Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie wielkości i zasięgu współczesnego wcięcia się rzek polskich Karpat i jego wpływu na hydraulikę przepływów wezbraniowych

2013/09/B/ST10/00056

Słowa kluczowe:

wcięcie się rzeki rzeka karpacka fotogrametria pojemność koryta hydraulika przepływów wezbraniowych

Deskryptory:

 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja
 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Ochrony Przyrody PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Bartłomiej Wyżga 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 305 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-20

Zakończenie projektu: 2017-03-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Impact of channel incision on the hydraulics of flood flows: Examples from Polish Carpathian rivers IF: 3,256
  Autorzy:
  Bartłomiej Wyżga, Joanna Zawiejska, Artur Radecki-Pawlik
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2016, tom: 272, strony: 45219), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2015.05.017 - link do publikacji
 2. Impact of a large flood on mountain river habitats, channel morphology, and valley infrastructure IF: 3,256
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga, Paweł Mikuś, Joanna Zawiejska, Artur Radecki-Pawlik
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2016, tom: 272, strony: 55-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2015.09.003 - link do publikacji
 3. Variation in surface bed material along a mountain river modified by gravel extraction and channelization, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians IF: 3,167
  Autorzy:
  Joanna Zawiejska, Bartłomiej Wyżga, Artur Radecki-Pawlik
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2015, tom: 231, strony: 353-366), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2014.12.026 - link do publikacji
 4. Comprehensive approach to the reduction of river flood risk: Case study of the Upper Vistula Basin IF: 5,589
  Autorzy:
  Bartłomiej Wyżga, Zbigniew W. Kundzewicz, Roman Konieczny, Mikołaj Piniewski, Joanna Zawiejska, Artur Radecki-Pawlik
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2018, tom: 631-632, strony: 1251-1267), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.03.015 - link do publikacji
 5. Photogrammetric reconstruction of changes in vertical river position using archival aerial photos: case study of the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians IF: 0,917
  Autorzy:
  Maciej Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga, Hanna Hajdukiewicz, Paweł Mikuś
  Czasopismo:
  Acta Geophysica (rok: 2019, tom: 67, strony: 1205-1221), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11600-019-00307-0 - link do publikacji
 6. Modelling the flooding capacity of a Polish Carpathian river: a comparison of constrained and free channel conditions IF: 3,256
  Autorzy:
  Wiktoria Czech, Artur Radecki-Pawlik, Bartłomiej Wyżga, Hanna Hajdukiewicz
  Czasopismo:
  Geomorphology (rok: 2016, tom: 272, strony: 32-42), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.geomorph.2015.09.025 - link do publikacji
 1. Changes to channel sediments resulting from complex human impacts in a gravel-bed river, Polish Carpathians
  Autorzy:
  Joanna Zawiejska, Bartłomiej Wyżga, Hanna Hajdukiewicz, Artur radecki-Pawlik, Paweł Mikuś
  Konferencja:
  European Geophysical Union General Assembly 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Geophysical Union
  Data:
  konferencja 17-22.04.2016.
  Status:
  Opublikowana
 2. Hydraulic conditions of flood flows in incised, channelized, and multi-thread reaches of a mountain river, the Czarny Dunajec, Polish Carpathians
  Autorzy:
  Bartłomiej Wyżga, Artur Radecki-Pawlik, Wiktoria Czech, Paweł Mikuś, Joanna Zawiejska, Virginia Ruiz-Villanueva
  Konferencja:
  Forum Carpaticum 2016 'Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive' (rok: 2016, ), Wydawca: Science for the Carpathians
  Data:
  konferencja 28-30.09.2016.
  Status:
  Opublikowana
 3. Multi-temporal DEM extraction using archival aerial photos: Case study of the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians
  Autorzy:
  Maciej Hajdukiewicz
  Konferencja:
  2nd Virtual Geoscience Conference 'Where Geomatics Meets Geoscience' (rok: 2016, ), Wydawca: Uni Research AS
  Data:
  konferencja 21-23.09.2016.
  Status:
  Opublikowana
 4. Large flood on a mountain river subjected to restoration: effects on aquatic habitats, channel morphology and valley infrastructure
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga, Paweł Mikuś, Joanna Zawiejska, Artur Radecki-Pawlik
  Konferencja:
  European Geophysical Union General Assembly 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Geophysical Union
  Data:
  konferencja 17-22.04.2016.
  Status:
  Opublikowana
 5. Degradation of the physical structure of Polish Carpathian rivers during the twentieth century
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga
