta toxicity.
  Autorzy:
  Strosznajder JB, Wencel P, Strosznajder RP
  Konferencja:
  2nd International Conference on Central Nervous System Disorders and Therapeutics" Dubaj, UAE (rok: 2016, ), Wydawca: J Neurol Neurophysiol, Omics Publ Gr
  Data:
  konferencja December 5-7, 2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Poly(ADP-ribose)polymerases and Sirtuins the Promising Targets for Novel Natural Compounds Against Amyloidogenic Proteins Toxicity
  Autorzy:
  Strosznajder JB, Wencel P, Strosznajder RP
  Konferencja:
  5th International Conference and Exhibition on Natural & Alternative Medicine, Beijing, China (rok: 2016, ), Wydawca: Alternative&Integrative Medicine, Omics Publ Gr
  Data:
  konferencja Sep. 5-7, 2016
  Status:
  Opublikowana
 15. The effect of poly(ADP-ribose) polymerase-1 inhibition on expression of antioxidative and mitochondria-related genes: relevance to pathomechanism of Alzheimer's disease.
  Autorzy:
  Grzegorz A. Czapski, Magdalena Cieślik, Przemysław L. Wencel, Sylwia Wójtowicz, Robert P. Strosznajder, Joanna B. Strosznajder
  Konferencja:
  The Neurochemical Conference 2017 "Advances in molecular and epigenetic mechanisms in neurodegeneration and neuroinflammation: novel therapeutic approaches" (rok: 2017, ), Wydawca: Termedia
  Data:
  konferencja October 19-20, 2017, Warsaw, Poland
  Status:
  Opublikowana
 16. The molecular network between amyloid β peptide, sphingosine kinase and sirtuins in cell survival and death. Implication in Alzheimer's disease
  Autorzy:
  Joanna B. Strosznajder, Grzegorz A. Czapski, Magdalena Cieślik,
  Konferencja:
  12th International Congress of the Polish Neuroscience Society, 6-8 Sep. 2015,Gdańsk, Poland (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Neurobiol. Exp 75,2015 Suppl
  Data:
  konferencja 6-8 Sep. 2015
  Status:
  Opublikowana