Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe typy kompozytów metaliczno-węglowych do elektrochemicznego magazynowania wodoru.

2013/09/N/ST5/00910

Słowa kluczowe:

kompozyty metaliczno-węglowe wieloskładnikowe stopy metali nanomateriały węglowe elektrochemiczne magazynowanie wodoru

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Swoboda 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 146 560 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-17

Zakończenie projektu: 2017-03-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aplikator do nakładania filmów na nośniki z folii metalowych. Za kwotę 32 000 PLN
 2. Panel pomiarowy do badań elektrochemicznych firmy Biologic (Francja). Za kwotę 9 999 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Zastosowanie kompozytowych materiałów polimerowo-metalicznych jako materiału elektrodowego w ogniwach Ni-MH IF: 0,367
  Autorzy:
  Paweł Swoboda, Grzegorz Lota, Katarzyna Lota, Magdalena Przybylczak, Rafał Mańczak, Piotr Bakiera, Agnieszka Sierczyńska
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 96/6 (2017), strony: 1212-1215), Wydawca: Wydawnictwa SIGMA-NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2017.6.3 - link do publikacji
 2. Electrochemical properties of modified negative electrode for Ni-MH cell IF: 2,01
  Autorzy:
  Katarzyna Lota, Paweł Swoboda; Ilona Acznik, Agnieszka Sierczyńska, Rafał Mańczak, Łukasz Kolanowski, Grzegorz Lota
  Czasopismo:
  Current Applied Physics (rok: 2020, tom: 20, strony: 106-113), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Influence of electrode preparation method on performance of negative electrodes with carbon-metal alloy composites
  Autorzy:
  Paweł Swoboda, Grzegorz Lota, Aagnieszka Sierczyńska, Katarzyna Lota, Magdalena Przybylczak, Rafał Mańczak
  Konferencja:
  Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF (rok: 2016, ), Wydawca: Brno University of Technology
  Data:
  konferencja 28.08.2016-31.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Prototype of Ni-MH battery based on metal hydride negative electrodes withmetal-carbon composites
  Autorzy:
  Piotr Bakiera, Agnieszka Sierczyńska, Katarzyna Lota,Grzegorz Lota, Paweł Swoboda, Rafał Mańczak
  Konferencja:
  Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 17th ABAF (rok: 2016, ), Wydawca: Brno University of Technology
  Data:
  konferencja 28.08.2016-31.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Influence of the electrode preparation method on the electrochemical performance of metal hydride electrodes containing metal-carbon composites
  Autorzy:
  Swoboda Paweł, Grzegorz Lota, Agnieszka Sierczyńska, Katarzyna Lota, Monika Osińska- Broniarz, Rafał Mańczak
  Konferencja:
  Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF (rok: 2015, ), Wydawca: Brno University of Technology
  Data:
  konferencja 30.08.15 - 01.09.15
  Status:
  Opublikowana