  Konferencja:
  Fluvial Archives Group Biennial Meeting 'Evolution of river valleys in Central Europe' (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jana Kazimierza
  Data:
  konferencja 12-13.09.2016.
  Status:
  Opublikowana
 6. Twentieth-century incision of Polish Carpathian rivers: recognition, spatial pattern, and impacts on the hydraulics of flood flows
  Autorzy:
  Joanna Zawiejska, Bartłomiej Wyżga, Artur Radecki-Pawlik
  Konferencja:
  Forum Carpaticum 2016 'Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive' (rok: 2016, ), Wydawca: Science for the Carpathians
  Data:
  konferencja 28-30.09.2016.
  Status:
  Opublikowana
 7. Hydraulic conditions of flood flows in a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts
  Autorzy:
  Artur Radecki-Pawlik, Wiktoria Czech, Bartłomiej Wyżga, Paweł Mikuś, Joanna Zawiejska, Virginia Ruiz-Villanueva
  Konferencja:
  European Geophysical Union General Assembly 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: European Geophysical Union
  Data:
  konferencja 17-22.04.2016.
  Status:
  Opublikowana
 8. Incision of Polish Carpathian rivers during the twentieth century and its impact on the hydraulics of flood flows
  Autorzy:
  Bartłomiej Wyżga, Joanna Zawiejska, Artur Radecki-Pawlik
  Konferencja:
  Fluvial Archives Group Biennial Meeting 'Evolution of river valleys in Central Europe' (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jana Kazimierza
  Data:
  konferencja 12-13.09.2016.
  Status:
  Opublikowana
 9. Modelling hydraulic parameters of flood flows for a Polish Carpathian river
  Autorzy:
  Wiktoria Laszek, Bartłomiej Wyżga, Artur Radecki-Pawlik, Hanna Hajdukiewicz
  Konferencja:
  Forum Carpaticum 2014: Local Responses to Global Challanges (rok: 2014, ), Wydawca: Science for the Carpathians
  Data:
  konferencja 16-18.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece karpackiej poddanej rewitalizacji
  Autorzy:
  Wiktoria Czech, Artur Radecki-Pawlik, Bartłomiej Wyżga, Hanna Hajdukiewicz
  Książka:
  Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat – skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne (rok: 2017, tom: -, strony: 85-110), Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 2. Modelling hydraulic parameters of flood flows for a Polish Carpathian river subjected to variable human impacts
  Autorzy:
  Artur Radecki-Pawlik, Bartłomiej Wyżga, Wiktoria Czech, Paweł Mikuś, Joanna Zawiejska, Virginia Ruiz-Villanueva
  Książka:
  Flood Risk in the Upper Vistula Basin (rok: 2016, tom: -, strony: 127-151), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ wielkiego wezbrania na warunki siedliskowe, morfologię koryta i infrastrukturę dna doliny rzeki górskiej
  Autorzy:
  Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga, Paweł Mikuś, Joanna Zawiejska, Artur Radecki-Pawlik
  Książka:
  Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat – skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne (rok: 2017, tom: -, strony: 31-58), Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 4. Zróżnicowanie uziarnienia osadów korytowych w profilu podłużnym rzeki górskiej jako zapis antropogenicznych zmian koryta
  Autorzy:
  Joanna Zawiejska, Bartłomiej Wyżga, Artur Radecki-Pawlik
  Książka:
  Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat – skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne (rok: 2017, tom: -, strony: 111-140), Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 5. Hydrauliczne warunki przepływów wezbraniowych w rzece górskiej poddanej zróżnicowanej przestrzennie antropopresji
  Autorzy:
  Artur Radecki-Pawlik, Bartłomiej Wyżga, Wiktoria Czech, Paweł Mikuś, Joanna Zawiejska, Virginia Ruiz-Villanueva
  Książka:
  Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat – skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne (rok: 2017, tom: -, strony: 59-84), Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 6. Przedmowa
  Autorzy:
  Bartłomiej Wyżga
  Książka:
  Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat – skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne (rok: 2017, tom: -, strony: 45022), Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 7. The potential accuracy of the survey of landform changes using archival orthophotos: case study of the Białka River valley
  Autorzy:
  Maciej Hajdukieiwcz
  Książka:
  Geomorphometry for Geosciences (rok: 2015, tom: -, strony: 243-246), Wydawca: Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, International Society for Geomorphometry, Poznań
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ wcięcia się rzeki na hydraulikę przepływów wezbraniowych - przykłady z rzek karpackich
  Autorzy:
  Bartłomiej Wyżga, Joanna Zawiejska, Artur Radecki-Pawlik
  Książka:
  Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat – skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne (rok: 2017, tom: -, strony: 45137), Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana